Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Projekty

Obnova pamätníka SNP v Hanušovciach nad Topľou

Obnova pamätníka SNP v Hanušovciach nad Topľou

Efektívne v NRO Vranov nad Topľou

Efektívne v NRO Vranov nad Topľou

Pozemné komunikácie – mesto Hanušovce nad Topľou

Pozemné komunikácie - mesto Hanušovce nad Topľou

Pozemné komunikácie - mesto Hanušovce nad Topľou

Modernizácia kamerového systému v Hanušovciach nad Topľou

Modernizácia kamerového systému v Hanušovciach nad Topľou

Rekonštrukcia elektroinštalácie Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou

Rekonštrukcia elektroinštalácie Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou

Modernizácia a rekonštrukcia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

Modernizácia a rekonštrukcia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta Hanušovce nad Topľou

Detské ihrisko Materská škola

Multifunkčné ihrisko Základná škola

Obnovenie mládežníckého futbalu v Hanušovciach nad Topľou

Dokončenie cesty v osade

Podpora opatrovateľskej služby v meste

Fromulár príkladov dobrej praxe a) - Podpora opatrovateľskej služby v meste Hanušovce nad Topľou

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Formulár príkladov dobrej praxe a) Miestne občianske poriadkové služby  Hanušovce nad Topľou

Článok projekt Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Rekultivácia skládky Hanušovce nad Topľou

Dokončenie cesty v osade

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Oprava cesty v osade

Formulár príkladov dobrej praxe b) - Cesta k pracovnej inklúzii znevýhodnených osôb z mesta Hanušovce nad Topľou

Formulár príkladov dobrej praxe (b) - Zdravotná osveta a poradenstvo v prostredí sociiálne vylúčených skupín

Formlulár príkladov dobrej praxe (b) - Občianske hliadky v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt "Dobudovanie a údržba kamerového systému v našom meste"

Projekt"Cesta k pracovnej inklúzii znevýhodnených osôb z mesta Hanušovce nad Topľou"

Projekt"Občianske hliadky v meste Hanušovce nad Topľou"

Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra"

Projekt "Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta Hanušovce nad Topľou"

Projekt "Zdravotná osveta a poradenstvo v prostredí sociálne vylúčených skupín"

Národný projekt - Terénna sociálna práca v obciach

Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby

Rekonštrukcia a modernizácia budovy-zriadenie komunitného centra

Regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova Základnej školy v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova Materstkej školy Hanušovce nad Topľou

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Partnerské mestá


Mapa