Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

WEBnoviny sú alternatívou Hanušovských novín. Kým v printových novinách kladieme dôraz na informovanosť čitateľov prostredníctvom písaných textov, vo WEBnovinách dokumentujeme podujatia a činnosti predovšetkým obrazom.

Stránka

1. folklórny festival spod Oblíka

1. folklórny festival spod OblíkaKonal sa v sobotu 16. júna 2018 v popoludňajších hodinách na hanušovskom ihrisku pod Veľkým kaštieľom.

Mgr. Agáta Krupová, 16. 6. 2018 Zobraziť viac

Koncert v gréckokatolíckom chráme

Koncert v gréckokatolíckom chrámeV piatok 15. júna 2018 večer sa v hanušovskom gréckokatolíckom chráme konal jeden z koncertov XXXI. vranovských zborových slávností.

Mgr. Agáta Krupová, 15. 6. 2018 Zobraziť viac

Národopisná expozícia Duch národa zreinštalovaná

Národopisná expozícia Duch národa zreinštalovanáV utorok 12. júna 2018 bola v budove správcu pri Malom kaštieli znovuotvorená reinštalovaná národpisná expozícia Duch národa.

Mgr. Agáta Krupová, 12. 6. 2018 Zobraziť viac

Májové preteky rybárov

Májové preteky rybárovZačiatkom mája sa konali rybárske preteky dospelých nad 15 rokov (1.5.2018) a detí do 14 rokov (6.5.2018).

Mgr. Agáta Krupová, 4. 6. 2018 Zobraziť viac

Deň detí pri Malom kaštieli i v MŠ

Deň detí pri Malom kaštieli i v MŠDeti aj ostatných pri Malom kaštieli zabávala skupina historického šermu COHORS z Prešova a venovali sa im aj členovia FS Vargovčan tentokrát v preoblečení za rozprávkové bytosti.

Mgr. Agáta Krupová, 1. 6. 2018 Zobraziť viac

Nová múzejná expozícia: Dessewffy - zabudnutý rod

Nová múzejná expozícia: Dessewffy - zabudnutý rodVo štvrtok 31. mája 2018 bola vernisáž novej múzejnej expozície pod názvom Dessewffy - zabudnutý rod. Zároveň bola prezentovaná nová kniha Rod Dessewffy - hanušovské panstvo, a to ako katalóg tejto výstavy.

Slávnosť najprv otvorila riaditeľka Krajského múzea v Prešove PhDr. Mária Kotorová, PhD., potom odovzdala slovo Ing. Samuelovi Brussovi, ktorý má zásluhu na dokumentácii histórie rodu Dessewffy a získavaní vzácnych akviícií do fondu hanušovského múzea. Mária Kotorová tak udelila ďakovné listy Mgr. Veronike Fitzekovej, Mgr. Gabrielovi Trusovi a Jánovi Višňovskému za spoluprácu. Gabriel Trusa zasa dal hanušovskému kaštieľu na neurčitý čas k užívaniu archiválie hudobného charakteru z fintického kaštieľa, ktorý tiež patril rodine Dessewffy.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková odovzdala Samuelovi Brussovi čestné uznanie, ktoré mu udelil primátor mesta Štefan Straka za prínos vo zviditeľňovaní mesta Hanušovce nad Topľou, jeho národných kultúrnych pamiatok i rodu Dessewffy, ktorý v minulosti v Hanušovciach podporoval viaceré oblasti verejného života.

Foto: Agáta Krupová

Prítomným sa prihovorili aj zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi a.v. - Mgr. Martin Telepun a Mgr. Martin Škarupa.

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Na prízemí v priestoroch novej expozície bola prezentácia knihy Rod Dessewffy - hanušovské panstvo, ktorej autorom je Samuel Bruss. Celej slávnosti sa zúčastnila aj pani Marta Mitrová (rodená Dessewffy) s rodinou, ktorá múzeu venovala mnohé vzácne predmety. Bola to ona, ktorú Samuel Bruss požiadal, aby knihu "pokrstila". A ona to ako silne veriaci človek urobila svojským spôsobom - knihu prežehnala.

Foto: Agáta Krupová

Potom sa všetci prítomní rozišli po expozícií. Hneď prvá miestnosť bola historická knižnica. Najvzácnejšiu knihu tu na dlhodobý reverz poskytol Rímskokatolícky farský úrad v Hanušovciach nad Topľou. Tou knihou je inkunábula Summa Angelica z roku 1481, o ktorú prejavila hneď záujem Bratislava. Ale ako sa vyjadril vdp. Martin Telepun, kniha patrí Hanušovciam, preto s presunom tejto veľmi vzácnej knihy nesúhlasil.

Foto: Agáta KrupováFoto: Elena DercováFoto: Agáta Krupová

V ďalších troch miestnostiach sa nachádzajú sakrálne pamiatky, spálňa Dessewffyovcov a iný nábytok patriaci tejto grófskej rodine. Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj televízne štáby RTVS a JOJ-ky.

Foto: Elena DercováFoto: Elena DecováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

A ešte: Kto je Terézia Socha (1867-1953) z olejomaľby v spálňovej miestnosti, ktorá je z Marhane? Má azda nejaký súvis aj s Hanušovcami?

Foto: Agáta Krupová


Mgr. Agáta Krupová, 31. 5. 2018 Zobraziť menej

ZUŠ a Babky ježibabky

ZUŠ a Babky ježibabkyAko každý rok, aj tento - 29. mája 2018 - Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou uviedla v kultúrnom dome nové hudobno-dramatické predstavenie pod názvom Babky ježibabky.

Mgr. Agáta Krupová, 29. 5. 2018 Zobraziť viac

Múzejný máj

Múzejný májMesiac máj má mnoho prívlastkov, no nie všetci vedia, že je aj mesiacom múzejníkov a ich práce. Hanušovskí múzejníci pripravili v tomto mesiaci viacero zaujímavých podujatí.

Mgr. Agáta Krupová, 23. 5. 2018 Zobraziť viac

Bežecké preteky Memoriál mjr. Kukorelliho dospelých

Bežecké preteky Memoriál mjr. Kukorelliho dospelýchV pondelok 7. mája 2018 v podvečerných hodinách sa uskutočnili bežecké preteky Memoriálu mjr. Kukorelliho dospelých.

Mgr. Agáta Krupová, 8. 5. 2018 Zobraziť viac

Pietny akt kladenia vencov a školský Beh mjr. Kukorelliho

Pietny akt kladenia vencov a školský Beh mjr. KukorellihoPri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom sa v pondelok 7. mája 2018 uskutočnilo kladenie vencov k pamätníku padlým v SNP a 2. svetovej vojne. Vzápätí nasledoval už 45. ročník školských bežeckých pretekov Memoriál mjr. Kukorelliho.

Mgr. Agáta Krupová, 7. 5. 2018 Zobraziť viac

Stránka