Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

WEBnoviny sú alternatívou Hanušovských novín. Kým v printových novinách kladieme dôraz na informovanosť čitateľov prostredníctvom písaných textov, vo WEBnovinách dokumentujeme podujatia a činnosti predovšetkým obrazom.

Stránka

Uvítanie prvých novorodencov v roku 2019 primátorom mesta

Uvítanie prvých novorodencov v roku 2019 primátorom mestaV stredu 13. februára 2019 primátor mesta PhDr. Štefan Straka oficiálne uvítal do života hanušovské dvojičky - bratov Sebastiána a Teodora Gogových - ktoré prišli v roku 2019 na svet ako prvé v prešovskej pôrodnici.

Mgr. Agáta Krupová, 14. 2. 2019 Zobraziť viac

Valentínsky koncert žiakov ZUŠ

Valentínsky koncert žiakov ZUŠV stredu 13. februára 2019 v predvečer sviatku sv. Valentína sa v koncertnej sieni Malého kaštieľa uskutočnil koncert žiakov základnej umeleckej školy za hojnej účasti rodičov a priateľov školy.

Mgr. Agáta Krupová, 14. 2. 2019 Zobraziť viac

Športový klub Pelikán a pohybová príprava detí

Športový klub Pelikán a pohybová príprava detíV nedeľu 10. februára 2019 sa v podvečerných hodinách v malej telocivčni základnej školy uskutočnila pohybová príprava pre deti vo veku 5 - 14 rokov.

Mgr. Agáta Krupová, 10. 2. 2019 Zobraziť viac

Historický nábytok a jeho príbeh

Historický nábytok a jeho príbehVo štvrtok 7. februára 2019 sa vo Veľkom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom Historický nábytok a jeho príbeh.

Mgr. Agáta Krupová, 7. 2. 2019 Zobraziť viac

Fotoreportáž z návštevy podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho v Malom kaštieli

Fotoreportáž z návštevy podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho v Malom kaštieliV piatok 1. februára 2019 navštívil naše mesto podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Privítali ho zástupcovia mesta v čele s primátorom PhDr. Štefanom Strakom.

Mgr. Agáta Krupová, 1. 2. 2019 Zobraziť viac

Ekumenické modlitby za jednotu kresťanov a za mesto

Ekumenické modlitby za jednotu kresťanov a za mestoV dňoch 21. až 23. januára 2019 sa v troch hanušovských kostoloch postupne schádzali veriaci k spoločným modlitbám za jednotu kresťanov a za naše mesto.

Mgr. Agáta Krupová, 24. 1. 2019 Zobraziť viac

Oslavy oslobodenia mesta

Oslavy oslobodenia mestaPri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Hanušovce nad Topľou streleckým plukom gen. por. Gordejeva 19. januára 1945 sa konal pietny akt kladenia vencov k pamätníku padlým v SNP a v 2. svetovej vojne v piatok 18. januára 2019.

Mgr. Agáta Krupová, 19. 1. 2019 Zobraziť viac

S Mikullášom do rozprávky

S Mikullášom do rozprávkyV nedeľu 9. decembra 2018 podvečer prišiel Mikuláš aj do Hanušoviec nad Topľou a pri Malom kaštieli štedro rozdával darčeky.

Mgr. Agáta Krupová, 9. 12. 2018 Zobraziť viac

Hanušovce nad Topľou v roku 2018 vo fotografii

Hanušovce nad Topľou v roku 2018 vo fotografiiPohľad na ulice a iné exteriéry nášho mesta v jeho tohtoročnom šate i v jeho premenách v rámci roka 2018.

Čoskoro sa naplní 365 dní odvtedy, ako sme rok 2018 privítali.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Ako sa odvtedy menilo naše mesto? Pomaly? Rýchlo? Mnohé zmeny si pravdepodobne v zhone života ani poriadne neuvedomujeme. Veď nie každá ulica sa v priebehu jedného roka viditeľne zmení. Pozývame preto všetkých návštevníkov hanušovských webnovín na malú prechádzku po uliciach a iných zákutiach intravilánu i extravilánu nášho mesta. Táto fotografická vychádzka vzniká spontánne, nie plánovane. Z tohto dôvodu nebudú dokumentované všetky hanušovské ulice.

Zvyčajne naše mestečko vnímame iba parciálne - centrum, bočné ulice, pamiatkovú zónu a podobne. Ponúkame preto najprv pohľady na mestečko ako na dlani.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Pokračujeme premenami hanušovského historického jadra. Dominantou medzi svetskými objektami je Veľký kaštieľ, ktorý je v tomto roku v rekonštrukcii. Objekt so štyrmi nárožnými vežami je už hotový a krásne žltobielo svieti. Na dokončenie čaká ešte vnútorná fasáda, konkrétne vstupný portál a dve okná nad ním.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Pokračujeme pohľadom na najstaršiu stavbu v Hanušovciach nad Topľou, ktorou je rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Na nádvorí kostola sa nachádza aj renesančná zvonica.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Pri tomto kostole podobne ako na Štúrovej, Budovateľskej a iných uliciach boli tohto roku vyrúbavané stromy, ktoré nejakým spôsobom ohrozovali alebo škodili susediacim objektom či elektrickým drôtom.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Ďalší pamiatkový objekt - Malý kaštieľ - už svojou rekonštrukciou prešiel pred tromi rokmi. S bývalým domom Knašinského, dnes objektom, v ktorom je vysunutá múzejná národopisná expozícia Duch národa, tvoria pekný architektonicko-estetický minikomplex. V každom ročnom období pôsobia iným nádychom, v jeseni poeticko-nostalgicky.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

V pamiatkovej zóne sa nachádza aj nepamiatkový objekt, a to kultúrny dom. Ten v súčasnosti prechádza takisto rekonštrukčnými prácami. Bol už najvyšší čas, lebo v období, keď mesto na obnovu kultúrneho domu získalo finančné prostriedky a začali práce, zrútila sa na tomto objekte atika. Práce majú byť ukončené koncom roka 2019, takže o 12 mesiacov budeme môcť konfrontovať zámery so skutočnosťou. 

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

A ešte krátky pohľad na brány archeoparku a dolu Zámockou ulicou.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Na chvíľu sa zastavíme na rozmedzí Štúrovej a Slovenskej ulice.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Na moment odskočíme aj k budove základnej umeleckej školy, kde sa opravuje strecha a k zdravotnému stredisku, kde bola asi pred mesiacom zbúraná jeho prístavba.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Odtiaľ poputujeme dolu Hanušovcami smerom na Vranov. Potom odbočíme najprv na Počekanec a za tým k Topli nedbanlivo striedajúc rôzne pohľady, ročné obdobia i nálady počasia.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Vráťme sa teraz späť do centra a cestu hore Hanušovcami začneme hanušovským sídliskom.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Na Štúrovej ulici prešiel premenou ďalší bytový dom.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Vzácnou historickou technickou dominantou mesta je hanušovský viadukt. Cez fotky viaduktu sú zároveň zdokumentované aj rodinné domy v jeho okolí.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Na ďalších fotografiách je čiastočne zachytená Ulica SNP.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Nedávno pred Hanušovcami skončila rekonštrukcia úseku hradskej na E18.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Ešte mrk na cintorín a z úpätia medzianského hradného vrchu na Širiavu a časť centra.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Koryto Hanušovského potoka sa zaplnilo v tomto roku jediný krát, a to 1. apríla 2018, teda na Veľkonočnú nedeľu. V ostatných dňoch roka bol potok nie zavodnený, ale zabujnený.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová


Mgr. Agáta Krupová, 6. 12. 2018 Zobraziť menej

Klubové stretnutie Haliklubu

Klubové stretnutie HaliklubuV utorok 4. decembra 2018 sa členky Hanušovského literárneho klubu Haliklub stretli tohto roku poslednýkrát, aby cez ľudovú slovesnosť Šariša si pripomenuli zvyky svojich mám a starých mám v predvianočnom období.

Mgr. Agáta Krupová, 5. 12. 2018 Zobraziť viac

Stránka