Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Hlásenie rozhlasu zo dňa 10. 11. 2021

Prerušenie distribúcie EE,
Otvorenie zberného dvora,
Zber nebezpečného odpadu

                                                             O z n a m   č. 1     

     Východoslovenská distribučná a. s., Košice oznamuje občanom nášho mesta, že  dňa 12. novembra a 15. novembra 2021, t. j. v piatok a v pondelok

bude prerušená distribúcia elektrickej energie na ulici

Garbiarska od č. d. 20 po č. d. 26, Komenského č. d. 38 a ul. Počekanec, od 8:00 hod. do 16:30 hod.

a dňa 16. novembra 2021, t. j. v utorok bude prerušená distribúcia elektrickej energie na ulici Garbiarska od č. d. 20 po č. d. 26, Komenského č. d. 38 a Počekanec č. d. 14, 15/5 a 707/38

od 8:00 hod. do 16:30 hod.

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Východoslovenská distribučná urobí všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v týchto oblastiach obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budú sa snažiť skrátiť plánované prerušenie na nevyhnutné minimum.

Hanušovce nad Topľou,

09. 11. 2021

                                                             O z n a m   č. 2

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 06. 11. 2021, sa otvorila prevádzka zberného dvora na adrese Mierová 680/50 (pod železničným viaduktom).

Očakávame, že táto investícia pomôže zlepšiť triedenie odpadov a predovšetkým poriadok a čistotu v meste.

Otváracie hodiny : pondelok: 8:00 hod. - 12:00 hod.

                              streda: 13:00 hod.  - 17:00 hod.

                              sobota  8:00 hod.  - 16:00 hod. (len párny týždeň)

Občania môžu priviezť tieto druhy odpadov:

1. Drevo

2. Drobný stavebný odpad,  t. j.  tehly, betóny, obkladačky  a iné.

Zoznam odpadov sa v priebehu blízkej doby rozšíri o ďalšie druhy.

Kto by mal záujem o štiepkovanie pri rodinnom dome/záhrade a prípadný odvoz konárov, tak môže si túto službu zabezpečiť u vedúceho údržby a správy majetku mesta Andreja Čurlika na tel. č. : 0902 970 865.

Okrem toho môžu občania priviezť ku zbernému dvoru do pripravených kontajnerov:

1. Biologicky rozložiteľný rastlinný odpad (lístie, tráva, .... )

2. Objemný odpad (skrine, postele, gaučové súpravy, stoličky, okenné rámy, ... všetko v demontovanom stave)

Bezplatne sú prijímané drevné odpady, biologicky rozložiteľný rastlinný odpad, objemný odpad. Štiepkovanie a odvoz konárov je tiež zdarma.

Spoločnosť ENBRA, s.r.o. (ako zmluvný partner zberného dvora/mesta) bude fakturovať mestu služby spojené s odberom, odvozom a spracovaním drobného stavebného odpadu zo zberného dvora. V tomto kontexte v záujme pokrytia prevádzkových nákladov má mesto spoplatnené len uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore sumou 0,035 eur/1 kg.

Odpady od občanov budú výlučne počas otváracích hodín prijímať prevádzkoví pracovníci zberného dvora.

Hanušovce nad Topľou,

09. 11. 2021

                                                               O z n a m   č. 3

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, oddelenie životného prostredia oznamuje občanom mesta, že dňa 15. 11. 2021, t. j. v pondelok od 12:00 hod. do 12:30 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené  o 12:00  hod. vo dvore mestského úradu.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať:

odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,

žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,

rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich do dvora mestského úradu v pracovných  hodinách MsÚ, t. j. od  7:30 hod. do  15:30 hod.,  alebo v uvedenom čase v  pondelok do 12:00 hod.

Hanušovce nad Topľou,

09. 11. 2021

Dátum vloženia: 10. 11. 2021 13:53
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 11. 2021 13:58
Autor: Gabriela Sabová

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa