Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Obsah

Zápisy zo zasadaní zastupiteľstva

Zasadania za rok 2020

Skryť
Zasadanutie mestského zastupiteľstva č.16/2020

Dátum konania:
9. 9. 2020
Pozvánka:
Povánka MsZ 9.9.2020.pdf
Uznesenie:
UZN. 192 - 201 z 09. 09. 2020.pdf
Zasadnutie mestského zastupiteľstva č.15/2020

Dátum konania:
22. 7. 2020
Pozvánka:
Pozvánka MsZ - 22.07.2020.pdf
Uznesenie:
UZN. 188- 191 z 22. 07. 2020.pdf
Zasadanie mestského zastupiteľstva č.14/2020

Dátum konania:
24. 6. 2020
Pozvánka:
Pozvánka MsZ 24. 06. 2020.pdf
Uznesenie:
UZN. 176 - 187 z 24. 06. 2020.pdf
Zasadanie mestského zastupiteľstva č.13/2020

Dátum konania:
1. 6. 2020
Pozvánka:
Pozvánka 1.06.2020.pdf
Uznesenie:
UZN. 174 - 175 z 01. 06. 2020.pdf
Zápis:
Zápisnica z 01. 06. 2020.pdf
Zasadanie mestského zastupiteľstva č.12/2020

Dátum konania:
30. 4. 2020
Pozvánka:
Pozvánka MsZ - 30042020 (002).pdf
Uznesenie:
UZN. 166 - 173 z 30. 04. 2020.pdf
Zápis:
Zápisnica z 30. 04. 2020.pdf
Zasadanie mestského zastupiteľstva č.11/2020

Dátum konania:
26. 2. 2020
Pozvánka:
Pozvánka 26.2.2020.pdf
Uznesenie:
UZN. 152 - 165 z 26. 02. 2020.pdf
Zápis:
Zápisnica z 26. 02. 2020.pdf
Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva č.10/2020

Dátum konania:
10. 2. 2020
Pozvánka:
Pozvánka 10.MsZ.pdf
Uznesenie:
UZN. 150-151 z 10. 02. 2020.pdf
Zápis:
Zápisnica z 10. februára 2020.pdf

Zasadania za rok 2019

Zobraziť

Zasadania za rok 2018

Zobraziť

Zasadania za rok 2017

Zobraziť

Zasadania za rok 2016

Zobraziť

Zasadania za rok 2015

Zobraziť

Zasadania za rok 2014

Zobraziť

Zasadania za rok 2013

Zobraziť

Zasadania za rok 2012

Zobraziť

Zasadania za rok 2011

Zobraziť