Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte

na oficiálnej stránke
Mesta Hanušovce nad Topľou.

Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky Tople. Ich zemepisná poloha je určená súradnicami 49" severnej šírky a 21o30' východnej dĺžky.

Mesto má v súčasnosti  3 780 obyvateľov.

ADRESA:

Mestský úrad
Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 00 332 399

 

 

 

 

plagátOznamOznam

Úradné hodiny

Mestský úrad je z dôvodu karantény do 6.12.2020 pre verejnosť zatvorený!

Mestský úrad
Pondelok 07:30 15:30
Utorok 07:30 15:30
Streda 07:30 17:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 07:30 13:30
Matrika a ohlasovňa pobytu
Pondelok 07:30 13:30
Utorok 07:30 13:30
Streda 07:30 13:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 07:30 13:30

Mestská knižnica - Malý kaštieľ

Pondelok 9:00 12:00 13:00 16:00
Utorok 9:00 12:00 13:00 15:30
Streda 9:00 12:00 13:00 15:30

 

360

 NOVINKY:

4. 12. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 04. 12. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac

1. - 18. 12. 2020

Návrh dodatku č.2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Návrh dodatku č.2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Návrhy VZNZobraziť viac

1. - 18. 12. 2020

Návrh VZN ktorým sa mení príloha č.1 Prevádzkového poriadku pohrebísk Mesta Hanušovce nad Topľou, prevádzkového poriadku domu smútku

Návrh VZN ktorým sa mení príloha č.1 Prevádzkového poriadku pohrebísk Mesta Hanušovce nad Topľou, prevádzkového poriadku domu smútku

Návrhy VZNZobraziť viac

30. 11. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 27. 11. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac

30. 11. - 17. 12. 2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č.... o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č.... o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrhy VZNZobraziť viac

25. 11. 2020

Zber a vývoz nebezpečného odpadu z Hanušoviec nad Topľou

V  štvrtok d 26.11.2020  od 11.30 hod. do 12.00 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené  o 11:30  hod. vo dvore mestského úradu.

OznamyZobraziť viac

24. 11. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 23. 11. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac