Rovno na obsah Rovno na menu
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Hlásenie rozhlasu zo dňa 28. 03. 2023

Charita - potravinová pomoc,
Pozvánka - A na Kvetnú nedzeľu,
Zápis detí do 1. ročníka

                                                          O z n a m   č. 1

     Charita Košice oznamuje občanom nášho mesta, že dňa 30. marca 2023  t. j. vo štvrtok, bude vydávať potravinovú pomoc v rámci 16. etapy potravinovej  pomoci tým obyvateľom nášho mesta, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi.

Potravinová pomoc sa bude vydávať na parkovisku pri bývalom Dome služieb od 9:30 hod.

Čas výdaja môže byť posunutý. Vplývajú na to rôzne vplyvy, technické, meteorologické, dopravná situácia na cestách a pod. 

Hanušovce nad Topľou, 

28. 03. 2023

                                                         O z n a m   č. 2

Veľká noc.jpg (78.41 kB)

                                                         O z n a m   č. 3

 

Riaditeľstvo ZŠ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom budúcicich prvákov v školskom roku 2023/2024, že slávnostný Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční

5. apríla 2023 ( streda ) 0 9,00 hod. v priestoroch ZŠ.

Zápisu sa zúčastnia: - zákonní zástupcovia dieťaťa,

                                      učiteľky MŠ,

špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

Prihlásiť dieťa na povinné plnenie školskej dochádzky môže zákonný zástupca aj z iných obcí mimo školský obvod

Povinnosťou zákonného zástupcu je zapísať do ZŠ dieťa, ktoré v školskom roku 2022/23 nenastúpilo do l. ročníka- pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v MŠ / malo odklad školskej dochádzky/. Zapísať treba aj dieťa, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť a u ktorého je predpoklad, že od septembra 2023 bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

K zápisu je potrebné priniesť:

> rodný list dieťaťa na overenie údajov,

> občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Náhradný termín zápisu je: 12. 4. 2023 a 13. 4.2023 v kancelárii ZRŠ pre l. stupeň.

Riaditeľka ZŠ RNDr. Natália Verčimáková

Hanušovce nad Topľou, 

28. 03. 2023

 

Prílohy

Veľká noc.jpg

Veľká noc.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 78,41 kB
Dátum vloženia: 28. 3. 2023 15:07
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 3. 2023 15:21
Autor: Gabriela Sabová

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa