Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Aktuality

Zoznamy kandidátov na predsedu a poslancov do volieb VÚC 2013

Dátum: 18. 2. 2014

Zoznamy kandidátov na predsedu a poslancov do volieb VÚC 2013

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Dátum: 18. 2. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Dátum: 18. 2. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 5/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Dátum: 18. 2. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 7/2013, ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Hanušovce nad Topľou

Nové sadzby miestnych daní.

Dátum: 17. 2. 2014

Nové sadzby miestnych daní.

Nové vedenie materskej školy

Dátum: 17. 2. 2014

Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia a odchodu doterajšej riaditeľky materskej školy Jolany Molitorisovej do dôchodku, bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou, do ktorého sa prihlásili dve kandidátky a to Bc Silvia Hrehová a Mgr. Viera Kmecová.

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v centre mesta

Dátum: 17. 2. 2014

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v centre mesta

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti - OZNÁMENIE

Dátum: 17. 2. 2014

V dňoch od 1. aprila do 31. mája 2013 sa v našom meste uskutoční štatistické zisťovanie realizované Slovenskou republikou prostredníctvom Štatistického úradu SR s názvom Zisťovania a príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILS) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ POZEMKU

Dátum: 17. 2. 2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ POZEMKU

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Dátum: 17. 2. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 3/2013 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území Mesta Hanušovce nad Topľou.

Šmejeme še s Anderom

Dátum: 17. 2. 2014

„Ľudze mojo“ presne takto sa zvykne prihovárať Ander z Košíc divákom. Už štyridsať rokov zabáva ľudí a rozdáva dobrú náladu. LK-Servis Slovakia Vám prináša kultúrne vystúpenie s názvom ŠMEJEME ŠE S ANDEROM, hostia programu DUO ŠARM. Vystúpenie sa uskutoční dňa 11. apríla 2013 o 18.00 hod.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na 2. polrok 2013

Dátum: 17. 2. 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na 2. polrok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 29/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach Dodatok č. 4

Dátum: 17. 2. 2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 29/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach Dodatok č. 4

INFORMÁCIA

Dátum: 17. 2. 2014

Nové web sídlo - Materská škola Hanušovce nad Topľou

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou

Dátum: 17. 2. 2014

V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky územného plánu mesta, ktorý tvorí katastrálne územie mesta Hanušovce nad Topľou

Odber krvi

Dátum: 17. 2. 2014

Dňa 20. marca 2013 (t.j. streda) uskutoční Národná transfúzna jednotka Prešov, odber krvi na evanjelickej fare v čase od 7:30 do 11:30. Pretože na odber krvi je potrebný počet darcov, najmenej 20, týmto prosíme záujemcov, aby sa nahlásili do 18. marca 2013 (t.j. pondelok) na Evanjelickej fare, alebo u zdravotnej sestry p. J. Pagurkovej.

Pozvánka na 22. zasadanie mestského zastupiteľstva

Dátum: 17. 2. 2014

Pozývame Vás na 22. zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. marca 2013 o 17.00 hod. (utorok) v zasadačke mestského úradu.

.Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Dátum: 17. 2. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 4/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov 2012 ÚPN mesta

UPOZORNENIE

Dátum: 17. 2. 2014

Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že zavrelo dohodu so súdnym exekútorom, na základe ktorej začne od 1.8.2013 vymáhať všetky dlhy voči dlžníkom z titulu neuhradených platieb za daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za TKO, nájomné a pod.

Zobrazené 361-379 z 379

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa