Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Obsah

Zasadania za rok 2019

Skryť
Zasadanie mestského zastupiteľstva č.8/2019

Dátum konania:
30. 10. 2019
Pozvánka:
Pozvánka - MsZ (30102019).pdf
Uznesenie:
UZN. 113-131 z 30. 10. 2019.pdf
Zasadanie mestského zastupiteľstva č.7/2019

Dátum konania:
27. 8. 2019
Pozvánka:
Pozvánka 27082019.pdf
Uznesenie:
UZN. 90-112 z 27. 8. 2019.pdf
Zasadanie mestského zastupiteľstva č.6/2019

Dátum konania:
24. 6. 2019
Pozvánka:
Pozvánka 24. 6. 2019.pdf
Uznesenie:
UZN. 63-89 z 24. 6. 2019.pdf
Zasadanie mestského zastupiteľstva č.5/2019

Dátum konania:
29. 4. 2019
Pozvánka:
Pozvánka 29. 04. 2019.pdf
Uznesenie:
UZN. 39-62 z 29. 4. 2019.pdf
Zápis:
Zápisnica z 29. 04. 2019.pdf
Zasadanie mestského zastupiteľstva č.4/2019

Dátum konania:
25. 2. 2019
Pozvánka:
Pozvánka 25_02_2019.pdf
Uznesenie:
UZN. 20-38 z 25. 2. 2019 opr.pdf
Zápis:
Zápisnica z 25. 02. 2019.pdf
Zasadanie mestského zastupiteľstva č.3/2019

Dátum konania:
30. 1. 2019
Pozvánka:
Pozvánka 30_01_2019.pdf
Uznesenie:
UZN. 18-19 z 30. 1. 2019.pdf
Zápis:
Zápisnica z 30. 01. 2019.pdf

Zasadania za rok 2018

Zobraziť

Zasadania za rok 2017

Zobraziť

Zasadania za rok 2016

Zobraziť

Zasadania za rok 2015

Zobraziť

Zasadania za rok 2014

Zobraziť

Zasadania za rok 2013

Zobraziť

Zasadania za rok 2012

Zobraziť

Zasadania za rok 2011

Zobraziť