Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2018

TKO 2018

Kalendár zberu odpadov 2018

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 12. 2018
zatazenosesnezenim 0 °C -2 °C

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MESTSKÝ ÚRAD

 

Titul, meno, priezvisko Pracovné zaradenie Tel. kontakt

Štefan Straka
primator@hanusovce.sk

primátor mesta

0902 970 860

Gabriela Sabová sekretariat@hanusovce.sk sekretariát primátora

057 488 38 90

0902 970 857

Martin Tkáč
martin.tkac@hanusovce.sk
zástupca primátora

057 488 38 90

Ing. Miroslav Benča
prednosta@hanusovce.sk

prednosta MsÚ

0902 970 870

Ing. Alžbeta Sabová
kontrolor@hanusovce.sk

hlavná kontrolórka

057 488 38 91

0902 970 850

Oddelenie finančné a správy majetku mesta

Mgr. Mária Hrivniaková maria.hrivniakova@hanusovce.sk
vedúca oddelenia

referát rozpočtu, účtovníctva,výkazníctva a vedenia účtov

057 488 38 91

0902 970 854

Edita Koščová
edita.koscova@hanusovce.sk

Emília Kočišová
emilia.kocisova@hanusovce.sk

referát daní a poplatkov, pokladňa mesta

0902 970 859

 

0902 970 980

Vlasta Benčová vlasta.bencova@hanusovce.sk

referát personálny, miezd

0902 970 862

Gabriela Sabová
gabriela.sabova@hanusovce.sk

referát správy majetku a skladového hospodárstva

057 488 38 90

0902 970 857

Silvia Mikitová
silvia.mikitova@hanusovce.sk

referát účtovníctva dotácií a eurofondov

0902 970 858

Ing. Mária Jenčíková
maria.jencikova@hanusovce.sk

referát platobného styku a účtovníctva

0910 970 854

Oddelenie organizačné, kultúry a športu

Gabriela Sabová
gabriela.sabova@hanusovce.sk

referát organizačný a všeobecnej vnútornej správy

057 488 38 90

0902 970 857


 

referát kultúry, športu a podnikateľskej činnosti

 

Bc. Ľubica Tomková
lubica.tomkova@hanusovce.sk
Mestská knižnica

0917 055 797

Oddelenie výstavby, životného prostredia a miestneho hospodárstva

Ing. Ján Eštvaník
jan.estvanik@hanusovce.sk
vedúci oddelenia

Anna Zošáková
anna.zosakova@hanusovce.sk

referát výstavby a miestneho hospodárstva

0902 970 856
 

0901 778 771

Ing. Ivana Digoňová
zivotneprostredie@hanusovce.sk
referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

0902 970 855

Oddelenie plnenia prenesených úloh štátnej správy

Ing. Katarína Dvorská
stavebnyurad@hanusovce.sk
Spoločný stavebný úrad

0911 853 970

Mgr. Ľubica Vargová
skolskyurad@hanusovce.sk

Mgr. Danka Rozíková

Spoločný školský úrad

057 488 03 53

0902 970 852

0902 970 874

Zuzana Sotáková
matrika@hanusovce.sk

Matričný úrad

Ohlasovňa pobytu

0902 970 851

Oddelenie sociálnych vecí

PhDr. Ján Dunda
ksphanusovce@azet.sk

referát sociálnych vecí
- terénna sociálna služba krízovej intervencie


0902 970 873