Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti obmedzený od 8.4. do 13.4.2020

Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila a rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8.
apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod.

Zároveň na toto obdobie je  zakázané  uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

 

Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

 

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

 

3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,

 

4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,

 

5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,

 

6. cesty na pohreb blízkej osoby,

 

7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Dátum vloženia: 8. 4. 2020 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 14:19
Autor: Zuzana Sotáková

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa