Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.05.2019

Zmluva o dielo "Dokončenie cesty v osade"

1494/2019

7 928,40 EUR

Inžinierske stavby, a. s.

Hanušovce nad Topľou

07.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

1436/2019

0,00 EUR

Magdaléna Čikalová

Hanušovce nad Topľou

06.05.2019

Nájomná zmluva.

1420/2019

0,00 EUR

Anna Adamčíková

Hanušovce nad Topľou

06.05.2019

Nájomná zmluva.

1401/2019

0,00 EUR

Anna Buňatická

Hanušovce nad Topľou

06.05.2019

Nájomná zmluva.

1400/2019

0,00 EUR

Jaroslav Štempeľ

Hanušovce nad Topľou

06.05.2019

Nájomná zmluva.

1399/2019

0,00 EUR

Ján Farbarik

Hanušovce nad Topľou

03.05.2019

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov

1427/2019

1 500,00 EUR

Krajské múzeum v Prešove

Hanušovce nad Topľou

30.04.2019

Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Protipovodňová ochrana na vodných tokoch - Hanušovský a Medziansky potok"

1374/2019

17 500,00 EUR

Ing. Mosný Vladimír, HYCOMP

Hanušovce nad Topľou

29.04.2019

Kúpna zmluva

1445/2019

169,98 EUR

Kika Nábytok Slovensko s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

29.04.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

1395/2019

6,64 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Hanušovce nad Topľou

26.04.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

1384/2019

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

26.04.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov v rámci národného projektu "REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce-opatrenie č. 2"

1383/2019

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

24.04.2019

Zmluva o úschove

1444/2019

0,00 EUR

Krajské múzeum v Prešove

Hanušovce nad Topľou

24.04.2019

Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP - opatrovateľská služba

1238/2019

0,00 EUR

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR

Hanušovce nad Topľou

18.04.2019

Dohoda o poskytnutí návratného finančného príspevku na prechodnú sociálnu výpomoc

1397/2019

300,00 EUR

Čikalová Klaudia

Hanušovce nad Topľou

18.04.2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól 2018/19"

1346/2019

0,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Hanušovce nad Topľou

15.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2019

1195/2019

0,00 EUR

PROFIMAX s. r. o. - Ing. Hrivňák Ľubomír

Hanušovce nad Topľou

13.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ"

1066/2019

99 542,43 EUR

Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka

Hanušovce nad Topľou

10.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme k nehnuteľnosti zo dňa 12. 05. 2011, dohoda o prevode práv a povinností

1148/2019

0,00 EUR

Akzent BigBoard, a.s.

Hanušovce nad Topľou

10.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2018A6316-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

1115/2019

0,00 EUR

osobnyudaj.sk, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

03.04.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25. 09. 2018

876/2019

644 339,75 EUR

EURO-BUILDING, a. s.

Hanušovce nad Topľou

01.04.2019

Zmluva o poskytnutí verejných dátových služieb

1922/2019

45,00 EUR

MCOM-NET s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

01.04.2019

Dohoda č. 19/40/060/19 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne na kalendárny rok 2019

1023/2019

13 303,60 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

01.04.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 40/2007

1021/2019

500,00 EUR

KST Krokus

Hanušovce nad Topľou

01.04.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 40/2007

1020/2019

500,00 EUR

OZ Kvapka a Nádej

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: