Rovno na obsah Rovno na menu
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 366
Expediční kamera

Medzinárodný festival cestovateľských filmov

Dátum: 19. 4. 2023

Klub slovenských turistov Krokus a Mesto Hanušovce nad Topľou srdečne pozývajú v sobotu 22.apríla 2023 od 17:00 do Domu kultúry na najlepšie cestovateľské a dobrodružné filmy.

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

Dátum: 27. 3. 2023

Údaje o množstve zmesového odpadu a výpočet úrovne vytriedenia

Svetový deň vody 2023

Nechajte si bezplatne zmerať kvalitu pitnej vody

Dátum: 20. 3. 2023

Pri príležitosti svetového dňa vody bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonávať orientačné meranie pitnej vody.

Mestám a obciam zhasína nádej“ – protest 30.1.2023    1

Mestám a obciam zhasína nádej“ – protest 30.1.2023

Dátum: 29. 1. 2023

Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia.

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľku ZUŠ v Hanušovciach nad Topľou

Dátum: 27. 10. 2022

Uzávierka podávania prihlášok je do 18.11.2022 do 12:00.

Oznámenie o dni konania volieb hlavného kontrolóra

Dátum: 2. 3. 2022

Mesto Hanušovce nad Topľou vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra

Oznam o výberovom konaní  1

Oznam o výberovom konaní

Dátum: 11. 1. 2022

Mesto Hanušovce nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ(ka) Materskej školy Hanušovce nad Topľou

Oznam 2

Oznam pre nájomcov poľnohospodárskej pôdy

Dátum: 11. 1. 2022

Okresný úrad vo Vranove nad Topľou, pozemkový a lesný odbor oznamuje povinnosť pre nájomcov poľnohospodárskej pôdy.

Zmena termínu vývozu komunálného odpadu

Dátum: 4. 1. 2022

Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamuje občanom a podnikateľským subjektom, že zber tuhého komunálneho odpadu sa uskutoční zajtra t. j. 5. 1. 2022.

Zber plastov od rodinných domov sa uskutoční dňa 7. 1. 2022, t. j. v piatok.

letné kino

Pozývame na premietanie letného kina

Dátum: 4. 8. 2021

Otvárame letné kino Pod Dubom (v parku pri Dome kultúry).
Srdečne Vás pozývame a prajeme príjemnú zábavu. Vstup na všetky premietania je zadarmo.

Oznam o výberovom konaní  1

Oznam o výberovom konaní

Dátum: 28. 7. 2021

Poskytovateľ komunitného centra Mesto Hanušovce nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC

Asistované sčítanie obyvateľov v Hanušovciach nad Topľou  1

Asistované sčítanie obyvateľov v Hanušovciach nad Topľou

Dátum: 4. 5. 2021

Počas doby asistovaného sčítania v našom meste zavolajte na mestský úrad na tel. číslo 0902 970 870 alebo na Call centrum +421 2 20 92 49 19.

Sčítanie obyvateĺov 15.2.-31.3. 2021

Aj v Hanušovciach nad Topľou prebieha sčítanie obyvateľov

Dátum: 15. 2. 2021

15. 2. 2021 začalo Sčítanie obyvateľov aj v našom meste.
Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naše mesto ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na mestský úrad na číslo 0902 970 870, či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.

Informácia o uzatvorení mestského úradu  1

Informácia o uzatvorení mestského úradu

Dátum: 30. 1. 2021

Mestský úrad bude v dňoch 1.-7.februára 2021 uzatvorený, z dôvodu ochorenia COVID 19.
V prípade potreby sú Vám zamestnanci mesta k dispozícii na telefóne alebo maily. Všetky potrebné údaje nájdete v sekcii kontakty.
Za pochopenie ďakujeme.

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 25. 1. 2021

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Informácia o uzatvorení mestského úradu 1

Informácia o uzatvorení mestského úradu

Dátum: 25. 1. 2021

Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou bude z dôvodu pandemickej situácie v dňoch 25.-31, januára 2021 UZATVORENÝ.

Kalendár zberu odpadov na rok 2021 2

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Dátum: 13. 1. 2021

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

#

Posvätenie adventného venca

Dátum: 29. 11. 2020

Ako je už tradíciou, svätí sa adventný veniec na prvú adventnú nedeľu, ktorá tohto roku pripadla na 29. novembra 2020.

Výluka železničnej dopravy na trase Hanušovce nad Topľou-Lipníky

Dátum: 26. 11. 2020

-

Zber a vývoz nebezpečného odpadu z Hanušoviec nad Topľou

Dátum: 25. 11. 2020

V  štvrtok d 26.11.2020  od 11.30 hod. do 12.00 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené  o 11:30  hod. vo dvore mestského úradu.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Dátum: 23. 10. 2020

Účelom stavby je zriadenie novej jednostĺpovej trafostanice, nová VN prípojka po podperných bodoch, úprava jestvujúcich domových prípojok a časti NN vedenia.

#

Zabudnuté stavebné techniky v archeoparku

Dátum: 28. 9. 2020

V sobotu 26. septembra 2020 sa v archeoparku uskutočnilo 3. podujatie z projektu finančne podporovaného z Ministerstva kultúry SR pod názvom Zabudnuté stavebné techniky.

#

Modlitby za mesto, jeho predstaviteľov a náš enviropriestor

Dátum: 16. 9. 2020

V utorok 15.9.2020 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa už stalo tradíciou, že na hanušovskej kalvárii sa stretávajú duchovní všetkých troch majoritných cirkví v našom meste a spoločne sa za mesto, primátora, poslancov MsZ a ďalších jeho predstaviteľov a pracovníkov úradu modlia, ako aj za celý náš enviropriestor, prírodu a životné podmienky.

Informácia stravovaniu detí v MŠ

Dátum: 10. 9. 2020

-

Mesto označí nádoby na komunálny odpad

Dátum: 31. 8. 2020

Vážení občania,
mesto Hanušovce nad Topľou v snahe o čo najefektívnejšie nakladanie s komunálnym odpadom pristúpilo k nasledovným zmenám:
- všetky nádoby na komunálny odpad budú tento týždeň pracovníkmi mesta označené nálepkou
- domácnosti do štyroch osôb, budú mať označenú jednu smetnú nádobu a nad štyri osoby, to môžu byť dve smetné nádoby
- neoznačené nádoby nebudú vyvezené!
- ak máte odpad nad rámec kapacity smetnej nádoby, je potrebné zakúpiť na mestskom úrade samostatné vrece s logom spoločnosti, ktorá zbiera komunálny odpad v cene 0,75 eur za 1 vrece s kapacitou 120 l
- iné vrecia ako tie, ktoré sú v predaji na MsÚ nebudú vyvezené!

Prosíme občanov, aby mali tento týždeň nádoby vyložené pred rodinnými domami, aby ich mohli pracovníci mesta označiť.

Ďakujeme

#

Oslavy SNP - pietny akt kladenia vencov

Dátum: 27. 8. 2020

Pietneho aktu pri príležitosti 76. výročia SNP sa zúčastnili zástupcovia Mesta Hanušovce nad Topľou, OZ Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, MsKS Hanušovce nad Topľou a Krajského múzea Prešov - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou.

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Dátum: 25. 8. 2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 21.08.2020 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Hanušovce nad Topľou, Štúrova ulica, v rozsahu: 2 ks smrek na pozemku CKN parc. č. 210/4 pri bytovom dome súp. č. 338/11 z dôvodu poškodzovania kanalizačného potrubia a novej fasády bytového domu, žiadateľ : Mária Tkáčová, Štúrova 338, 094 31 Hanušovce n. T.
V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 31.08.2020 (do 6 dní), kontakt: MsÚ Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk.

#

Rekonštrukcia chodníkov - fotoreportáž

Dátum: 19. 8. 2020

Prebieha v meste paralelne s rekonštrukciou mosta ponad Hanušovský potok na ceste I. triedy č.18 a s rekonštrukciou ciest na trasách Prešov - Vranov nad Topľou (Prešovská ulica a Slovenská ulica) a Hanušovce nad Topľou - Petrovce (Štúrova ulica).

#

A čo teraz?

Dátum: 19. 8. 2020

Občas fotograf náhodou natrafí aj na kurióznu situáciu. Stalo sa tak počas rekonštrukcie cesty na Štúrovej ulici 12. augusta 2020.

#

Turistický deň pracovníkov mesta

Dátum: 14. 8. 2020

Vo štvrtok 13. augusta 2020 pracovníci mesta v rámci turistického dňa absolvovali výstup na najvyšší vrch Slanských vrchov Šimonku.

Zobrazené 1-30 z 366

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa