Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

WEBnoviny sú alternatívou Hanušovských novín. Kým v printových novinách kladieme dôraz na informovanosť čitateľov prostredníctvom písaných textov, vo WEBnovinách dokumentujeme podujatia a činnosti predovšetkým obrazom.

Stránka

Vyšívali ruky našich mám a starých mám

Vyšívali ruky našich mám a starých mámPod týmto názvom bola v stredu 3. marca 2018 v Malom kaštieli otvorená výstava pod záštitou primátora mesta Štefana Straku.

Mgr. Agáta Krupová, 7. 3. 2018 Zobraziť viac

Primátorský výstup na Čiernu horu

Primátorský výstup na Čiernu horuV sobotu 17. februára 2018 sa konal výstup na Čiernu horu, ktorú organizoval KST Krokus Hanušovce nad Topľou pod záštitou primátora mesta. Fotografoval Marián Jaššo.

Mgr. Agáta Krupová, 17. 2. 2018 Zobraziť viac

Valentínske stretnutie manželov

Valentínske stretnutie manželovFotospráva z podujatia, ktoré organizovala ECAV Hanušovce nad Topľou v Malom kaštieli.

Mgr. Agáta Krupová, 14. 2. 2018 Zobraziť viac

Valentínsky koncert

Valentínsky koncertFotospráva z koncertu žiakov ZUŠ Hanušovce nad Topľou v Malom kaštieli.

Mgr. Agáta Krupová, 13. 2. 2018 Zobraziť viac

Vyhlásenie súťaže Ihnátove Hanušovce 2018

VIII. ročník literárnej autorskej súťaže v písaní poézie, prózy a publicistiky Ihnátove Hanušovce 2018 sa tohto roku koná aj pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Ihnáta, ktorého meno súťaž nesie. Hanušovský rodák Ján Ihnát bol spisovateľ, príslušník literárnej skupiny okolo časopisu Nový rod, kde prevažene publikoval. Bol tiež autor noviel a románu s autobiografickými prvkami, v ktorom sa pokúsil o obraz východoslovenského malomesta v období I.ČSR.

Mesto Hanušovce nad Topľou

MsKS mesta Hanušovce nad Topľou

Hanušovský literárny klub HALIKLUB

 

vyhlasujú VIII. ročník literárnej autorskej súťaže

 


IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2018

 

Podmienky súťaže

Účastník musí mať najmenej 10 rokov, horná veková hranica je neobmedzená. Prijaté budú len vlastné práce písané po slovensky, doposiaľ nepublikované. Počet prihlásených prác:

Od jedného autora minimálne 2 a maximálne 5 prác písaných strojom / počítačom na formáte A4 (max. 20 strán).

 

Práce vytlačené v 3 kópiách na obálke označené IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2018 poslať poštou najneskôr do 31. mája 2018 na adresu:


Mestské kultúrne stredisko

mesta Hanušovce nad Topľou

Mierová 333/3

 

094 31 Hanušovce nad Topľou


    
Kontakt pre informácie:

     Mgr. Agáta Krupová – 0902 970 853          

 

V záhlaví každého súťažného textu musí byť uvedené:

  • meno a priezvisko autora;
  • dátum narodenia;
  • presná adresa bydliska vrátane PSČ, telefón, e- mail;
  • u žiakov a študentov uviesť ročník a presnú adresu školy.

Súťažné žánre
     POÉZIA – tematicky voľné.
     PRÓZA – tematicky voľné.
     PUBLICISTIKA – téma: Hanušovce nad Topľou – ako ich poznáme? (Ľubovoľný publicistický žáner.)

Súťažné kategórie

Súťaží sa v troch vekových kategóriách:
     I. žiaci základných škôl
     II. študenti stredných škôl
     III. dospelí

 

Uzávierka súťažných príspevkov je 31. mája 2018.

Vyhodnotenie súťaže

Práce v literárnej súťaži posúdi odborná porota v zložení PhDr. Peter Karpinský, PhD. (spisovateľ a jazykovedec)  a PaedDr. Eva Kollárová (pedagogička, poetka, autorka piesňových textov a vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu). Porota určí 1., 2., 3. miesto a čestné uznanie v každej kategórii a Hlavnú cenu Jána Ihnáta. Víťazom budú udelené diplomy a Zborník víťazných prác IH 2018; laureát Hlavnej ceny Jána Ihnáta bude odmenený finančnou cenou a zborníkom.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci september 2018 v Malom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Oceneným bude zaslaná pozvánka.

 

Výsledky súťaže Ihnátove Hanušovce 2018 budú zverejnené na webovej stránke www.hanusovce.sk (WEBnoviny) a www.mskskastielhnt.sk .

 

Súťažné práce nevraciame.


Mgr. Agáta Krupová, 9. 2. 2018 Zobraziť menej

Svadobné truhlice v múzeu

Svadobné truhlice v múzeuVernisáž výstavy Svadobné truhlice vo Veľkom kaštieli.

Mgr. Agáta Krupová, 6. 2. 2018 Zobraziť viac

Hanušovská pieseň

Hanušovská pieseňPrešov má "A od Prešova f tim poľu", Levoča zasa "A okolo Ľevoči". A Hanušovce nad Topľou už tiež majú tú svoju "Hanušovskú".

Mgr. Agáta Krupová, 29. 1. 2018 Zobraziť viac

Oslavy 73. výročia oslobodenia mesta

Oslavy 73. výročia oslobodenia mestaV piatok 19. januára 2018 sa konal pietny akt kladenia vencov k pamätníku padlým v SNP a v 2. svetovej vojne pri príležitosti 73. výročia oslobodenia nášho mesta.

Mgr. Agáta Krupová, 19. 1. 2018 Zobraziť viac

PF 2018

PF 2018Hanušovčania privítali nový rok 2018 veľkým ohňostrojom.

Mgr. Agáta Krupová, 1. 1. 2018 Zobraziť viac

Vianočná koleda

Vianočná koledaHudobno-dramatické predstavenie na motívy rovnomennej poviedky Charlesa Dickensa v podaní žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou.

Mgr. Agáta Krupová, 15. 12. 2017 Zobraziť viac

Stránka