Rovno na obsah Rovno na menu
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Hlásenie rozhlasu zo dňa 01. 12. 2021

ÚPSVaR - Covid-19

                                                              O z n a m

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou a Hanušovciach nad Topľou v súvislosti so šírením ochorenia „COVID – 19“ informuje, že

odo dňa 26. 11. 2021 prijal tieto opatrenia:

a) všetci klienti, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase od 26.11.2021  sa všetky termíny na úradoch práce rušia až do odvolania (termín bude oznámený),

b) všetky žiadosti, ktoré si bude chcieť podať klient osobne na úrade práce sa budú preberať na pracovisku RECEPCIA ( prízemie budovy AOC ), za osobné podanie žiadosti sa považuje aj podanie prostredníctvom e-mailu v lehote do 7 dni (žiadosť o zaradenie do evidencie )  odo dňa skončenia zamestnania, plus  žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi,  štátnych sociálnych dávok a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,

c) rušia sa všetky skupinové stretnutia na úrade práce,

e) zastavujú sa všetky poradenské a vzdelávacie aktivity,

f) akékoľvek potvrdenia je potrebné si vyžiadať písomne alebo telefonicky,

g) v prípade potreby riešenia neodkladnej nepriaznivej životnej situácie u maloletých detí, kontaktovať príslušného zamestnanca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  telefonicky a v prípade nevyhnutnosti si dohodnúť osobné stretnutie.

Všetky tieto opatrenia platia až do odvolania.

Hanušovce nad Topľou,

01. 12. 2021

 

 

Dátum vloženia: 1. 12. 2021 9:59
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 12. 2021 10:01
Autor: Gabriela Sabová

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa