Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Hlásenie rozhlasu zo dňa 23. 06. 2022

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru,
Prerušenie distribúcie elektriny

                                                             O z n a m   č. 1

     Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou 

vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku), ďalej v rekreačných oblastiach, turistických strediskách, chatových a záhradkárskych lokalitách

v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou

od  21. 06. 2022  od  09.00 hod.  do  odvolania.

     V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Podľa zákona o ochrane pred požiarmi sa zakazujefyzickým osobám najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme
  •       Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov sú povinní:
  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave na ich využitie,  na účinný zásah hasičských jednotiek,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,
  • vybaviť hasiacimi prístrojmi pracovné stroje.

                                                            O z n a m   č. 2

Východoslovenská distribučná a. s., Košice oznamuje občanom nášho mesta, že  dňa 29. júna 2022, t. j. v stredu

bude prerušená distribúcia elektrickej energie na ulici

Mierová 265, 266, 277, SNP 241 až 280, Sadová 594, 595, 598, 600, 602, 604, 608, 610, 613, 615, 616, 617, 621, 624, 646, 759, 1432, 60, Tehelná 10, 278 až 298 a 671  od 7:00 hod. do 17:30 hod.

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Východoslovenská distribučná urobí všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v týchto oblastiach obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budú sa snažiť skrátiť plánované prerušenie na nevyhnutné minimum.

Hanušovce nad Topľou,

21. 06. 2022

 

 

Dátum vloženia: 23. 6. 2022 15:12
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2022 15:15
Autor: Gabriela Sabová

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa