Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

SPÔSOB KONTROLY A MIMORIADNE NASADENIE POLICAJTOV PO CELOM SLOVENSKU od 8.4.2020 do 13.4.2020

Odporúčame obyvateľom # ZOSTAŇTE DOMA #

Od 8.4.2020 do 13.4.2020 budú prebiehať tieto kontroly:

 

 • Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú

kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy

 •  Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť

podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z uvedených výnimiek

 • Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri

prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom

 • Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných

priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti - a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle

 • Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a

karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur)

 • Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť

jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie

 • Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho

pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu

 • Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd
 • ZATVORENÉ OKRESNÉ ÚRADY A ODDELENIA CUDZINECKEJ POLÍCIE
 • V dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 sa na všetkých okresných úradoch,

ich pracoviskách, klientskych centrách, oddeleniach dokladov, odboru poriadkovej polície, klientských centrách MV SR, dopravných inšpektorátoch a oddeleniach cudzineckej polície rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov.

 • Občania, ktorí majú elektronicky objednaný termín na dopravnom

inšpektoráte, ktorý spadá do týchto dní, si musia preobjednať nový termín. Odporúčame využívať možnosti elektronického objednania si úkonov evidencie vozidiel.

Dátum vloženia: 8. 4. 2020 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 14:19
Autor: Zuzana Sotáková

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa