Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2018

TKO 2018

Kalendár zberu odpadov 2018

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 15. 7. 2018
19 °C 14 °C
pondelok 16. 7. 20/15 °C

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prednosta mestského úradu

 

Ing. Benča

Ing. Miroslav Benča

tel: 0902 970 870

email: prednosta@hanusovce.sk

 

Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.

Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý je v priamej riadiacej právomoci primátora a zodpovedá mu za svoju činnosť.

Prednosta najmä:

 • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií a výboru s hlasom poradným,

 • spolu s primátorom podpisuje zápisnice mestského zastupiteľstva  a mestskej rady,

 • zastupuje navonok mestský úrad vo vzťahu k štátnej správe, samospráve, inštitúciám a verejnosti,

 • priamo riadi, kontroluje a koordinuje činnosť a prácu vedúcich oddelení,

 • navrhuje primátorovi personálne obsadenie funkčných miest na mestskom úrade,

 • pripravuje návrhy všetkých pracovnoprávnych záležitostí zamestnancov mesta vrátane návrhov platov a odmien,

 • schvaľuje nástup na dovolenku a pracovnú cestu vedúcim oddelení,

 • v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh samosprávnych orgánov a mestského úradu zvoláva porady vedúcich oddelení, vedúcich zriadených organizácii, ukladá konkrétne úlohy, ktoré  pravidelne vyhodnocuje,

 • podľa potreby vydáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a mimoriadnych úloh mestského úradu,

 • zabezpečuje spoluprácu mestského úradu a Mestskej polície na základe poverenia primátora,

 • realizuje opatrenia s cieľom zabezpečiť účelnú prácu oddelení a iných útvarov mestského úradu s dôrazom na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti mestského úradu,

 • ukladá úlohy v oblasti zabezpečenia materiálno-technického vybavenia mestského úradu,

 • vydáva príkazy na odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov mesta,

 • poskytuje súčinnosť pri kontrolách vykonávaných štátnou správou,

 • niektoré svoje právomoci môže preniesť v čase neprítomnosti na povereného vedúceho oddelenia mestského úradu,

 • plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.