Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou

V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky územného plánu mesta, ktorý tvorí katastrálne územie mesta Hanušovce nad Topľou

V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky územného plánu mesta, ktorý tvorí katastrálne územie mesta Hanušovce nad Topľou

oznamuje verejnosti

to znamená občanom, samostantne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území mesta Hanušovce nad Topľou, že sa prerokovávajú zmeny a doplnky územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou, a tieto sú vystavené na verejné nahliadnutie na mestskom úrade, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod. ako aj na internetovej stránke mesta www.hanusovce.sk.

Zmeny a doplnky sa týkajú rozšírenia plochy občianskej vybavenosti (OV/2) za nákupným strediskom v rozsahu podľa textovej a grafickej časti zverejnenej na internetovej stránke mesta www.hanusovce.sk.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k navrhovaným zmenám a doplnkom územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 23.04.2013 na mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, alebo písomne na adresu: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou.

 

Dokumenty: 
Dátum vloženia: 17. 2. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 14:20
Autor: Super Admin

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa