Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predstavitelia mesta od stredoveku

 

Primátori mesta Hanušovce 
od roku 1992 po súčasnosť

Andrej Velebír        1992 - 1994
Peter Vozár     1994 - 2002
Ing. František Tkáč          2002 - 28.5.2005 (deň úmrtia)
RNDr. Jozef Malý zástupca primátora s plnými právomocami primátora  
29.5.2005 - 20.11.2005 (zloženie sľubu nového primátora Jána Roška)
Ján Roško   21..11.2005  - (vzišiel po doplnkových voľbách na primátora  22.10.2005) a bol opätovne zvolený za primátora mesta aj pre volebné obdobie 2006-2010
Štefan Straka 11.01.2011 - 10.11.2018
PeadDr. Štefan Straka 10.12.2018
 

Predstavitelia mesta od stredoveku po rok 1992

Richtári   
Hanus   1332
Gregorius?  1531
Matúš Šima 1636
Tomáš Velebír 1747
Ján Sabo 1769
Juraj Varholy 1770
Juraj Sabo 1771
Juraj Fáber 1774
Andrej Čebra 1775
Ján Tešinský 1776
Juraj Sabo 1783
Ján Fáber  1784
Michal Čebra 1786
Juraj Tešinský 1787
Michal Čebra 1789
Mikuláš Sabo   1790
Ján Kmec 1792
Andrej Čebra 1795
Tomáš Velebír  1796-1797
Michal Sabo 1798
Michal Čebra 199
Andrej Tomaško 1800
Ján Ferko 1801
Ondrej Pohlod  1803
Juraj Furča 1804
Ján Sokáč 1806
Juraj Kmec 1809
Juraj Socha 1810
Andrej Sabo 1811-1812
Juraj Tomaško 1813
Andrej Hatala  1814
Michal Pohlod 1817
Ján Sabo 1818
Andrej Čebra 1819
Ján Hanzo  1820
Michal Čebra 1821
Juraj Sabo 1822
Andrej Kmec 1823
Michal Eštočko  1824
Andrej Sabo 1825
Andrej Socha  1826
Andrej Hudák 1827
Andrej Kolesár 1828
Andrej Kmec  1830
Michal Pohlod 1831
Juraj Sabo 1835
Michal Čebra 1836
Andrej Kmec 1837
Michal Ihnát  1839
Juraj Sabo 1840
Andrej Kmec  1851-1864
Andrej Ihnát 1864-1869
Michal Skriňák 1870-1873
Michal Hanzo 1873-1874
Juraj Čebra 1874-1878
 
Vládni komisári
Alojz Vitko  1939
Ján Hatala 1939 - 1945

 

Predsedovia MNV a MsNV
Mikuláš Velebír  1945 - 1948
Andrej Sabo Babinčák  1948 - 1954
Michal Socha Brehuv 1954 - 1956
Michal Kolesár   1956 - 1959
Andrej Balík   1959 - 1960
Ján Tkáč    1960 - 1961
Andrej Sabo Babinčák 1961 - 1981
Andrej Velebír  1981 - 1992