Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Referendum 2015

Referendum 2015

Referendum 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou podľa § 16 zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov v týchto dňoch informuje obyvateľov mesta, že referendum na území mesta Hanušovce nad Topľou sa uskutoční v sobotu
7. februára 2015 v čase od 07:00 h do 22:00 h.

V súlade s § 7 zákona SNR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov v spojení s čl. III. rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky č. 320/2014 Z. z. o vyhlásení referenda boli na území mesta Hanušovce nad Topľou v súvislosti s uvedeným referendom vytvorené 2 volebné okrsky na hlasovanie v referende a na sčítanie hlasov.

Oprávnený občan na hlasovanie v referende, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende, môže požiadať mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou
o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovacie preukazy sa vydávajú v úradných hodinách. Posledný deň na jeho vybavenie je štvrtok 5. februára 2015. Miestom vydávania hlasovacích preukazov je budova MsÚ kancelária referátu personálneho, miezd, správy majetku a skladového hospodárstva, kontakt: Vlasta Benčová 0902 970 862, e-mail: vlasta.bencova@hanusovce.sk.

 

Referendum, ktoré prezident SR Andrej Kiska vyhlásil na 7. februára 2015 budú oprávnení občania rozhodovať o troch otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?


3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

 

Volebné okrsky

Hlasovací preukaz

Oficiálne výsledky referenda 2015

Dátum vloženia: 3. 2. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 14:19
Autor: Zuzana Sotáková

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa