Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

13. 2. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 13. 02. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac

29. 1. 2020

Prerušenie distribúcie elektriny

OznamyZobraziť viac

29. 1. 2020

Prerušenie distribúcie elektriny

OznamyZobraziť viac

18. 12. 2019

05/2019, ktorým sa mení VZN 06/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

LegislatívaZobraziť viac

13. 12. 2019

9. zasadanie mestského zastupiteľstva

Materiály na zasadaniaZobraziť viac