Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

WEBnoviny sú alternatívou Hanušovských novín. Kým v printových novinách kladieme dôraz na informovanosť čitateľov prostredníctvom písaných textov, vo WEBnovinách dokumentujeme podujatia a činnosti predovšetkým obrazom.

Stránka

Mestský adventný veniec a stromček

Mestský adventný veniec a stromčekPríprava vianočnej výzdoby mesta bola tohto roku obohatená o nový prvok - veľký adventný veniec v centre Hanušoviec nad Topľou. Rušno bolo aj v Malom kaštieli a jeho okolí, kde sa pripravoval vianočný stromček a priestory pre mikulášsku slávnosť.

Mgr. Agáta Krupová, 29. 11. 2017 Zobraziť viac

Relikvia sv. Ondreja v rímskokatolíckom kostole.

Relikvia sv. Ondreja v rímskokatolíckom kostole.V piatok 24. novembra 2017 sa v rímskokatolíckom chráme vo večerných hodinách konala slávnostná sv. omša za účasti košického arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorý sem zavítal so vzácnou relikviou sv. Ondreja, patróna Košickej arcidiecézy.

Mgr. Agáta Krupová, 25. 11. 2017 Zobraziť viac

V rámci úcty k starším

V rámci úcty k staršímDeti zo Školského klubu pri ZŠ Hanušovce nad Topľou v dennom stacionári.

Mgr. Agáta Krupová, 10. 11. 2017 Zobraziť viac

Svätenie Reformačného zvona

Svätenie Reformačného zvonaPri príležitosti 500. výročia reformácie v rámci slávnostných Služieb Božích bol 29. októbra 2017 v hanušovskom evanjelickom kostole posvätený nový zvon, ktorý dostal pomenovanie Reformačný zvon.

Foto: Agáta Krupová

Pred začiatkom Služieb Božích.

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Na Službách Božích bol prítomný aj primátor mesta Hanušovce nad Topľou Štefan Straka s manželkou.

Foto: Agáta Krupová

Spevokol mladých.

Foto: Agáta Krupová

Vstup slávnostného sprievodu do kostola.

Foto: Agáta Krupová

Uvítanie hostí.

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Počas Služieb Božích.

Foto: Agáta Krupová

Prítomní boli aj duchovní rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi.

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Žehnanie detí biskupom Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomírom Sabolom.

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Rozoznievanie zvuku Reformačného zvona, ktorý bol uliaty v dieli rodiny Dytrychových v Brodku u Přeova.

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Manželia Peťkovskí, ktorí v Hanušovciach ako farári pôsobili v rokoch 1994-1998.

Foto: Agáta Krupová

Za rímskokatolícku cirkev sa prihovoril duchovný otec Martin Telepun ...

Foto: Agáta Krupová

... a za gréckokatolícku cirkev duchovný otec Pavol Seman.

Foto: Agáta Krupová

Manželia Škarupoví rozdávajú upomienkové darčeky na túto slávnosť prítomným hosťom.

Foto: Agáta Krupová

Záver Služieb Božích.

Foto: Agáta Krupová

Sadenie reformačného stromu - jablone - na kostolnom nádvorí.

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta KrupováFoto: Agáta Krupová

Pri odchode z kostola každého ponúkli chutným koláčikom.

Foto: Agáta Krupová

 


Mgr. Agáta Krupová, 29. 10. 2017 Zobraziť menej

Stránka