Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

WEBnoviny sú alternatívou Hanušovských novín. Kým v printových novinách kladieme dôraz na informovanosť čitateľov prostredníctvom písaných textov, vo WEBnovinách dokumentujeme podujatia a činnosti predovšetkým obrazom.

Stránka

Nová múzejná expozícia: Dessewffy - zabudnutý rod

Nová múzejná expozícia: Dessewffy - zabudnutý rodVo štvrtok 31. mája 2018 bola vernisáž novej múzejnej expozície pod názvom Dessewffy - zabudnutý rod. Zároveň bola prezentovaná nová kniha Rod Dessewffy - hanušovské panstvo, a to ako katalóg tejto výstavy.

Mgr. Agáta Krupová, 31. 5. 2018 Zobraziť viac

ZUŠ a Babky ježibabky

ZUŠ a Babky ježibabkyAko každý rok, aj tento - 29. mája 2018 - Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou uviedla v kultúrnom dome nové hudobno-dramatické predstavenie pod názvom Babky ježibabky.

Mgr. Agáta Krupová, 29. 5. 2018 Zobraziť viac

Múzejný máj

Múzejný májMesiac máj má mnoho prívlastkov, no nie všetci vedia, že je aj mesiacom múzejníkov a ich práce. Hanušovskí múzejníci pripravili v tomto mesiaci viacero zaujímavých podujatí.

Mgr. Agáta Krupová, 23. 5. 2018 Zobraziť viac

Bežecké preteky Memoriál mjr. Kukorelliho dospelých

Bežecké preteky Memoriál mjr. Kukorelliho dospelýchV pondelok 7. mája 2018 v podvečerných hodinách sa uskutočnili bežecké preteky Memoriálu mjr. Kukorelliho dospelých.

Mgr. Agáta Krupová, 8. 5. 2018 Zobraziť viac

Pietny akt kladenia vencov a školský Beh mjr. Kukorelliho

Pietny akt kladenia vencov a školský Beh mjr. KukorellihoPri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom sa v pondelok 7. mája 2018 uskutočnilo kladenie vencov k pamätníku padlým v SNP a 2. svetovej vojne. Vzápätí nasledoval už 45. ročník školských bežeckých pretekov Memoriál mjr. Kukorelliho.

Mgr. Agáta Krupová, 7. 5. 2018 Zobraziť viac

Stavanie mája v MŠ

Stavanie mája v MŠV hanušovskej materskej škole blízko ich dopravného ihriska postavili "maj", teda ozdobený strom. Hlavnými aktérmi zdobenia mája boli deti MŠ, osadzovali ho parobci z FS Vargovčan.

Mgr. Agáta Krupová, 30. 4. 2018 Zobraziť viac

Z vystúpenia FS Vargovčan

Z vystúpenia FS VargovčanV nedeľu 22. apríla 2018 v podvečerných hodinách mal v kultúrnom dome vystúpenie FS Vargovčan spolu s Markou Mačoškovou, bývalou členkou PUĽS-u v Prešove.

Mgr. Agáta Krupová, 22. 4. 2018 Zobraziť viac

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠZápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa v Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou uskutočnil 18. a 19. apríla 2018 v dopoludňajších hodinách, a to v stredu pre deti MŠ obvodu a deti, ktoré nenavštevovali materskú školu a vo štvrtok pre deti z tried Lienky a Včielky.

Mgr. Agáta Krupová, 20. 4. 2018 Zobraziť viac

Memoriál mjr. Kukorelliho

Pozvánka na bežecké preteky.

Mgr. Agáta Krupová, 17. 4. 2018 Zobraziť viac

Poetická tvorivá dielňa

Poetická tvorivá dielňaO kreatívnej práci členiek Hanušovského literárneho klubu Haliklub s deťmi I. stupňa základnej školy z tried paní učiteliek Mgr. Viery Vrlíkovej, Mgr. Anny Baranovej a Mgr. Anny Riškovej počas dvoch tvorivých slnečných dní.

V utorok a v stredu 10. - 11. apríla 2018 sa v klubových priestoroch MsKS mesta Hanušovce nad Topľou v Malom kaštieli konala Poetická tvorivá dielňa. Organizovali ju členky Hanušovského literárneho klubu Haliklub pod vedením Mgr. Agáty Krupovej. Pôvodne sa podujatie malo konať tri týždne skôr, a to pri príležitosti Dňa poézie. Avšak tento časový skĺz spôsobil Monitor 9 a riaditeľské voľno určené žiakom, ktorých sa monitorovacie testovanie deviatakov netýkalo.

Dievčatá a chlapci jednej triedy 2. ročníka a dvoch tried 3. ročníka tunajšej základnej školy si počas dvoch vyučovacích hodín skúsili na vlastnej koži, aké to je byť básnikom či poetkou, ako či v čom hľadať inšpiráciu, nápady pre báseň, ako pracovať s myšlienkami a slovíčkami, ako ich rytmicky upravovať do rýmov alebo ich nechať vyniknúť vo voľnom verši.

Každá trieda bola rozdelená do štyroch skupín, keďže žiakom sa venovali štyri animátorky - Mgr. Marta Lehetová, Mgr. Helena Lipčáková, Daniela Peleščáková a Mgr. Agáta Krupová, ktorá tieto tvorivé dielne moderovala.

Po privítaní si zástupcovia každej zo štyroch skupín vylosovali pracovné úlohy. Prvou úlohou bolo vytvoriť básničku z dopredu pripravených rôznych slovných spojení, teda dať týmto slovným spojeniam konkrétny zmysel, ľudovo povedané dať im hlavu a pätu.

Druhá úloha sa týkala konkrétnej témy. Deti lósovali jednu z nasledovných tém - prázdniny, hra, leto, voda, večer.

Ako tretiu úlohu si každá skupina vybrala jeden z nachystaných obrázkov. Indíciou k básničke teda v tomto prípade už nebolo žiadne slovo, ale ich úlohou bolo tvoriť rôzne prirovnania, skladať rýmy a iné, a to na základe toho, čo v nich obrázok evokoval.

Jedna zo skupín, a to trieda učiteľky Viery Vrlíkovej na jej špeciálne želanie absolvovala ešte jednu úlohu naviac. Vraj raz za čas sa vyberajú počas víkendov spolu s rodičmi detí na výlety spoznávať historické a prírodné krásy nášho Slovenska. Na základe toho, kde všade už boli, sme pripravili pracovný materiál aj pre témy: Kapušiansky hrad, Kežmarský mestský hrad, kaštieľ v Humennom a Vysoké Tatry. Všetky triedy pracovali na svojich úlohách cca 60 minút voľného času. Potom nasledovala prezentácia ich tvorby spolužiakom a ostatným animátorom i triednym učiteľom. 

Keďže taká nevšedná duševná práca dala všetkým poriadne zabrať, pani riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková na všetkých účastníkov myslela s občerstvením, za čo jej vyslovujeme srdečné poďakovanie.

Poetická pracovná dielňa sa vydarila k spokojnosti a radosti všetkých - žiakov, učiteľov i animátoriek. Tu sú výsledky našej spoločnej práce:

 

Trieda Mgr. Anny Riškovej

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Animátorka  Mgr. Marta Lehetová

Žiaci: Markéta Bambuchová, Barborka Hlucho-Horvátová, Dominik Maščuch, Nelka Molitorisová, Terézia Anna Semanová

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Jarná nálada

Snežienka – náš posol jari,

prvé lúče, jarné púčky,

budíme sa do rozprávky,

pozeráme sa pod kríčky.

Kto sa na nás usmieva?

Predsa motýľ kuká z trávy,

k fialke sa prihovára,

ako sa jej dneska darí.

 

Voda

Voda hučí, dáždik padá,

s dáždnikom ja chodím rada.

Záhradku nám poleje,

slniečko sa usmeje.

 

Voda slúži na kúpanie,

umývanie aj na hranie.

Keď budeme vodu piť,

budeme aj zdravo žiť.

 

Mamke

Moja milá mamička,

ja ťa bozkám na líčka,

srdiečko ti z lásky dám,

pretože ťa rada mám.

 

Natrhám ti kvetiny,

zmiznú tvoje šediny,

zaspievam ti pesničku,

bozkám svoju mamičku.

 

Zdroj: https://pixabay.com/en/giraffe-love-balloon-cute-animal-3258053/

 

 

Animátorka Mgr. Helena Lipčáková

Žiaci: Ivan Gdovin, Karin Molitorisová, Nela Muravská, Kevin Puľo

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Kvetnatý koberec

Štyri sestry zobudili sa,

vypúlili veľké okále a čo vidia?

Milé prekvapenie.

Nakukli cez okno

a uvideli na lúke kvetnatý koberec.

Rozkvitnuté kvety kúpali sa v rannej rose

a šírili vzácnu vôňu.

 

Skromná krásavica margarétka

rozvila svoju sukničku,

skúmavo opierala zrak na modrý obláčik.

Túžila sa stať aj ona obláčikom.

 

Dudravý vietor zahnal jej myšlienku

a chcel objať všetky stromy.

Slnko zlátilo pšenice,

v čírom jazierku sa zrkadlili dúhové tiene.

 

Slnečným lúčom hriať sa nechcelo,

sníček lietal okolo nemo,

spať sa mu zachcelo.

Slnko sa za mraky skrylo,

zrno sa k zemi klonilo.

 

Večer

Pokojný večer na očká sadá,

Evička sa do postieľky ukladá.

Po oblohe mesiac a hviezdy plávajú.

Cez letný večer opekačku robíme

a veselo si spievame.

 

Keď ohník dohorí,

sníček na viečka sadá,

veselá chasa sa k spánku ukladá.

Nech sa nám snijú sladké sníčky,

tešme sa na ďalšie tmavé nocičky.

 

Zázračná farbička

Farbička je zázrak boží,

baví deti, baví ľudí.

Kreslí, píše, maľuje,

všetko farebne vyzdobuje.

Zdobí výkres, pohár, steny,

všetko, čo jej príde do cesty.

Keď to všetko skrášlila,

odrazu sa zmenšila.

Keďže bola veľmi slabá,

sestrička ju nahrádzala.

 

Zdroj: https://pixabay.com/en/school-pencil-pen-write-sketch-153561/

 

Animátorka Daniela Peleščáková

ŽiaciJakub Brindzák, Sabinka Fiľová, Samko Puľo, Petronela Sabová

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Prázdniny

Horúco je, slnko svieti,

v bazéne sa kúpu deti.

Šantia si a výskajú,

vo vode sa čľapkajú.

 

Medzi deti lopta vletí,

ocko kričí: Pozor deti!

Zrazu veselo bolo,

deti hrajú vodné pólo.

 

Pán učiteľ

Pri tabuli stojí pán,

na deti sa mračí,

ak ho chceme rozveseliť,

naučiť sa stačí,

alebo mu poviem vtip,

že má dlhšiu kravatu

ako by mala byť.

 

Zdroj: https://pixabay.com/en/businessman-cartoons-training-607831/

 

Namyslená pani

V dlhých šatách sa prechádza

krásnou krajinou.

Počúva háje,

ktoré ševelia jedna radosť.

V jej zmätenej hlave

bzučí osie hniezdo.

 

Jarná krajina

Opatrne vchádzam

do krásnej krajiny.

Nastala čarovná chvíľa.

Všade naokolo puky rastú,

strakaté kurčiatka sa prebúdzajú.

 

 

Animátorka:  Mgr. Agáta Krupová

Žiaci:  Noemi Digoňová, Kristián Horvát, Martin Kolesár, Rišo Piršč

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Bez názvu

Dážď pozalieval malú dedinu.

Hora rozvoniava a zvieratká sa prebúdzajú.

Príroda sa budí,

vetrík češe klasy,

rozmarné slnko sa rozpráva s mrakmi.

Vetrík utícha,

kráľovná včiel zvoláva svoje robotnice.

 

Dunčo

Psíček Dunčo vliezol do vane

a zistil, že nemá hubku.

Kričí na mamu: Pomóóóc!!!

Pribehne oco, ruky zalomí.

„Čo ty, nešťastník?“ – oco hovorí.

„Lepšie sa pozri pod vaňu.“

Šťastný Dunčo špliecha dookola.

Veľká pena ho skryla ako bublina.

 

Prázdniny

Sú prázdniny.

Hurá! Poďme na výlet

Čaká na nás veľké more,

veľká pláž a veľký relax.

V stane v noci šuchne myš.

Uhryzla mi nohavicu,

vyskočil som na ulicu.

 

 

Trieda Mgr. Anny Baranovej

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Animátorka  Mgr. Marta Lehetová

Žiaci:  Miška Diľová, Šimon Hobľák, Ráchel Horvátová, Peter Molitoris

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Letná rozprávka

Zatvor oči, moja malá,

rozprávočka už začala,

dedinka už kvetmi hýri,

vzácne vône ďalej šíri,

obísť chce aj všetky stromy,

lúky, polia, lesy, domy,

každoročne sa to deje,

nádherné sú naše kraje.

 

Mamke

Mamka moja milá,

mám ťa veľmi rád,

vždy sa o nás postaráš,

aj svoje srdce nám dáš.

 

Si veľmi dobrá, láskavá,

úsmevy nám rozdávaš,

k tvojmu sviatku v dnešný deň

za hrsť kvetov ti darujem.

 

Prázdniny

Len čo slnko ráno vstalo,

na okno nám zaťukalo.

Vstaňte, deti, už je ráno,

máte všetko nachystano?

Von vás čaká letná krása, 

svieži vzduch aj teplo, zdá sa.

Budete sa spolu hrávať

a s vetríkom sa naháňať.

 

Animátorka Mgr. Helena Lipčáková

Žiaci:  Beáta Drobná, Fabián Husák, Janka Puľo, Miška Tkáčová

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Voda je život

Voda je žriedlo života.

V letných horúčavách nás príjemne osvieži

a uhasí smäd.

Z lesnej studničky voda vyviera,

potôčiky vytvára.

Ovlaží zvieratká, vtáčiky a prírodu

zavlažuje.

Voda je rieka, more, jazero aj oceán,

jej hĺbka modrú, zelenú farbu má.

Voda je všade okolo nás.

Zavriem oči, voda sa vlní,

obmýva kamienky, skaly

a hlasno žblnkoce.

 

Veľkonočné vajíčka

Vybrali sa veľkonočné vajíčka

do krajiny Veľkej noci.

Ako tak putovali, šikovné deti ich pomaľovali.

Boli farebné, okaté, strakaté, krásne a guľaté.

Mamičky vajíčka do košíkov uložili

a šibačom a oblievačom

na Veľkonočný pondelok rozdávali.

 

Krajina snov

Večerný mesiac po oblohe pláva,

hviezdičky ako hojdajúce zvončeky svietia.

Keď sa zobudím, pretriem si očká a čo vidím?

Krásnu krajinu a na oblohe horúce rozmarné slnko.

Vôňa kvetov sa šíri zakvitnutým sadom.

Trávička od horúceho slniečka vädne.

Na poliach zlaté klásky vetrík češe, strapaté steblá kolíše.

Tá hruda zeme – MATKA ZEM – obilné sýpky napĺňa.

 

 

Animátorka Daniela Peleščáková

ŽiaciMatej Hreha, Milan Lacko, Adam Sabol, Zoja Václavková

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Jarná víla

Vôňa trávy

ma šteklí v nose.

Cítim ako

vetrík utícha.

Spanilá víla spieva pesničku o jari.

Točí sa jej veterná suknička.

Skúmavo opiera zrak.

Hľadí na

malebné čaro

jarnej prírody,

klopí oči k zemi.

Cíti

dych lúčnych koníkov.

Počúvaj pieseň,

ktorú víla spieva.

Sníva svoj posledný

zimný sen.

 

Deň učiteľov

Blíži sa deň učiteľov.

Náš pán učiteľ sa veľmi teší.

Máme pre neho prekvapenie.

Novú tabuľu.

Aj my sa tešíme, budeme mať voľno.

 

Letný večer

Ligotavé hviezdy vytvorili pekné obrázky.

Ležím na tráve a snívam.

Snívam o letných prázdninách.

Ocko zapáli oheň, čaká nás opekačka.

Už teraz mu dym štípe v nose.

Môj jazyk sa na dobroty teší.

 

 

Animátorka:  Mgr. Agáta Krupová

Žiaci: Marek Baran, Lukáš Hric, Eva Horvátová, Sára Horvátová, Daniela Puľová

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Bez názvu

Čarovná chvíľa

striehla na motýľa.

Posol jari.

Slnko vstáva z trávy.

 

Vietor dudre,

sníček lieta,

voňavé leto

s lúčom hrá sa.

 

Vo vani

Pes sa kúpe

v malej vaničke.

Hrá sa

a bubliny naháňa.

 

Svojimi labkami

čľapká sa vo vani,

má radosť z vody,

šantí a vystrája.

 

Zdroj: https://pixabay.com/en/buy-me-a-coffee-dog-bath-grooming-990304/

 

Vybíjaná

Poďme sa hrať,

poďme von,

radujme sa, šantime,

zábava nás neminie.

Príde leto,

super je to!

 

Vybíjaná to je hra

šantivá a zábavná.

Jedna lopta,

hráčov veľa,

dôležitá je

 každá strela!

 

 

 

Trieda Mgr. Viery Vrlíkovej

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Animátorka  Mgr. Marta Lehetová

Žiaci:  Samko Čollák, Paulína Horvátová, Martina Kaňuchová, Zuzana Lacková,

Sofia Tomková

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Bez názvu

V škole nastal veľký zhon,

všetky deti musia von.

Na lúku sa poberajú,

na kvety sa pozerajú.

Hora vonia, zrno zvoní,

kráľovná včiel slzy roní.

Vetrík veje, pofukuje,

špinu v lese rozhadzuje

a my, deti, prekvapíme,

všetok odpad pozbierame.

 

Neposlušný Dunčo

Náš pes Dunčo, neposlušný,

neumýva ráno uši.

Strčíme ho do kúpeľa,

pridáme mu bublín veľa.

 

Kapušiansky hrad

Kráľovská cesta z Prešova na sever,

krásny výhľad, ruiny hradu.

Statočný rytier prichádza z juhu.

Zvedavo sa obzerá,

šmykne sa a kotúľa ...

Ostane stáť, vytreští oči,

vyšliapaným chodníčkom kráča po úboči.

Nad hlavou mu húka sova.

„To je krása,“ kričí znova.

 

Animátorka Mgr. Helena Lipčáková

Žiaci: Sabínka Dzurková, Adelka Foľtová, Anička Horvátová, Dorotka Hrešová

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Krásna pani a gróf

Krásna pani prechádza sa komnatami,

vyzerá z okna veľkými modrými očami.

Voda z fontány vystrekuje

a zelený park zavlažuje.

V príjemných zákutiach krásna pani

pri rybníku, kde plávajú rybky,

oddychuje.

V diaľke dupotajú konské kopytá,

až prach rozvírili

stúpajúci ponad učupené domčeky.

Skupina jazdcov ku kaštieľu sa blíži,

leví strážcovia prechádzajúcich bránou vítajú.

Zmoknuté kury od ľaku po dvore behajú.

Statočné srdce verného sluhu

grófovi službu preukazuje.

Krásna pani zo zvedavosti sa k bráne poberá.

Gróf žmurkne na ňu, oči s údivom vypliešťuje.

Po dlhej a namáhavej ceste

pyšný gróf uvelebil sa v kresle.

Z tajnej zásuvky víno vyťahuje

a veselo si hoduje.

Nečakaný zlodej preskočí múr,

zakráda sa tmavými chodbami

a v stajniach požiar pripravuje.

Strhol sa ničivý požiar,

trámy čudne praskajú,

drevené chyže v plameňoch sa strácajú.

Sluhovia verní strechu nad hlavou už nemajú.

 

Večer

Večer, keď zatvorím oči,

vidím číre jazierko,

malú dedinku.

Jarné púčiky

sa na rozkvitnuté kvety

premieňajú

a vzácne vône sa do diaľky

roznášajú.

Utiahnutá v kríčku skromná fialôčka

z nevinnej trávičky

vykukuje,

pávooká babôčka veľké okále

vypuľuje

a z kvetu na kvet

preletuje.

Šantivý vietor v zlatistom kabáte

objíma stromy

a rozprávku o jarnej víle

im šepká.

 

Animátorka Daniela Peleščáková

Žiaci:  Alžbetka Foľtová, Janík Bobák, Timotej Bobák, Janík Jurko

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Školský výlet

Začalo sa to cestou autobusom.

Veselá vrava letí vzduchom,

majestátny končiar

máva nám na pozdrav.

V diaľke sa čerí Štrbské pleso,

jasne sa ligoce,

lietajú nad ním orly,

plávajú v ňom kačice.

Osamelý lyžiar zďaleka sa usmieva,

tatranský kamzík zvedavo sa obzerá.

Štverá sa na vrchol,

skáče si po skalách,

na osamelého lyžiara

upiera zrak.

 

Hra

V dobrej nálade

vábivá jar

prebudila strom.

Svieži vánok

zobudil

prekvapené slniečko.

Nezbedný mráčik

polial krásnu krajinu.

Krajom sa nesie

tiché šumenie.

 

Animátorka:  Mgr. Agáta Krupová

Žiaci:  Anna Antónia Albu, Štefan Cibrík, Samuel Orečný, Sára Zuzana Vargová

Foto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria DrapováFoto: Ing. Valéria Drapová

Hrad Kežmarok

Musela som opatrne kráčať,

lebo som sa bála, že budem roky vo veži.

Riskujem život, aby ženy mohli ísť von bez mužov.

Ženy milujú slobodu.

 

Bez názvu

Poľný klások sníva,

malá kvapka kríva.

Slniečko sa ukrylo,

svoje očká zakrylo.

 

Vajíčka

Boli štyri vajíčka –

dve smutné, dve veselé.

Mali okrúhle líčka

a očká rozličné.

 

Tie veselé lásku rozdávajú,

smutné na svet so slzami pozerajú.

Veselé smutným ruky podajú

a všetci sa potom spolu radujú.

 

Zdroj: https://pixabay.com/en/drawing-caricature-egg-illustration-3218435/

Prázdniny

Záhrada u krstnej,

vôňa rodiny,

bicykel na dvore,

tešíme sa na prázdniny.

 

Biela levanduľa,

červená jahoda,

zelená tráva

nás vonku víta.

 

- - -

Deti pilne pracovali a poriadne sa vyšťavili. No nevadilo. Čakalo na ne drobné občerstvenie.

Foto: Ing. Valéria Drapová

 


Mgr. Agáta Krupová, 11. 4. 2018 Zobraziť menej

Stránka