Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Postup pri zabezpečení sociálnej služby

Ako postupovať pri zabezpečení sociálnej služby podľa zákona 448/2008 Z. z. (opatrovateľská služba, denný stacionár, zariadenie pre seniorov, prepravná služba):

  • občan mesta Hanušovce nad Topľou /príbuzný/ si vyzdvihne žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v kancelárii sociálnej práce na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, alebo si ju môže stiahnuť z webstránky mesta,
  • vyplnenú žiadosť s lekárskou správou od obvodného lekára je potrebné priniesť naspäť do kancelárie sociálnej práce, prípadne zaslať doporučenou poštou,
  • na základe tejto žiadosti bude občanovi doručené rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so zaradením do stupňa odkázanosti,
  • po doručení rozhodnutia požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa dohodnutých podmienok,
  • v prípade poskytnutia ďalších informácií kontaktujte č. t.: 0902 970 873, 0902 970 872.

 

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa