Rovno na obsah Rovno na menu
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Aktuality

Zobrazené 91-120 z 366
#

Otvorenie a posvätenie zrenovovaného domu smútku-nádeje

Dátum: 11. 11. 2019

V nedeľu 10. novembra 2019 v popoludňajších hodinách sa napriek veľmi zlému počasiu zišli Hanušovčania v zrenovovanom objekte domu smútku-nádeje.

#

K 75. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie

Dátum: 6. 11. 2019

MsKS v spolupráci s MO SZPB v Hanušovciach nad Topľou usporiadali v utorok 5. novembra 2019 podujatie "Spievame, recitujeme, spomíname" pre siedmakov učiteľky Mgr. Anny Hlibokej Čurlíkovej.

#

Dušičkový čas

Dátum: 3. 11. 2019

Na cintorínoch nás na Dušičky privítal chladný daždivý november. Deň predtým, na sviatok Všechsvätých, sa pri renovovanom Dome smútku konali spoločné modlitby za našich zomrelých.

KOSIT - oznam pre občanov

Dátum: 31. 10. 2019

Proces príjimania odpadov od občanov mesta Hanušovce

#

Zatvorenie brány archeoparku

Dátum: 28. 10. 2019

V piatkový podvečer (25. septembra 2019) sa pre tento rok definitívne zatvorila brána archeoparku.

#

Hanušovskí jubilanti 2019

Dátum: 25. 10. 2019

Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa v reštaurácii U Hricka stretol primátor mesta Štefan Straka s hanušovskými jubilantami, ktorí v roku 2019 slávia 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov života.

#

Vernisáž výstavy

Dátum: 14. 10. 2019

V piatok 11. októbra 2019 priestory galérie v Malom kaštieli ožili farbami výkresov a poetickým slovom na vernisáži výstavy RUKY VOĽNÉ, SRDCE PLNÉ. Prezentované sú tu výtvarné práce Rudolfa Sedláka,klienta Centra sociálnych služieb Slnečný dom v Prešove na Važeckej ulici. Organizátorom podujatia bolo MsKS Hanušovce nad Topľou zastúpené riaditeľkou Bc. Ľubicou Tomkovou a Cenrtum sociálnych služieb Slnečný dom v Hanušovciach nad Topľou - za jeho organizáciu bola zodpovedná Monika Bakaľarová Hatalová. Vernisáže sa osobne zúčastnila aj riaditeľka Slnečného domu MVDr. Anna Suchá z Prešova a ostatní klienti tohto centra. Výstava potrvá do 31. októbra 2019.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie

Dátum: 1. 10. 2019

IVETA SABANOŠOVÁ, HANUŠOVCE NAD TOPĽOU, ŠTÚROVA 340/7
ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NA STAVBU:
NOVOSTAVBA ZÁHRADNEJ ZRUBOVEJ CHATKY.

#

Ordinácia evanjelických novokňazov v hanušovskom ev. a.v. chráme

Dátum: 1. 10. 2019

V nedeľu 29. septembra 2019 sa v ev. a. v. kostole v Hanušovciach nad Topľou konala ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku. Do duchovnej služby boli oficiálne uvedení desiati novokňazi (5 mužov a 5 žien), ktorí 16. septembra 2019 úspešne zložili kaplánske skúšky v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Medzi nimi nechýbal ani Hanušovčan Mgr. Jakub Ferko. Priebeh ordinácie vysielala RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska v priamom prenose na Dvojke.

Výsledky súťaže o najlepší med a medovinu

Dátum: 9. 9. 2019

Výsledky súťaže o najlepší med a medovinu

#

Oslavy 50. výročia udelenia mestského štatútu Hanušovciam nad Topľou

Dátum: 8. 9. 2019

V nedeľu 8. septembra 2019 v popoludňajších hodinách sa konali oslavy, v rámci ktorých si Hanušovčania pripo-menuli 50 rokov od získania novodobého štatútu mesta.

#

XXVIII. hanušovský jarmok

Dátum: 6. 9. 2019

Konal sa v dňoch 6. a 7. septembra 2019. Napriek obavám počasie vydržalo a vydaril sa aj kultúrny program.

#

Otvorenie tanečnej sály ZUŠ

Dátum: 4. 9. 2019

Nová tanečná sála v základnej umeleckej škole bola slávnostne otvorená primátorom mesta PhDr. Štefanom Strakom a riaditeľkou školy DiS.art. Ľudmilou Kreheľovou prestrihnutím pásky v stredu 4. septembra 2019 v popoludňajších hodinách.

#

Odovzdávanie cien vojvodu z Edinburghu vo Veľkom kaštieli

Dátum: 3. 9. 2019

"Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote." Viac na www.dofe.sk

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 2. 9. 2019

Oznamujeme občanom, že VSD, a. s. oznámila mestu Hanušovce nad Topľou prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto :
časť mesta Hanušovce nad Topľou – ulica Bukovská úsek od č. d. 27
po č. d. 18 (ľavá aj pravá strana)
v termínoch
10. september 2019 od 07.30 hod. do 16.00 hod.
11. september 2019 od 07.30 hod. do 16.00 hod.
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 2. 9. 2019

Oznamujeme občanom, že VSD, a. s. oznámila mestu Hanušovce nad Topľou prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto :
časť mesta Hanušovce nad Topľou – ulica Bukovská úsek od č. d. 18
a č. d. 9 po koniec ulice (ľavá aj pravá strana)
v termínoch
09. september 2019 od 07.30 hod. do 16.00 hod.
17. september 2019 od 07.30 hod. do 16.00 hod.
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 2. 9. 2019

Oznamujeme občanom, že VSD, a. s. oznámila mestu Hanušovce nad Topľou prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto :
časť mesta Hanušovce nad Topľou – ulica Bukovská úsek od č. d. 18
a č. d. 9 po koniec ulice (ľavá aj pravá strana)
v termínoch
12. september 2019 od 07.30 hod. do 16.00 hod.
13. september 2019 od 07.30 hod. do 16.00 hod.
16. september 2019 od 07.30 hod. do 16.00 hod.
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

#

Oslavy 75. výročia SNP

Dátum: 30. 8. 2019

Tohtoročné oslavy Slovenského národného povstania sa v našom meste konali v piatok 30. augusta 2019.

#

Futbal v Hanušovciach nad Topľou znova ožíva

Dátum: 25. 8. 2019

V nedeľu 25. augusta sa na ihrisku pod Veľkým kaštieľom konal futbalový zápas medzi FK Pod Šibenou Roma Hanušovce nad Topľou a FK Javorina Rudľov. Futbalová sezóna v našom meste tak znova ožila po piatich rokoch.

XXVIII. Hanušovský jarmok

Dátum: 20. 8. 2019

XXVIII. Hanušovský jarmok

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 15. 8. 2019

Oznamujeme občanom, že VSD, a. s. oznámila mestu Hanušovce nad Topľou prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto :
časť mesta Hanušovce nad Topľou – ulica Bukovská úsek od č. d. 18
a č. d. 9 po koniec ulice (ľavá aj pravá strana)
v termíne
06. september 2019 od 07.30 hod. do 16.00 hod.
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

O Z N A M

Dátum: 14. 8. 2019

Oznamujeme občanom, že obstarávateľ – Obec Petrovce, 094 31 Hanušovce nad Topľou predložil Okresnému úradu Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Petrovce – Zmeny a doplnky č. 1“, na základe ktorého Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v zmysle § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie sp. č. OU-VT-OSZP-2019/004957 zo dňa 06.08.2019

REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V HANUŠOVCIACH NAD TOPĽOU

Dátum: 2. 8. 2019

Od 2.8.2019 do najneskôr 31.10.2019 sa tu uskutočnia stavebné práce firmou ATEX OK a preto bude táto budova uzatvorená. 

UPOZORNENIE OBČANOV

Dátum: 29. 7. 2019

Mesto Hanušovce nad Topľou chce upozorniť na povinnosť zo strany fyzických a právnických osôb prevádzať likvidáciu burín na užívaných alebo neužívaných pozemkoch, čo im vyplýva zo všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 2/91

POZVÁNKA

Dátum: 26. 7. 2019

Počas letných prázdnin pre spestrenie programu voľných dní detí, mládeže ale aj dospelých Vás p o z ý v a m e na podujatie
POTULNÁ GALÉRIA,
ktoré sa uskutoční
dňa 30. júla teda v utorok
v čase od 13.00 do 19.00 hod.
na parkovisku pred Malým kaštieľom.

OZNAM - nové podmienky skládky Ozón Hanušovce

Dátum: 2. 7. 2019

Za účelom zlepšenia efektivity riadenia a kontroly prevádzky skládky Ozón Hanušovce, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s, sa stanovujú nové podmienky

HLÁSENIE: vývoz nebezpečného odpadu

Dátum: 27. 6. 2019

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 01.07.2019 o 9.00 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 9:00 hod. vo dvore mestského úradu.

#

Oceňovanie žiakov primátorom mesta (fotoreportáž)

Dátum: 27. 6. 2019

Školský úrad Hanušovce nad Topľou a Mesto Hanušovce nad Topľou ocenili pamätnými listami 67 žiakov a ich pedagógov za vzornú reprezentáciu mesta v okresných krajských a celoslovenských súťažiach i olympiádach.

#

Športový deň - Pohybová príprava detí

Dátum: 25. 6. 2019

Športový klub Pelikán pripravil v nedeľu 23. júna 2019 pre deti bohatý športový program, v rámci ktorého si prišli na svoje aj ich rodičia. (Fotoreportáž.)

#

2. ročník Folklórneho festivalu spod Oblíka

Dátum: 24. 6. 2019

V sobotu 22. júna 2019 po roku opätovne ožilo hanušovské futbalové ihrisko krásnym a temperamentným folklórom.

Zobrazené 91-120 z 366

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa