Hanušovce nad Topľou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Financie

2024

Návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 - 2026 - príjmy.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 152.46 kB

Návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 - 2026 - výdavky.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 197.68 kB

Programový rozpočet na rok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 294.85 kB

Rozpočet programový prehľad.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.28 kB

Financovanie OK škôl a školských zariadení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 192.22 kB

Rozpočet 2024 textová časť - po úprave.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 568.4 kB

 

2023

Záverečný účet mesta za rok 2023.pdf 

Programový rozpočet 2023.pdf 

Rekapitulácia rozpočtových opatrení 2023.pdf 

Plnenie rozpočtu za rok 2023 - výdavková časť.pdf 

Plnenie rozpočtu za rok 2023 - príjmová časť.pdf 

Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 VÝDAVKY (83.48 kB)

Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 PRÍJMY (102.59 kB)

Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 REKAPITULÁCIA (36.78 kB)

Programový rozpočet na rok 2023 (178.48 kB)

Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 TEXTOVÁ ČASŤ (761.87 kB)

Rozpočet na rok 2023 REKAPITULÁCIA (272.06 kB)

 

2022

Záverečný účet mesta za rok 2022 (3.63 MB)

Hodnotiaca správa za rok 2022 (200.37 kB)

Plnenie rozpočtu za rok 2022-výdavková časť (151.38 kB)

Plnenie rozpočtu za rok 2022-príjimová časť (90.17 kB)

Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 PRÍJMY (119.01 kB)

Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024 VÝDAVKY (104.47 kB)

Programový rozpočet 2022 (211.56 kB)

Návrh rozpočtu na rok 2022 - TEXTOVÁ ČASŤ (861.99 kB)

Návrh rozpočtu na rok 2022- podľa programov (48.16 kB)

Návrh rozpočtu na rok 2022-rekapitulácia (212.5 kB)

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2022 (468.83 kB)

2021

Záverečný účet mesta za rok 2021

Výročná správa za rok 2021

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa - komentár

Plnenie rozpočtu 2021 - príjem

Plnenie rozpočtu 2021- výdaj

 

ROZPOČET 2021-2023

Výzva k príprave rozpočtu na roky 2021-2023

Programový rozpočet - textová časť (582.89 kB)

programový rozpočet (216.15 kB)

príjmová časť (797.57 kB)

výdavková časť (4.55 MB)

2020

Záverečný účet mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020 (2.37 MB)

Hodnotiacia správa

Výročná správa

Programový rozpočet

príjimy

výdavky

 

VÝZVA 2020

ROZPOČET  2020 - 2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA  R. 2020

MONITOROVACIA SPRÁVA K 30.6.2020

  • Monitorovacia správa - text časť
  • Plnenie rozpočtu - príjmová časť - príloha č. 1
  • Plnenie rozpočtu - výdavková časť - príloha č. 2
  • Programový rozpočet - príloha č. 3

2019

VÝROČNÁ SPRÁVA K 31. 12. 2019

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET K 31. 12. 2019

 

MONITOROVACIA SPRAVA K 30. 6. 2019

 

 

ROZPOČET  2019 - 2021

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA  R. 2019

VÝZVA 2019

 

PLNENIE ROZPOČTU

 

2018

MONITOROVACIA SPRÁVA K 30. 6. 2018

 

VÝROČNÁ SPRÁVA K 31. 12. 2018

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET K 31. 12. 2018

 

ROZPOČET  2018

      ROZPOČET NA ROK 2018 - 2020

      ROZPOČTOVY   HARMONOGRAM

VÝZVA

       Výzva k príprave rozpočtu na obdobie r. 2018 - 2020

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA r. 2018

 

2017

ROZPOČET 2017

             ROZPOČTOVÝ HARMONOGRAM

           ROZPOČET NA ROK 2017

VÝZVA 2017

             Výzva k príprave rozpočtu na obdobie r. 2017 - 2019

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA r. 2017

MONITOROVACIA SPRÁVA K 30. 6. 2017

 

VÝROČNÁ SPRÁVA k 31. 12. 2017

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31. 12. 2017

 

2016

 ROZPOČET 2016

              ROZPOČET NA ROK 2016

              ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVALENY

VÝZVA 2016

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA r. 2016

 

MONITOROVACIA SPRÁVA k 30. 6. 2016

 

VÝROČNÁ SPRÁVA k 31. 12. 2016

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31. 12. 2016

 

2015

ROZPOČET NA ROK 2015

VÝZVA

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

MONITOROVACIA SPRÁVA

 

VÝROČNÁ SPRÁVA

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET

 

2014

ROZPOČET NA ROK 2014
 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZÁVEREČNÝ ÚČET

 

2013

ROZPOČET 2013
 
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE
 
VÝROČNÁ SPRÁVA
 
VÝZVA

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET

 

2012

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZÁVEREČNÝ ÚČET