Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hlavný kontrolór

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Sabová Alžbeta, Ing.Hlavný kontrolór+421 902 970 850

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I.polrok 2021 Stiahnuté: 1x | Dátum vloženia: 30.11.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2020 Stiahnuté: 41x | Dátum vloženia: 01.07.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2020 Stiahnuté: 33x | Dátum vloženia: 09.06.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2020 Stiahnuté: 75x | Dátum vloženia: 02.01.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2020 Stiahnuté: 56x | Dátum vloženia: 26.11.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2019 Stiahnuté: 114x | Dátum vloženia: 04.07.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2019 Stiahnuté: 92x | Dátum vloženia: 07.06.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2019 Stiahnuté: 155x | Dátum vloženia: 11.02.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2019 Stiahnuté: 187x | Dátum vloženia: 04.12.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2018 Stiahnuté: 379x | Dátum vloženia: 26.11.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2017 Stiahnuté: 283x | Dátum vloženia: 26.06.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosť hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na 2. polrok 2017 Stiahnuté: 260x | Dátum vloženia: 04.06.2017