Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte

na oficiálnej stránke
Mesta Hanušovce nad Topľou.

Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky Tople. Ich zemepisná poloha je určená súradnicami 49" severnej šírky a 21o30' východnej dĺžky.

Mesto má v súčasnosti  3 780 obyvateľov.

ADRESA:

Mestský úrad
Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 00 332 399

 

 

Úradné hodiny

 

Pondelok 07:30 15:30
Utorok 07:30 15:30
Streda 07:30 17:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 07:30 13:30

Mestská knižnica - Malý kaštieľ

Pondelok 9:00 12:00 13:00 16:00
Utorok 9:00 12:00 13:00 15:30
Streda 9:00 12:00 13:00 15:30

 

360

 NOVINKY:

18. 11. 2019

Hlásenie rozhlasu zo dňa 18. 11. 2019

Mestský rozhlasZobraziť viac

12. 11. 2019

Hlásenie rozhlasu zo dňa 12. 11. 2019

Mestský rozhlasZobraziť viac

11. 11. 2019

Obnova ihriska

Výzva na predkladanie ponúk.pdf (442.3 kB) Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria.doc (72.5 kB) Príloha č.2 - Zadanie - Výkaz výmer.xlsx (22.91 kB) Príloha č.

Zákazky s nízkou hodnotouZobraziť viac

8. 11. 2019

Hlásenie rozhlasu zo dňa 08. 11. 2019

Mestský rozhlasZobraziť viac

6. 11. 2019

4/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou, ktorým sa ruší VZN č. 40/2007

Návrh vyvesený na úradnej tabuli 15.10.2019 Návrh Schválené dňa 30.10.2019 Schválené uznesením číslo 128/2019 Schválené - vyvesené na úradnej tauli 06.11.2019 PDF Účinné odo dňa 14.11.

LegislatívaZobraziť viac

31. 10. 2019

KOSIT - oznam pre občanov

Proces príjimania odpadov od občanov mesta Hanušovce

OznamyZobraziť viac

16. 10. 2019

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie na projekt:"Obnova historického parku pri kaštieli Dessewffyovcov v Hanušovciach nad Topľou" v rámci akcie mesta"Obnova grófskeho parku"

Výzva na predkladanie ponúk.pdf (411.22 kB) Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria.doc (74 kB) Príloha č.2 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov.doc (94.5 kB) Príloha č.3 - Štruktúra členenia PD.

Zákazky s nízkou hodnotouZobraziť viac