Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou

Od 3.mája 2021-do 13.júna 2021 bude v našom meste prebiehať asistované sčítanie obyvateľov. Každý občan SR je povinný sa sčítať. Kto tak ešte neurobil, nech nás kontaktuje na čísle:  0902 970 870

Vytisknout

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 5. 2021

Nájomná zmluva

372/2021

0,00 EUR

Štempeľ Jaroslav

Hanušovce nad Topľou

3. 5. 2021

Nájomná zmluva

1191/2021

0,00 EUR

Helena Matejová

Hanušovce nad Topľou

3. 5. 2021

Nájomná zmluva

1190/2021

0,00 EUR

Helena Matejová

Hanušovce nad Topľou

30. 4. 2021

Nájomná zmluva

831/2021

0,00 EUR

Buňatická Anna

Hanušovce nad Topľou

21. 4. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

1091/2021

0,00 EUR

Lacková Jolana

Hanušovce nad Topľou

19. 4. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

1051/2021

0,00 EUR

Cibriková Monika

Hanušovce nad Topľou

13. 4. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

1052/2021

672 478,93 EUR

EBC group s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

12. 4. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP - Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

973/2021

198 820,37 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja

Hanušovce nad Topľou

12. 4. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena "Rozšírenie a prepojenie vodovodu SNP - Mierová"

1073/2021

0,00 EUR

VVS, a. s. Košice

Hanušovce nad Topľou

7. 4. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

1154/2021

0,00 EUR

Klimčová Alena

Hanušovce nad Topľou

6. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov

983/2021

12 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Hanušovce nad Topľou

1. 4. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 30. 09. 2020 na Vypracovanie projektovej dokumentácie- Vodozádržne opatrenia ako podpora zlepšenie klímy v Hanušovciach nad Topľou

969/2020

0,00 EUR

Ing. Schlosser Jozef

Hanušovce nad Topľou

31. 3. 2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

986/2021

0,00 EUR

Ing. Velebír Tomáš

Hanušovce nad Topľou

31. 3. 2021

Zmluva o servise - údržba a servis výťahu CIZS

974/2021

0,00 EUR

TUCHYŇA VÝŤAHY s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

30. 3. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

940/2021

0,00 EUR

Hlucho-Horvátová Eva

Hanušovce nad Topľou

22. 3. 2021

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy)

934/2021

0,00 EUR

VSD, a.s.

Hanušovce nad Topľou

22. 3. 2021

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)

933/2021

0,00 EUR

VSD, a.s.

Hanušovce nad Topľou

18. 3. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu"

889/2021

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Hanušovce nad Topľou

11. 3. 2021

Dohoda č. 21/40/060/28 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne na rok 2021

865/2021

3 704,44 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

11. 3. 2021

Dohoda č. 21/40/060/27 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne na rok 2021

864/2021

3 704,44 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

5. 3. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

1109/2021

0,00 EUR

Smolejová Mária, Mikitová Drahoslava

Hanušovce nad Topľou

4. 3. 2021

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci OPKZP-PO1-SC111-2017-32/26/NM/96

861/2021

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Hanušovce nad Topľou

4. 3. 2021

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci

859/2021

296 274,32 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Hanušovce nad Topľou

1. 3. 2021

Nájomná zmluva

347/2021

0,00 EUR

Kopasová Zdenka

Hanušovce nad Topľou

26. 2. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov v ObZS "Prevádzkovanie internej ambulancie"

1074/2021

0,00 EUR

GIOS s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 1807

Zverejňovanie

Zber odpadov 2021

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Mobilná aplikácia

ZÁPIS DETÍ DO MŠzápis detí do MŠ
 

Triedime.sk

triedime.sk

Partnerské mestá


Mapa