Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

UPOZORNENIE OBČANOV

Mesto Hanušovce nad Topľou chce upozorniť na povinnosť zo strany fyzických a právnických osôb prevádzať likvidáciu burín na užívaných alebo neužívaných pozemkoch, čo im vyplýva zo všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 2/91

Mesto Hanušovce nad Topľou chce upozorniť  na povinnosť zo strany fyzických a právnických osôb prevádzať likvidáciu burín na užívaných alebo neužívaných pozemkoch, čo im vyplýva zo všeobecne záväzného nariadenia VZN   č. 2/91:

za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, domov, areálov, ostatných plôch susediacich s nehnuteľnosťou, okrem verejných priestranstiev na území mesta zodpovedajú majitelia, podniky, organizácie spravujúce tieto územia.

Porušením tohto nariadenia sa dopúšťa občan priestupku podľa zákona o priestupkoch na úseku ochrany životného prostredia, za čo mu môže byť uložená pokuta do 99 eur.    

 Zároveň upozorňujeme aj vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov, aby tieto udržiavali v nezaburinenom stave, v prípade zistenia zaburinenia týchto pozemkov im hrozí uloženie pokuty fyzickým osobám vo výške 330 ,- eur, právnickým osobám od 166,- eur až do výšky  33 200,- eur za každý hektár pôdy.

Dátum vloženia: 29. 7. 2019 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 14:19
Autor: Zuzana Sotáková

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa