Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Hlásenie rozhlasu zo dňa 07. 07. 2020

-

                                              O z n a m  č. 1

     Mesto Hanušovce nad Topľou, oddelenie životného prostredia oznamuje občanom, že dňa  09.07. 2020, t. j. vo štvrtok od 11:30 hod. do 12:hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené  o 11:30  hod. vo dvore mestského úradu.

Do zberu môžete bezplatne odovzdať:

odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,

žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,

rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich do dvora mestského úradu dňa 09. 07. 2020 od 11:30 hod.

Hanušovce nad Topľou,

07. 07. 2020

    

                                              O z n a m  č. 2

Aktivácia osôb podľa §10 zákona č.417/2020 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

od 01. 07. 2020

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktivačného informuje, že od 1.7.2020 je platný Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Týmto informujeme všetky osoby, ktoré majú platnú prijatú ponuku v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, že sú povinné zúčastňovat’ sa aktivácie v zákonnom mesačnom rozsahu 32 hodín s účinnosťou od 1.7.2020 v spolupráci s koordinátormi Aktivačného centra. Pokial’ sa nezúčastnia aktivácie v rozsahu 32 hodín v príslušnom mesiaci, dávka im bude znížená. Bližšie informácie poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou, oddelenie aktivačnej činnosti.

Hanušovce nad Topľou,

07. 07. 2020

 

 

 

Dátum vloženia: 7. 7. 2020 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2020 0:00
Autor: Gabriela Sabová

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Partnerské mestá


Mapa