Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

OZNAM - nové podmienky skládky Ozón Hanušovce

Za účelom zlepšenia efektivity riadenia a kontroly prevádzky skládky Ozón Hanušovce, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s, sa stanovujú nové podmienky

Počnúc dňom 24.6.2019 za účelom zlepšenia efektivity riadenia a kontroly prevádzky skládky Ozón Hanušovce, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s,  sa stanovujú nové podmienky:

 

  1. Vstup do areálu skládky bude umožnený len vozidlám, ktorých zoznam s uvedením továrenskej značky, typu, EVČ bude zo strany príslušnej obce zaslaný na emailovú adresu ozon@kosit.sk v kópii na bachnak@kosit.sk   
  2. Vstup do areálu skládky, za účelom odvozu drobného stavebného odpadu bude umožnený len počas času prevádzky skládky a to v dňoch
    Pondelok až Piatok v čase od 6:00 – 18:00 a
    Sobotu od 6:00 do 16:00 hod.
  3. Občan obce, ktorý predpokladá vyviesť drobný stavebný odpad na skládku, je povinný najmenej 3 dni pre dňom vývozu odpadu , oznámiť osobne alebo telefonicky na príslušný obecný úrad: Meno, adresu bydliska, továrenskú značku a typ vozidla ako aj EVČ vozidla resp. dopravného prostriedku, s ktorým sa vývoz drobného stavebného odpadu uskutoční
  4. Na skládku je možno podľa druhu odpadu vyviesť – drobný stavebný odpad (kat. číslo odpadu 20 03 08)
Dátum vloženia: 2. 7. 2019 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 14:19
Autor: Zuzana Sotáková

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa