Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2018

TKO 2018

Kalendár zberu odpadov 2018

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 12. 2018
zatazenosesnezenim 0 °C -2 °C

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Jednou zo základných zložiek verejnej správy je SAMOSPRÁVA. Vo verejnej správe predstavuje vnútorné pôsobenie a ovplyvňovanie poločenského života prostriedkami, ktoré nemajú štátny charakter.

Územnú samosprávu možno charakterizovať na základe nasledujúceho:

  • existencia verejných potrieb a záujmov, ktoré sú vlastné určitému spoločenstvu fyzických osôb, ktoré je vytvorené na územnom základe,
  • miestnemu spoločenstvu, teda orgánu územnej samosprávy (obec a samosprávny kraj) v súlade so zákonom prináleží postavenie právnickej osoby, ktorá je odlišná od štátu, čím je daný základ pre majetkovú a finančnú samostatnosť,
  • základom pôsobnosti sú vždy úlohy, ktoré smerujú k uspokojovaniu vlastných potrieb a záujmov miestneho obyvateľstva,
  • miestne obyvateľstvo si nezávisle od štátnej správy volí personálne obsadenie orgánov územnej samosprávy, ktoré plnia jeho úlohy a zodpovedajú  svojim voličom za dosiahnuté výsledky.

Územná samospráva je organizačnou formou verejnej správy, v ktorej miestne spoločenstvo ako právnická osoba zabezpečuje riešenie od štátu odlišných úloh, ale samotná realizácia týchto úloh sa rieši pod dozorom štátu. Pôsobnosť orgánov územnej samosprávy je zverená týmto orgánom výlučne zákonom alebo na základe zákona.

Základné právne predpisy regulujúce územnú samosprávu správu

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákon č. 131/1991 Zb. o majetku obcí

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky (kompetenčný zákon)

Záon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy