Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Nové sadzby miestnych daní.

Nové sadzby miestnych daní.

Od 1. januára 2013 je účinné nové všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hanušovce nad Topľou č 3/2012 o miestnych daniach, ktoré upravuje výšku daní z nehnuteľnosti, dane za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. Znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach môžete nájsť na úradnej tabuli v sekcii LEGISLATÍVA

Dátum vloženia: 17. 2. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 14:20
Autor: Super Admin

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa