Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.04.2019

Zmluva o poskytnutí verejných dátových služieb

1922/2019

45,00 EUR

MCOM-NET s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

01.04.2019

Dohoda č. 19/40/060/19 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne na kalendárny rok 2019

1023/2019

13 303,60 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

01.04.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 40/2007

1021/2019

500,00 EUR

KST Krokus

Hanušovce nad Topľou

01.04.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 40/2007

1020/2019

500,00 EUR

OZ Kvapka a Nádej

Hanušovce nad Topľou

01.04.2019

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov

1019/2019

5 000,00 EUR

Folklórny súbor Oblík

Hanušovce nad Topľou

01.04.2019

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov

1018/2019

5 000,00 EUR

KLUB MLADÝCH mesta Hanušovce nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

01.04.2019

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov

1017/2019

2 000,00 EUR

KARATE DOJO Pivovarník

Hanušovce nad Topľou

01.04.2019

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov

1016/2019

1 500,00 EUR

Športový klub Pelikán

Hanušovce nad Topľou

28.03.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste"

993/2019

83 919,96 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Hanušovce nad Topľou

21.03.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

933/2019

0,00 EUR

Puľo Ján

Hanušovce nad Topľou

21.03.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

902/2019

0,00 EUR

Petro Štefan

Hanušovce nad Topľou

19.03.2019

Mandátna zmluva

980/2019

200,00 EUR

Ing. Ferko Ján

Hanušovce nad Topľou

19.03.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

917/2019

0,00 EUR

Alena Foľtová

Hanušovce nad Topľou

06.03.2019

Dodatok č. 1 k dohode č. 18/40/052/202 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

835/2019

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

04.03.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti § 50j

766/2019

10 105,02 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

01.03.2019

Zmluva o dielo - projektová dokumentácia k projektu Hanušovce nad Topľou - cyklotrasa

2320/2019

1 200,00 EUR

MRIJA s.r.o.

Hanušovce nad Topľou

28.02.2019

Zmluva o prenájme ihriska s umelou trávou

1022/2019

0,00 EUR

Puľo Viktor

Hanušovce nad Topľou

28.02.2019

Kúpna zmluva "Vybavenie IKT učební" "Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou"

683/2019

39 096,00 EUR

PcProfi s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

28.02.2019

Kúpna zmluva "Vybavenie polytechnickej učebne" "Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ V Hanušovciach nad Topľou"

682/2019

31 593,48 EUR

Daffer spol. s r. o.

Hanušovce nad Topľou

26.02.2019

Zmluva o prenájme malej telocvične na pohybovú prípravu pre deti

878/2019

0,00 EUR

Športový klub Pelikán

Hanušovce nad Topľou

25.02.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

631/2019

0,00 EUR

Džuková Mária

Hanušovce nad Topľou

21.02.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta.

474/2019

0,00 EUR

Daňko Andrej

Hanušovce nad Topľou

21.02.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta.

285/2019

0,00 EUR

Čákyová Alžbeta

Hanušovce nad Topľou

21.02.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta.

284/2019

0,00 EUR

Čákyová Alžbeta

Hanušovce nad Topľou

19.02.2019

Zmluva o prenájme školskej jedálne

606/2019

50,00 EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: