Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

WEBnoviny sú alternatívou Hanušovských novín. Kým v printových novinách kladieme dôraz na informovanosť čitateľov prostredníctvom písaných textov, vo WEBnovinách dokumentujeme podujatia a činnosti predovšetkým obrazom.

Stránka

Krížová cesta mestom a za mesto

Krížová cesta mestom a za mestoVeľkopiatočná ekumenická krížová cesta viedla od gréckokatolíckeho kostola k Veľkému kaštieľu, potom okolo rímskokatolíckeho kostola, Malého kaštieľa, evanjelického kostola až k vrcholu hanušovskej kalvárie. (Fotoreportáž.)

Mgr. Agáta Krupová, 19. 4. 2019 Zobraziť viac

Kvetná nedeľa v múzeu - fotoreportáž

Kvetná nedeľa v múzeu - fotoreportážV nedeľu 14. apríla sa vo Veľkom kaštieli konalo tradičné predveľkonočné podujatie, v rámci ktorého sa v reprezentačnej sieni uskutočnila ekumenická diskusia o význame Veľkej noci. Paralelne v priestoroch horného foyeru prebiehala ukážka tradičných remesiel spojená s tvorivými dielňami. V kultúrnom programe účinkovali žiaci hanušovskej základnej umeleckej školy pod vedením svojich pedagógov.

Mgr. Agáta Krupová, 17. 4. 2019 Zobraziť viac

Fotoreportáž z čistenia Hanušovského potoka

Fotoreportáž z čistenia Hanušovského potokaPrvá etapa odstraňovania nánosov v koryte Hanušovského potoka začala vo štvrtok minulý týždeň (4.4.2019).

Mgr. Agáta Krupová, 10. 4. 2019 Zobraziť viac

Výsledky 2. kola prezidentských volieb

V sobotu 30. marca 2019 sa konalo 2. kolo volieb prezidenta SR.

Mgr. Agáta Krupová, 1. 4. 2019 Zobraziť viac

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SRPrvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č.8/2019 sa konalo v sobotu 16. marca 2019.

Keďže ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, deň konania 2. kola týchto volieb bol určený na 30. marca 2019. V oba volebné dni pristupovali hanušovskí voliči k urnám v dvoch volebných okrskoch v čase od 7.00 hod. do 22. hod. hod. Voľby prebehli bez akýchkoľvek rušivých momentov.

Výsledky 1. kola voľby prezidenta SR

V 1. volebnom okrsku bolo v zozname voličov zapísaných 1449 voličov, z toho na hlasovaní sa zúčastnilo 398 voličov, čo činilo 27,46%. Z toho počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bol 393.

Okrsok č.1

  1.

Béla

Bugár

Ing.

6 platných hlasov

  2.

Zuzana

Čaputová

Mgr.

106

  3.

Martin

Daňo

 

5

  4.

Štefan

Harabin

JUDr.

69

  5.

Eduard

Chmelár

Doc. Mgr. PhD.

11

  6.

Marian

Kotleba

Ing. Mgr.

54

  7.

Milan

Krajniak

Bc.

12

  8.

József

Menyhárt

PaedDr. PhD.

-

  9.

František

Mikloško

RNDr.

30

10.

Robert

Mistrík

Dr. Ing.

1

11.

Maroš

Šefčovič

JUDr. PhD.

92

12.

Róbert

Švec

Mgr.

1

13.

Bohumila

Tauchmanová

Ing.

4

14.

Juraj

Zábojník

Dr. Ing. PhD.

-

15.

Ivan

Zuzula

RNDr. CSc.

2

V 1. volebnom okrsku bolo v zozname voličov zapísaných 1356 voličov, z toho na hlasovaní sa zúčastnilo 566 voličov, čo činilo 41,74%. Z toho počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bol 565.

Okrsok č.2

  1.

Béla

Bugár

Ing.

5 platných hlasov

  2.

Zuzana

Čaputová

Mgr.

158

  3.

Martin

Daňo

 

4

  4.

Štefan

Harabin

JUDr.

80

  5.

Eduard

Chmelár

Doc. Mgr. PhD.

25

  6.

Marian

Kotleba

Ing. Mgr.

73

  7.

Milan

Krajniak

Bc.

17

  8.

József

Menyhárt

PaedDr. PhD.

-

  9.

František

Mikloško

RNDr.

48

10.

Robert

Mistrík

Dr. Ing.

-

11.

Maroš

Šefčovič

JUDr. PhD.

150

12.

Róbert

Švec

Mgr.

1

13.

Bohumila

Tauchmanová

Ing.

1

14.

Juraj

Zábojník

Dr. Ing. PhD.

3

15.

Ivan

Zuzula

RNDr. CSc.

-

V našom meste teda z celkového počtu voličov zapísaných v zozname voličov bolo 2805, z nich sa na hlasovaní zúčastnilo spolu 964 voličov. Oproti celoslovenskej účasti 48, 74% v Hanušovciach nad Topľou volilo len 34,36% oprávnených voličov.

Agáta KrupováAgáta KrupováAgáta KrupováAgáta KrupováAgáta Krupová


Mgr. Agáta Krupová, 16. 3. 2019 Zobraziť menej

Maľované čítanie

Maľované čítanieV Malom kaštieli v podkrovných klubových priestoroch sa po roku opäť stretli žiaci 1. stupňa ZŠ s členkami Hanušovského literárneho klubu, aby si v Mesiaci knihy a pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa poézie znova niečo „uvarili“ v literárno-poetickej kuchyni. K tomuto nezvyčajnému kuchteniu, ale farbičkami, boli v tomto roku prizvané aj deti z hanušovskej materskej školy, ktoré sa v septembri chystajú do 1. ročníka. Detské výtvory pod vedením animátoriek z Haliklubu môžete teraz nižšie „ochutnať“.

Mgr. Agáta Krupová, 12. 3. 2019 Zobraziť viac

Futsalový turnaj

Futsalový turnajV sobotu 9. marca 2019 sa v telocvični základnej školy v Hanušovciach nad Topľou uskutočnil Futsalový turnaj o Pohár primátora mesta Hanušovce nad Topľou.

Mgr. Agáta Krupová, 9. 3. 2019 Zobraziť viac

Jedlá našich mám a starých mám

Jedlá našich mám a starých mámMedzinárodný deň žien si vo štvrtok 7. marca 2019 pripomenuli členky Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hanušovciach nad Topľou milým podujatím, ktoré sa nieslo pod názvom Jedlá našich mám a starých mám.

Mgr. Agáta Krupová, 8. 3. 2019 Zobraziť viac

Otvorenie Mesiaca knihy v Malom kaštieli

Otvorenie Mesiaca knihy v Malom kaštieliV pondelok 4. marca 2019 sa stretli žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy s košickou vydavateľkou Lenkou Šingovskou na dvoch besedách ku knihe "Slovensko - krajina plná tajomstiev".

Mgr. Agáta Krupová, 4. 3. 2019 Zobraziť viac

Vernisáž výstavy insitného umenia

Vernisáž výstavy insitného umeniaV Malom kaštieli sa v stredu 20. februára 2019 v popoludňajších hodinách uskutočnila vernisáž výstavy obrazov Jána Žolnaja a Pavla Povolného-Juhása zo srbskej Kovačice.

Mgr. Agáta Krupová, 21. 2. 2019 Zobraziť viac

Stránka