Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.06.2019

05/2019

Došlé faktúry 05/2019

Neuvedené

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou

04.06.2019

04/2019

došlé faktúry 04/2019

Neuvedené

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou

16.04.2019

03/2019

došlé faktúry marec 2019

Neuvedené

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou

20.03.2019

2/2019

prijaté faktúry 2/2019

Neuvedené

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

05.03.2019

1/2019

prijaté faktúry január 2019

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou

02.01.2019

12/2018

Došlé faktúry 12/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

03.12.2018

11/2018

Došlé faktúry 11/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

02.11.2018

10/2018

Došlé faktúry 10/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

01.10.2018

09/2018

Došlé faktúry 09/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

03.09.2018

08/2018

Došlé faktúry 08/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

03.08.2018

07/2018

Došlé faktúry 07/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

28.06.2018

06/2018

Došlé faktúry 06/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

31.05.2018

05/2018

Došlé faktúry 05/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

30.04.2018

04/2018

Došlé faktúry 04/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

29.03.2018

03/2018

Došlé faktúry 03/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

28.02.2018

02/2018

Došlé faktúry 02/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

31.01.2018

01/2018

Došlé faktúry 01/2018

0,00 EUR

Neuvedený

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad

27.08.2017

0907/2015

0907/2015

156,00 EUR

ECOMED

Hanušovce nad Topľou

27.08.2017

153191235

153191235

12,00 EUR

Michlovský spol.s.r.o.

Hanušovce nad Topľou

27.08.2017

2290080475

2290080475

102,33 EUR

Ing. Jaroslav Verba

Hanušovce nad Topľou

27.08.2017

2290098547

2290098547

234,46 EUR

VSE, a.s.

Hanušovce nad Topľou

27.08.2017

20160110

20160110

27,10 EUR

Kovtex s.r.o.

Hanušovce nad Topľou

27.08.2017

8201698

8201698

-8,81 EUR

AgroMilk

Hanušovce nad Topľou

27.08.2017

7604557931

7604557931

51,78 EUR

Slovak Telekom

Hanušovce nad Topľou

22.06.2017

05/2017

Faktúry prijaté

Neuvedené

Neuvedený

Mesto Hanušovce n/T Mestský úrad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: