Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte

na oficiálnej stránke
Mesta Hanušovce nad Topľou.

Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky Tople. Ich zemepisná poloha je určená súradnicami 49" severnej šírky a 21o30' východnej dĺžky.

Mesto má v súčasnosti  3 780 obyvateľov.

ADRESA:

Mestský úrad
Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 00 332 399

 

 

plagátOznamOznam

Úradné hodiny

Mestský úrad
Pondelok 07:30 15:30
Utorok 07:30 15:30
Streda 07:30 17:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 07:30 13:30
Matrika a ohlasovňa pobytu
Pondelok 07:30 13:30
Utorok 07:30 13:30
Streda 07:30 13:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 07:30 13:30

Mestská knižnica - Malý kaštieľ

Pondelok 9:00 12:00 13:00 16:00
Utorok 9:00 12:00 13:00 15:30
Streda 9:00 12:00 13:00 15:30

 

360

 NOVINKY:

3. 8. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 03. 08. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac

29. 7. 2020

List obciam a mestám k tvorbe CP

Podieľajte sa na tvorbe cestovných poriadkov

OznamyZobraziť viac

29. 7. 2020

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

6.augusta 2020 od 8:0-15:30 ul. Slovenská a Jarmočná

OznamyZobraziť viac

29. 7. 2020

Výzva na vykonanie výrubov

Výzva VSD a.s. na vykonanie výrubov

OznamyZobraziť viac

28. 7. 2020

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Hanušovce nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

OznamyZobraziť viac

27. 7. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 27. 07. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac

17. 7. 2020

Oznámenie štátneho stavebného dohľadu – verejná vyhláška.

Organ štátneho stavebného dohľadu

OznamyZobraziť viac