Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou

Od 3.mája 2021-do 13.júna 2021 bude v našom meste prebiehať asistované sčítanie obyvateľov. Každý občan SR je povinný sa sčítať. Kto tak ešte neurobil, nech nás kontaktuje na čísle:  0902 970 870

Vytisknout

Hlásenie rozhlasu zo dňa 13. 04. 2021

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

O z n a m

    Riaditeľstvo ZŠ v Hanušovciach n/T oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov v školskom roku 2021/2022, že náhradný termín Zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky  bude

15. apríla  2021.

Zápis sa uskutoční v priestoroch  veľkej telocvične ZŠ – vchod od školského ihriska         v čase od 8,30 – do 11,00 hod.

bez osobnej účasti dieťaťa.

K zápisu je potrené prinieť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a sumu  5 € pre zakúpenie učebných pomôcok.

Žiadame zákonných zastupcov o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení – ochranný respirátor, rukavice, vlastné pero na písanie a dodržiavanie dvojmetrových odstupov!

Ak  zo zdravotných dôvodov  zákonný zástupca dieťaťa nemôže  prísť na zápis, je potrebné, aby túto skutočnosť oznámil riaditeľke ZŠ alebo zastupkyni riaditeľky školy pre I. stupeň. V opodstatnených prípadoch je možné dohodnúť zmenu termínu najneskôr do 28. apríla 2021.

     Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dohádzky sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť zákonnému zástupcovi finančnú pokutu.

Hanušovce nad Topľou, 

13. 04. 2021

Dátum vloženia: 13. 4. 2021 14:20
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 4. 2021 14:28
Autor: Gabriela Sabová

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Partnerské mestá


Mapa