Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

13. 12. 2019

9. zasadanie mestského zastupiteľstva

Materiály na zasadaniaZobraziť viac

10. 12. 2019

Hlásenie rozhlasu zo dňa 10. 12. 2019

Mestský rozhlasZobraziť viac

10. 12. 2019

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Bc. Patrícia Vravcová

OznamyZobraziť viac

9. 12. 2019

Prvé hanušovské vianočné trhy

WEBnovinyZobraziť viac

7. 12. 2019

Mestský Mikuláš

WEBnovinyZobraziť viac