Rovno na obsah Rovno na menu
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Aktuality

INFORMÁCIA

Dátum: 17. 2. 2014

Nové web sídlo - Materská škola Hanušovce nad Topľou

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou

Dátum: 17. 2. 2014

V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky územného plánu mesta, ktorý tvorí katastrálne územie mesta Hanušovce nad Topľou

Odber krvi

Dátum: 17. 2. 2014

Dňa 20. marca 2013 (t.j. streda) uskutoční Národná transfúzna jednotka Prešov, odber krvi na evanjelickej fare v čase od 7:30 do 11:30. Pretože na odber krvi je potrebný počet darcov, najmenej 20, týmto prosíme záujemcov, aby sa nahlásili do 18. marca 2013 (t.j. pondelok) na Evanjelickej fare, alebo u zdravotnej sestry p. J. Pagurkovej.

Pozvánka na 22. zasadanie mestského zastupiteľstva

Dátum: 17. 2. 2014

Pozývame Vás na 22. zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. marca 2013 o 17.00 hod. (utorok) v zasadačke mestského úradu.

.Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Dátum: 17. 2. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 4/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov 2012 ÚPN mesta

UPOZORNENIE

Dátum: 17. 2. 2014

Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že zavrelo dohodu so súdnym exekútorom, na základe ktorej začne od 1.8.2013 vymáhať všetky dlhy voči dlžníkom z titulu neuhradených platieb za daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za TKO, nájomné a pod.

Zobrazené 361-366 z 366

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa