Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Samospráva a úrad

Jednou zo základných zložiek verejnej správy je SAMOSPRÁVA. Vo verejnej správe predstavuje vnútorné pôsobenie a ovplyvňovanie poločenského života prostriedkami, ktoré nemajú štátny charakter.

Územnú samosprávu možno charakterizovať na základe nasledujúceho:

  • existencia verejných potrieb a záujmov, ktoré sú vlastné určitému spoločenstvu fyzických osôb, ktoré je vytvorené na územnom základe,
  • miestnemu spoločenstvu, teda orgánu územnej samosprávy (obec a samosprávny kraj) v súlade so zákonom prináleží postavenie právnickej osoby, ktorá je odlišná od štátu, čím je daný základ pre majetkovú a finančnú samostatnosť,
  • základom pôsobnosti sú vždy úlohy, ktoré smerujú k uspokojovaniu vlastných potrieb a záujmov miestneho obyvateľstva,
  • miestne obyvateľstvo si nezávisle od štátnej správy volí personálne obsadenie orgánov územnej samosprávy, ktoré plnia jeho úlohy a zodpovedajú  svojim voličom za dosiahnuté výsledky.

Územná samospráva je organizačnou formou verejnej správy, v ktorej miestne spoločenstvo ako právnická osoba zabezpečuje riešenie od štátu odlišných úloh, ale samotná realizácia týchto úloh sa rieši pod dozorom štátu. Pôsobnosť orgánov územnej samosprávy je zverená týmto orgánom výlučne zákonom alebo na základe zákona.

Základné právne predpisy regulujúce územnú samosprávu správu

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákon č. 131/1991 Zb. o majetku obcí

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky (kompetenčný zákon)

Záon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Samospráva a úrad

Zber odpadov 2023

Mobilná aplikácia


mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Virtuálny cintorín

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa