Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2018

TKO 2018

Kalendár zberu odpadov 2018

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, utorok 22. 1. 2019
zatazenosesnezenim -7 °C -13 °C

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prednosta mestského úradu

prednosta

PhDr. Slavomír Karabinoš

tel: 0902 970 870

email: prednosta@hanusovce.sk

 

Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.

Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý je v priamej riadiacej právomoci primátora a zodpovedá mu za svoju činnosť.

Prednosta najmä:

 • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií a výboru s hlasom poradným,

 • spolu s primátorom podpisuje zápisnice mestského zastupiteľstva  a mestskej rady,

 • zastupuje navonok mestský úrad vo vzťahu k štátnej správe, samospráve, inštitúciám a verejnosti,

 • priamo riadi, kontroluje a koordinuje činnosť a prácu vedúcich oddelení,

 • navrhuje primátorovi personálne obsadenie funkčných miest na mestskom úrade,

 • pripravuje návrhy všetkých pracovnoprávnych záležitostí zamestnancov mesta vrátane návrhov platov a odmien,

 • schvaľuje nástup na dovolenku a pracovnú cestu vedúcim oddelení,

 • v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh samosprávnych orgánov a mestského úradu zvoláva porady vedúcich oddelení, vedúcich zriadených organizácii, ukladá konkrétne úlohy, ktoré  pravidelne vyhodnocuje,

 • podľa potreby vydáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a mimoriadnych úloh mestského úradu,

 • zabezpečuje spoluprácu mestského úradu a Mestskej polície na základe poverenia primátora,

 • realizuje opatrenia s cieľom zabezpečiť účelnú prácu oddelení a iných útvarov mestského úradu s dôrazom na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti mestského úradu,

 • ukladá úlohy v oblasti zabezpečenia materiálno-technického vybavenia mestského úradu,

 • vydáva príkazy na odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov mesta,

 • poskytuje súčinnosť pri kontrolách vykonávaných štátnou správou,

 • niektoré svoje právomoci môže preniesť v čase neprítomnosti na povereného vedúceho oddelenia mestského úradu,

 • plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.