Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou vo volebnom období 2010 - 2014 tvorilo 11 poslancov. Zastupenie politických strán a hnutí bolo nasledovné:
SDKÚ-DS - 5 poslancov
SMER-SD - 4 poslanci
KDH           - 1 poslanec
NEKA        - 1 poslanec

 

 
Meno
MVDr. Ján Čurlík, PhD.
SDKÚ-DS
Fáber Andrej
SDKÚ-DS
Martin Ferko
SDKÚ-DS
Anna Gerátová
SMER-SD
Mgr. Ján Hanzo
SDKÚ-DS
Mgr. Jozef Kovaľ
SMER-SD
Mgr. Andrej Lehet
SMER-SD
Ing. Juraj Luščák
SDKÚ-DS
RNDr. Hedviga Rusinková
nezávislý kandidát
Martin Tkáč
KDH
Jozef Vargga
SMER-SD