Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Zoznam daňových dlžníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IČO: 00332399    
Názov: Mesto Hanušovce nad Topľou    
Sídlo: Mierova 333/33    
          09431, Hanušovce nad Topľou    
     
Mesto Hanušovce nad Topľou ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z.   
o správe daní /daňový poriadok/ a zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   
zverejňuje zoznam daňových dĺžnikov so stavom k 31.12.2022, ktorých úhrna výška nedoplatku presiahla u FO  
160 eur a u PO 1600 eur    
     
Meno a priezvisko Adresa Suma nedoplatku v eurách
     
Bambuch Dušan Pod šibenou  5574,094 31 Hanušovce nad Topľou 1 075,84 €
Birošová Oľga Komenského 51/50, 09431 Hanušovce nad Topľou 232,16 €
Cibrík Michal Pod Šibenou 575/22, 09431 Hanušovce nad Topľou 946,72 €
Čikala Imrich Pod Šibenou 558/5, 09431 Hanušovce nad Topľou 810,56 €
Čikala Miroslav Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou 491,60 €
Cibrík Bartolomej Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou 491,04 €
Horvát Michal Pod Šibenou 569/16, 09431 Hanušovce nad Topľou 341,60 €
Hl.Horvát Milan Pod Šibenou 567/14, 09431 Hanušovce nad Topľou 475,12 €
Horvát Alexander Pod Šibenou 568/15, 09431 Hanušovce nad Topľou 1 223,79 €
Hl.Horvátová Jolana Pod Šibenou 568/15, 09431 Hanušovce nad Topľou 313,12 €
Horvát Michal Šarišská  531/3,09431 Hanušovce nad Topľou 244,48 €
Horvát Jozef Prešovská 139/6, 09431 Hanušovce nad Topľou 273,00 €
Horvát Julius SNP 222/40, 09431 Hanušovce nad Topľou 359,64 €
Horvát Ladislav Pod Šibenou 562/9, 09431 Hanušovce nad Topľou 216,00 €
Horvát Ladislav Pod Šibenou 574/21, 09431 Hanušovce nad Topľou 562,21 €
Horvát Marián Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou 498,68 €
Horvát Michal Pod Šibenou 569/16, 09431 Hanušovce nad Topľou 612,98 €
Horvát Miroslav Slovenská 368/1,09431 Hanušovce nad Topľou 482,72 €
Horvát Peter Pod Šibenou 574/14, 09431 Hanušovce nad Topľou 570,66 €
Horvát Marián Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou 247,68 €
Horvát Stanislav Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou 598,74 €
Horvát Vincent Slovenská 366/5, 09431 Hanušovce nad Topľou 240,00 €
Horvát Bartolomej Pod Šibenou 558/5, 09431 Hanušovce nad Topľou 591,60 €
Horvátová Anna Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou 658,06 €
Horvátová Jana Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou 461,60 €
Klimčo Havranová Ivana Prešovská 139/6, 09431 Hanušovce nad Topľou 291,37 €
Králová Jana Mierova 333/3,09431 Hanušovce nad Topľou 288,55 €
Kroka Eduard Pod Šibenou 558/5, 09431 Hanušovce nad Topľou 781,12 €
Lacko Pavol Pod Šibenou 557/4, 09431 Hanušovce nad Topľou 563,60 €
Maščuch Milan Šarišská 524/17, 09431 Hanušovce nad Topľou 781,00 €
Muchová Anna Kukorelliho 537/33, 09431 Hanušovce nad Topľou 348,96 €
Ondečková Danka Jarmočná 382/5, 09431 Hanušovce nad Topľou 208,00 €
Pirko Puľo Pavol Slovenská 368/1,09431 Hanušovce nad Topľou 688,34 €
Pirko Puľo Jaroslav Slovenská 368/1,09431 Hanušovce nad Topľou 813,92 €
Puľová Jolana Pod Šibenou 690/23, 09431 Hanušovce nad Topľou 343,90 €
Puľo Jozef str. Pod Šibenou 566/13,09431 Hanušovce nad Topľou 204,48 €
Puľo Jaroslav Pod Šibenou 557/4, 09431 Hanušovce nad Topľou 407,96 €
Puľo Miroslav Pod Šibenou 690/23, 09431 Hanušovce nad Topľou 360,00 €
Puľo Štefan Šarišská 511/43, 09431 Hanušovce nad Topľou 330,80 €
Puľo Maroš Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou 311,60 €
Lacko Stanislav Pod Šibenou 557/4, 09431 Hanušovce nad Topľou 180,09 €
Puľo Jozef Slovenská 368/1,09431 Hanušovce nad Topľou 683,20 €
Puľo Rastislav
Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou
355,84 €
Rácová Monika Pod Šibenou 690/23, 09431 Hanušovce nad Topľou 192,00 €
Čikala Patrik Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou 217,57 €
Daňová Viera Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou 441,24 €
Čikala Ján  Pod Šibenou 563/10,094 31 Hanušovce nad Topľou 204,96 €
Čikala Bartolomej Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou 341,60 €
Fiľo Jozef Šarišská  531/3,09431 Hanušovce nad Topľou 301,60 €
Horvát Ján Pod Šibenou 557/4, 09431 Hanušovce nad Topľou 226,24 €
Horvát Michal  Pod Šibenou 568/15, 09431 Hanušovce nad Topľou 181,20 €
Klimčo Havran František Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou 268,64 €
Kroka Eduard Pod Šibenou 558/5, 09431 Hanušovce nad Topľou 664,84 €
     
     
Obchodné meno Sídlo Suma nedoplatku
     
Lanaka Tools s.r.o. Hlavná 130, 08212 Kapušany 4.925,90
Nikka spol.s.r.o. Železničiarska 591,094 31 Hanušovce nad Topľou 28.551,46
Hypo finance,s.r.o. Zámocká 30,81101 Bratislava 2334,22
Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky a.s. v konkurze Levočské Lúky ,05302 Levoča 5135,93
Šoltés Ján  Prosačov 30, 094 31 Hanušovce nad Topľou 2687,6
Retop s.r.o. v konkurze Thurzova 6,040 01 Košice 11698,9
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

Mesto Hanušovce nad Topľou ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dĺžníkov so stavom k 31. 12. 2021, ktorých úhrna výška nedoplatku presiahla u FO 160 eur a u PO 1600 eur.

Právnické osoby nad 1 600 eur

Názov Adresa Suma nedoplatku v eurách
Lanaka Tools spločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 130, 082 12 Kapušany  4 222,20 €
Nikka, spol.s.r.o. Železničiarska 591, 09431 Hanušovce nad Topľou 28 551,46 €
Retop s.r.o. - v konkurze Thurzova 6, 04001 Košice 11 698,90 €
Šľachtiteľská stanica Levočské lúky,a.s.v konkurze Levočské Lúky 2, 05302 Levoča 5 135,93 €
Šoltés Ján Prosašov 30, 09431 Hanušovce nad Topľou 2 687,60 €
Hypo finance s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava  1 759,14 €

Fyzické osoby nad 160 eur 

Meno a priezvisko Adresa Suma nedoplatku v eurách
Bambuch Dušan

Pod Šibenou 565/12
094 31 Hanušovce n. T.

881,92 €
Birošová Oľga Komenského 51/50 09431 Hanušovce n. T.  232,16 €
Cibrík Michal Pod Šibenou 575/22
094 31 Hanušovce n.T.
 801,28 €
Čikala Imrich Pod Šibenou 558/5
09431 Hanušovce n. T.
681,28 €
Čikala Miroslav Pod Šibenou 563/10
094 31 Hanušovce n.T.
410,80 €
Cibrík Bartolomej  Pod Šibenou 564/11
094 31 Hanušovce n.T.
260,80 €
Horvát Michal Pod ŠIbenou 569/16
09431 Hanušovce n. T.
260,80 €
Hl. Horvát Milan Pod Šibenou 567/14
094 31 Hanušovce n.T. 
475,12 €
Horvát Alexander Pod Šibenou 568/15
094 31 Hanušovce n. T.
1 078,35 €
Hl. Horvátová Jolana Pod Šibenou 568/15
094 31 Hanušovce n. T.
313,12 €
Horvát Michal Šarišská 531/3
094 31 Hanušovce n. T.
244,48 €
Horvát Jozef Prešovská 139/6
094 31 Hanušovce n. T.
273,00 €
Horvát Julius  SNP 222/40
094 31 Hanušovce n. T.
359,64 €
Horvát Ladislav Pod Šibenou 562/9
094 31 Hanušovce n. T.
216,00 €
Horvát Ladislav Pod Šibenou 574/21
094 31 Hanušovce n. T.
497,57 €
Horvát Marián Pod Šibenou 563/10
094 31 Hanušovce n. T.
498,68 €
Horvát Michal Pod Šibenou 569/16
094 31 Hanušovce n. T.
532,18 €
Horvát Miroslav Slovenská 368/1
094 31 Hanušovce n. T.
482,72 €
Horvát Peter Pod Šibenou 574/14
094 31 Hanušovce n. T.
542,20 €
Horvát Marián Pod Šibenou 563/10
094 31 Hanušovce n. T.
215,66 €
Horvát Stanislav Pod Šibenou 564/11
094 31 Hanušovce n. T.
485,62 €
Horvát Vincent Slovenská 366/5
094 31 Hanušovce n. T.
252,00 €
Horvát Bartolomej Pod Šibenou 558/5
094 31 Hanušovce n. T.
430,00 €
Horvátová Anna  Pod Šibenou 564/11
094 31 Hanušovce n. T.
613,72 €
Horvátová Jana Pod Šibenou 564,11 
094 31 Hnušovce n. T.
380,80 €
Klimčo Havranová Ivana Prešovská 139/6
094 31 Hanušovce n. T.
291,37 €
Králová Jana Tehelná 281/7
094 31 Hanušovce n. T.
288,55 €
Kroka Eduard Pod Šibenou 558/5
094 31 Hanušovce n. T.
781,12 €
Lacko Pavol Pod Šibenou 557/4
094 31 Hanušovce n. T.
482,80 €
Maščuch Milan Šarišská 524/17
094 31 Hanušovce n. T.
877,96 € 
Muchová Anna  Kukorelliho 537/33
094 31 Hanušovce n. T.
300,48 €
Ondečková Danka Jarmočná 382/5 
094 31 Hanušovce n. T.
208,00 €
Pirko Puľo Pavol  Slovenská 368/1
094 31 Hanušovce n. T.
526,74 €
Pirko Puľo Jaroslav Slovenská 368/1 
094 31 Hanušovce n. T.
716,96 €
Puľová Jolana Pod Šibenou 690/23
094 31 Hanušovce n. T.
263,10 €
Puľo Jozef str.

Pod Šibenou 566/13
094 31 Hanušove n. T.

204,48 €
Puľo Jaroslav Pod Šibenou 557/4
094 31 Hanušovce n. T.
404,80 €
Puľo Miroslav Pod Šibenou 690/23
094 31 Hanušovce n. T.
360,00 €
Puľo Štefan  Šarišská 511/43
094 31 Hanušovce n. T.
330,80 €
Puľo Maroš Pod Šibenou 564/11
094 31 Hanušovce n. T.
260,80 €
Lacko Pavol Pod Šibenou 557/4
094 31 Hanušovce n. T.
402,00 €
Puľo Jozef Slovenská 368/1
094 31 Hanušovce n. T.
521,60 €
Puľo Rastislav

Pod Šibenou 564/11
094 31 Hanušovce n. T.

356,80 €
Rácová Monika Pod Šibenou 690/23
094 31 Hanušovce n. T.
192,00 €

Zverejňovanie

Zber odpadov 2023

Mobilná aplikácia


mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Virtuálny cintorín

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa