Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestské zastupiteľstvo

Organizačné zaradenie

Mesto Hanušovce nad Topľou

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Babica Ladislav, Ing.
KDH
poslanec
Čurlík Ján, MVDr., PhD.
DS
poslanec
Ferko Martin
DS
poslanec
Hanzo Ján, Mgr.
DS
poslanec
Rusinková Hedviga, RNDr.
NEKA
poslanec
Tkáč Marin
KDH
poslanec
Hricko Stanislav
NEKA
poslanec
Varga Jozef
NEKA
Zástupca primátora
Voľanský Ján, Bc.
KDH
poslanec
Knašinská Eva, JUDr.
KDH
poslanec
Knašinský Jozef
KDH
poslanec

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou na II. polrok 2017 Stiahnuté: 166x | Dátum vloženia: 26.06.2017

Uznesenia MsZ č.: 433-435/2014 Stiahnuté: 297x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 426-432/2014 Stiahnuté: 264x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 412-425/2014 Stiahnuté: 248x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 400-411/2014 Stiahnuté: 281x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 384-399/2014 Stiahnuté: 281x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 370-383/2013 Stiahnuté: 299x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 363-371/2013 Stiahnuté: 257x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 348-362/2013 Stiahnuté: 384x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 341-347/2013 Stiahnuté: 302x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 330-340/2013 Stiahnuté: 425x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 319-329/2013 Stiahnuté: 330x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 306-318/2013 Stiahnuté: 282x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 303-305/2013 Stiahnuté: 280x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 280-302/2013 Stiahnuté: 661x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 266-279/2012 Stiahnuté: 282x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 257-265/2012 Stiahnuté: 307x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 243-256/2012 Stiahnuté: 319x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 224-242/2012 Stiahnuté: 285x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 223-225/2012 Stiahnuté: 274x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 210-222/2012 Stiahnuté: 314x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 193-209/2012 Stiahnuté: 392x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 190-192/2012 Stiahnuté: 392x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 165-189/2012 Stiahnuté: 290x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 158-164/2012 Stiahnuté: 272x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 151-157/2011 Stiahnuté: 614x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 124-150/2011 Stiahnuté: 544x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 103-123/2011 Stiahnuté: 399x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 098-102/2011 Stiahnuté: 263x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 071-097/2011 Stiahnuté: 259x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 035-070/2011 Stiahnuté: 315x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 028-034/2011 Stiahnuté: 302x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 016-027/2011 Stiahnuté: 306x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 005-015/2011 Stiahnuté: 294x | Dátum vloženia: 14.08.2014

Uznesenia MsZ č.: 001-004/2011 Stiahnuté: 266x | Dátum vloženia: 14.08.2014