Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

18. 10. 2019

Hlásenie rozhlasu zo dňa 18. 10. 2019

Mestský rozhlasZobraziť viac

16. 10. 2019

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie na projekt:"Obnova historického parku pri kaštieli Dessewffyovcov v Hanušovciach nad Topľou" v rámci akcie mesta"Obnova grófskeho parku"

Zákazky s nízkou hodnotouZobraziť viac

15. 10. 2019

Hlásenie rozhlasu zo dňa 15. 10. 2019

Mestský rozhlasZobraziť viac

15. - 31. 10. 2019

Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou

Návrhy VZNZobraziť viac

14. 10. 2019

Vernisáž výstavy

WEBnovinyZobraziť viac