Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.01.2019

Nájomná zmluva

142/2019

0,00 EUR

Daňo Dušan

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva

141/2019

0,00 EUR

Klimčová Lenka

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva

140/2019

0,00 EUR

Iveta Kurová

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

139/2019

0,00 EUR

Čikala Bartolomej, Čikala Michal

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

138/2019

0,00 EUR

Ján Hlucho-Horvát a manželka

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

137/2019

0,00 EUR

Horvát Ladislav

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

136/2019

0,00 EUR

Horvát Peter

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

135/2019

0,00 EUR

Horvát Michal

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

134/2019

0,00 EUR

Lacko Pavol

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

133/2019

0,00 EUR

Lacko Jozef

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

132/2019

0,00 EUR

Lacková Jolana

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

131/2019

0,00 EUR

Anna Cibriková

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

130/2019

0,00 EUR

Lacková Anna

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

129/2019

0,00 EUR

Puľo Milan

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

128/2019

0,00 EUR

Puľo Ján

Hanušovce nad Topľou

17.01.2019

Nájomná zmluva.

127/2019

0,00 EUR

Cibrik Marián

Hanušovce nad Topľou

14.01.2019

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

225/2019

280,00 EUR

RASLEN spol. s r. o.

Hanušovce nad Topľou

11.01.2019

Dodatok k zmluve o dielo "Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou"

98/2019

0,00 EUR

Premier Consulting EU, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

09.01.2019

Zmluva o dielo č. 01/2019 - stavebnotechnické úpravy - "Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ"

51/2019

26 817,62 EUR

PROFIMAX s. r. o. - Ing. Hrivňák Ľubomír

Hanušovce nad Topľou

09.01.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia nepriaznivých situácií rómskej komunity

50/2019

6 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Hanušovce nad Topľou

09.01.2019

Zmluva o prenájme chodby na prízemí ZŠ za účelom predaja

46/2019

400,00 EUR

K-discont, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

07.01.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta.

9/2019

0,00 EUR

Puľová Gabriela

Hanušovce nad Topľou

07.01.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta.

7/2019

0,00 EUR

Knašinský Štefan

Hanušovce nad Topľou

07.01.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta.

6/2019

0,00 EUR

Sabová Viera

Hanušovce nad Topľou

03.01.2019

Dodatok č. N20160302003D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni zo dňa 02. 03. 2016

39/2019

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: