Rovno na obsah Rovno na menu
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

ZRUŠENÝ JARMOK!!!!

Zrušený jarmok!!!

Zrušený jarmok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci nariadenia karanténnych opatrení mestskému úradu v meste Hanušovce nad Topľou, pre účastníka konania: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00 332 399, podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s §12 ods. 2 písm. m) zák. č. 355/2007 Z. z. a §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

nariaďuje

účastníkovi konania: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00 332 399

o p at  r e n i a

z á k a z vykonávania všetkých hromadných a športových podujatí v meste Hanušovce nad Topľou od 05.08.2015 do odvolania.

 

Rozhodnutie

Dátum vloženia: 6. 8. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 14:19
Autor: Zuzana Sotáková

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa