Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Postup pri zabezpečení sociálnej služby

Ako postupovať pri zabezpečení sociálnej služby podľa zákona 448/2008 Z. z. (opatrovateľská služba, denný stacionár, zariadenie pre seniorov, prepravná služba):

  • občan mesta Hanušovce nad Topľou /príbuzný/ si vyzdvihne žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v kancelárii sociálnej práce na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, alebo si ju môže stiahnuť z webstránky mesta,
  • vyplnenú žiadosť s lekárskou správou od obvodného lekára je potrebné priniesť naspäť do kancelárie sociálnej práce, prípadne zaslať doporučenou poštou,
  • na základe tejto žiadosti bude občanovi doručené rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so zaradením do stupňa odkázanosti,
  • po doručení rozhodnutia požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa dohodnutých podmienok,
  • v prípade poskytnutia ďalších informácií kontaktujte č. t.: 0902 970 873, 0902 970 872.

 

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa