Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Do pôsobnosti ŠÚ patria tieto základné školy:

Škola

Web stránka
ZŠ Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 094 31

https://zshanusovce.edupage.org

ZŠ Bystré, Hermanovská 347/7, 094 34  http://zsbystre.edupage.org
ZŠ Čaklov 495, 094 35 https://zscaklov.edupage.org
ZŠ Čierne nad Topľou, 094 34 https://zsciernenadtoplou.edupage.org
ZŠ Hermanovce nad Topľou 116, 094 34     www.zshnadt.webnode.sk
ZŠ Hlinné 138, 094 35 https://zshlinne.edupage.org
ZŠ Jastrabie nad Topľou 112, 094 35 https://zsjastrabient.edupage.org
ZŠ Matiaška 43, 094 31 http://zsmatiaska.edupage.org
ZŠ Pavlovce 5, 094 31 https://zspavlovce.edupage.org
ZŠ Petrovce 114, 094 31  https://zspetrovce.edupage.org
ZŠ Remeniny, 094 31 https://zsremeniny.edupage.org
ZŠ Rudlov 126, 094 35 https://zsrudlov.edupage.org
ZŠ Soľ 53, 094 35 https://zssol.edupage.org
ZŠ Skrabské 77, 094 33 https://zsskrabske.edupage.org
ZŠ Vyšný Žipov 220, 094 33 https://zsvysnyzipov.edupage.org
ZŠ Zámutov 531, 094 15 https://zszamutov.edupage.org

 

Dodatky k RUP a ŠVP pre ZŠ

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva:

- dodatok č. 1, ktorým sa mení Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny (platný od 1. 9. 2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom,

- dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od  1. 9. 2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020,

- dodatok č. 1, ktorým sa mení Rámcový učebný plán pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od 1. septembra 2011) s účinnosťou od 1. septembra 2017, s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2017/2018; 2018/2019.

 

http://www.minedu.sk/dodatky-k-rup-a-svp-pre-zs/

 

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa