Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Ordinácia evanjelických novokňazov v hanušovskom ev. a.v. chráme

Ordinácia evanjelických novokňazov v hanušovskom ev. a.v. chráme

V nedeľu 29. septembra 2019 sa v ev. a. v. kostole v Hanušovciach nad Topľou konala ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku. Do duchovnej služby boli oficiálne uvedení desiati novokňazi (5 mužov a 5 žien), ktorí 16. septembra 2019 úspešne zložili kaplánske skúšky v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Medzi nimi nechýbal ani Hanušovčan Mgr. Jakub Ferko. Priebeh ordinácie vysielala RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska v priamom prenose na Dvojke.

Veľké prípravy na priamy televízny prenos a kamerové skúšky sa konali už v sobotu 28. septembra 2019.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováHlavným kameramanom bol Ľubor Marko, rodák z neďalekého Ďurďoša. Foto: Agáta Krupová

V nedeľu ráno 29. septembra 2019 riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková a prípravný štáb ECAV v Hanušovciach and Topľou už od siedmej hodiny vítali biskupov, kňazov, novokňazov a ostatných pozvaných hostí, ktorí pri tejto príležitosti navštívili naše mesto. Odtiaľ v spoločnom sprievode o 9.10 hod. odchádzali spred kaštieľa do kostola, kde o 9.30 hod. začínali Služby Božie.

 Foto: Ľubomír TomkoFoto: Ľubomír TomkoFoto: Ľubomír TomkoFoto: Ľubomír TomkoFoto: Ľubomír TomkoFoto: Ľubomír Tomko

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Slávnostné Služby Božie otvoril Mgr. Martin Škarupa, hanušovský zborový farár. Liturgovali ich Mgr. Ivan Eľko (generálny biskup ECAV na Slovensku), Mgr. Slavomír Sabol (biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku), ktorý bol aj hlavným kazateľom, Mgr. Ján Hroboň, (biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku – v Hanušovciach nad Topľou žil počas desaťročného pôsobenia svojho otca Jána Bohdana Hroboňa v našom meste v rokoch 1983-1993), Mgr. Eva Škarupová Lašáková, Mgr. Martin Chalupka, Mgr. Stanislav Grega, Mgr. Stanislav Balca, Mgr. Jakub Ferko. Ordinácie sa osobne zúčastnili aj doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. prodekanka pre vzdelávaciu činnosť Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a Ing. Ján Brozman, generálny dozorca ECAV na Slovensku, ktorí sa v závere bohoslužieb k prítomným novokňazom a ostatným hosťom krátko prihovorili. Medzi prítomnými bol aj hanušovský rodák Mgr. Ján Kolesár s manželkou Mgr. Evou Kolesárovou – obaja v našom meste pôsobili ako evanjelickí farári v rokoch 1999-2008. Do bohoslužieb bol krásnym spevom zapojený Spevácky zbor Jána Bohdana Hroboňa pri CZ ECAV v Hanušovciach nad Topľou pod vedením Mgr. Evy Škarupovej Lašákovej.

Hanušovskí evanjelickí veriaci v čele so svojimi zborovými kňazmi - manželmi Škarupovými organizačne všetko perfektne zvládli. V neposlednom rade prialo aj počasie, takže všetci tí, ktorí sa počas bohoslužieb nedostali do chrámu, mohli sledovať Služby Božie na nádvorí kostola na veľkoplošnej obrazovke.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Dátum vloženia: 1. 10. 2019 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 10. 2019 0:00
Autor: Mgr. Agáta Krupová

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa