Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Predstavitelia mesta od stredoveku

Primátori mesta Hanušovce od roku 1992 po súčasnosť

 • Andrej Velebír 1992 - 1994
 • Peter Vozár 1994 - 2002
 • Ing. František Tkáč 2002 - 28.5.2005 (deň úmrtia)
 • RNDr. Jozef Malý zástupca primátora s plnými právomocami primátora  
 • 29.5.2005 - 20.11.2005 (zloženie sľubu nového primátora Jána Roška)
 • Ján Roško  21..11.2005  - (vzišiel po doplnkových voľbách na primátora  22.10.2005) a bol opätovne zvolený za primátora mesta aj pre volebné obdobie 2006-2010
 • Štefan Straka 11.01.2011 - 10.11.2018
 • PhDr. Štefan Straka 10.12.2018

Predstavitelia mesta od stredoveku po rok 1992

 • Hanus  1332
 • Gregorius? 1531
 • Matúš Šima 1636
 • Tomáš Velebír 1747
 • Ján Sabo 1769
 • Juraj Varholy 1770
 • Juraj Sabo 1771
 • Juraj Fáber 1774
 • Andrej Čebra 1775
 • Ján Tešinský 1776
 • Juraj Sabo 1783
 • Ján Fáber 1784
 • Michal Čebra 1786
 • Juraj Tešinský 1787
 • Michal Čebra 1789
 • Mikuláš Sabo  1790
 • Ján Kmec 1792
 • Andrej Čebra 1795
 • Tomáš Velebír 1796-1797
 • Michal Sabo 1798
 • Michal Čebra 1799
 • Andrej Tomaško 1800
 • Ján Ferko 1801
 • Ondrej Pohlod 1803
 • Juraj Furča 1804
 • Ján Sokáč 1806
 • Juraj Kmec 1809
 • Juraj Socha 1810
 • Andrej Sabo 1811-1812
 • Juraj Tomaško 1813
 • Andrej Hatala 1814
 • Michal Pohlod 1817
 • Ján Sabo 1818
 • Andrej Čebra 1819
 • Ján Hanzo 1820
 • Michal Čebra 1821
 • Juraj Sabo 1822
 • Andrej Kmec 1823
 • Michal Eštočko 1824
 • Andrej Sabo 1825
 • Andrej Socha 1826
 • Andrej Hudák 1827
 • Andrej Kolesár 1828
 • Andrej Kmec 1830
 • Michal Pohlod 1831
 • Juraj Sabo 1835
 • Michal Čebra 1836
 • Andrej Kmec 1837
 • Michal Ihnát 1839
 • Juraj Sabo 1840
 • Andrej Kmec 1851-1864
 • Andrej Ihnát 1864-1869
 • Michal Skriňák 1870-1873
 • Michal Hanzo 1873-1874
 • Juraj Čebra1 874-1878

Vládni komisári

 • Alojz Vitko 1939
 • Ján Hatala 1939 - 1945

Predsedovia MNV a MsNV

 • Mikuláš Velebír 1945 - 1948
 • Andrej Sabo Babinčák 1948 - 1954
 • Michal Socha Brehuv 1954 - 1956
 • Michal Kolesár  1956 - 1959
 • Andrej Balík  1959 - 1960
 • Ján Tkáč   1960 - 1961
 • Andrej Sabo Babinčák 1961 - 1981
 • Andrej Velebír 1981 - 1992

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa