Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Hlásenie rozhlasu zo dňa 28. 03. 2023

Charita - potravinová pomoc,
Pozvánka - A na Kvetnú nedzeľu,
Zápis detí do 1. ročníka

                                                          O z n a m   č. 1

     Charita Košice oznamuje občanom nášho mesta, že dňa 30. marca 2023  t. j. vo štvrtok, bude vydávať potravinovú pomoc v rámci 16. etapy potravinovej  pomoci tým obyvateľom nášho mesta, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi.

Potravinová pomoc sa bude vydávať na parkovisku pri bývalom Dome služieb od 9:30 hod.

Čas výdaja môže byť posunutý. Vplývajú na to rôzne vplyvy, technické, meteorologické, dopravná situácia na cestách a pod. 

Hanušovce nad Topľou, 

28. 03. 2023

                                                         O z n a m   č. 2

Veľká noc.jpg (78.41 kB)

                                                         O z n a m   č. 3

 

Riaditeľstvo ZŠ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom budúcicich prvákov v školskom roku 2023/2024, že slávnostný Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční

5. apríla 2023 ( streda ) 0 9,00 hod. v priestoroch ZŠ.

Zápisu sa zúčastnia: - zákonní zástupcovia dieťaťa,

                                      učiteľky MŠ,

špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

Prihlásiť dieťa na povinné plnenie školskej dochádzky môže zákonný zástupca aj z iných obcí mimo školský obvod

Povinnosťou zákonného zástupcu je zapísať do ZŠ dieťa, ktoré v školskom roku 2022/23 nenastúpilo do l. ročníka- pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v MŠ / malo odklad školskej dochádzky/. Zapísať treba aj dieťa, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť a u ktorého je predpoklad, že od septembra 2023 bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

K zápisu je potrebné priniesť:

> rodný list dieťaťa na overenie údajov,

> občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Náhradný termín zápisu je: 12. 4. 2023 a 13. 4.2023 v kancelárii ZRŠ pre l. stupeň.

Riaditeľka ZŠ RNDr. Natália Verčimáková

Hanušovce nad Topľou, 

28. 03. 2023

 

Prílohy

Veľká noc.jpg

Veľká noc.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 78,41 kB
Dátum vloženia: 28. 3. 2023 15:07
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 3. 2023 15:21
Autor: Gabriela Sabová

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa