Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.05.2019

Nájomná zmluva.

1410/2019

0,00 EUR

Vozár Ján

Hanušovce nad Topľou

29.05.2019

Nájomná zmluva.

1405/2019

0,00 EUR

Jana Birošová

Hanušovce nad Topľou

29.05.2019

Nájomná zmluva.

1402/2019

0,00 EUR

Daniel Tomaščin

Hanušovce nad Topľou

29.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta.

286/2019

0,00 EUR

Hreha Peter

Hanušovce nad Topľou

24.05.2019

Zmluva o prenájme - školskej jedálne

1695/2019

50,00 EUR

Onderčová Anna

Hanušovce nad Topľou

24.05.2019

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov

1662/2019

500,00 EUR

Poľovnícke združenie Lipiny

Hanušovce nad Topľou

24.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

1657/2019

300,00 EUR

Glod Dominik

Hanušovce nad Topľou

24.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

1656/2019

300,00 EUR

Knašinský Lukáš

Hanušovce nad Topľou

24.05.2019

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce - Fiľová Emília

1610/2019

0,00 EUR

Okresný súd Vranov nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

24.05.2019

Nájomná zmluva.

1411/2019

0,00 EUR

Horvát Ladislav

Hanušovce nad Topľou

23.05.2019

Nájomná zmluva.

1562/2019

0,00 EUR

Migaš Rastislav

Hanušovce nad Topľou

23.05.2019

Nájomná zmluva.

1560/2019

0,00 EUR

Slipecký Lukáš

Hanušovce nad Topľou

23.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta.

287/2019

0,00 EUR

Socha MIchal

Hanušovce nad Topľou

22.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP "Zvýšenie kapacity MŠ"

1545/2019

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka

Hanušovce nad Topľou

22.05.2019

Nájomná zmluva.

1403/2019

0,00 EUR

Štefánia Kiňová, Františk Kiňa

Hanušovce nad Topľou

15.05.2019

Nájomná zmluva.

1417/2019

0,00 EUR

Peregrínová Viera

Hanušovce nad Topľou

15.05.2019

Nájomná zmluva.

1416/2019

0,00 EUR

Varga Štefan

Hanušovce nad Topľou

15.05.2019

Nájomná zmluva.

1413/2019

0,00 EUR

Novák Peter a Nováková Juliana

Hanušovce nad Topľou

14.05.2019

Nájomná zmluva.

1412/2019

0,00 EUR

Mucha Miroslav

Hanušovce nad Topľou

14.05.2019

Nájomná zmluva.

1408/2019

0,00 EUR

Lukáč Jozef

Hanušovce nad Topľou

14.05.2019

Nájomná zmluva.

1407/2019

0,00 EUR

Lacko Ján

Hanušovce nad Topľou

14.05.2019

Nájomná zmluva.

1406/2019

0,00 EUR

Gajdoš Ján

Hanušovce nad Topľou

13.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta.

283/2019

0,00 EUR

Haľková Anna

Hanušovce nad Topľou

11.05.2019

Zmluva o prenájme priestorov interiéru kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou

1546/2019

50,00 EUR

Krajské múzeum v Prešove

Hanušovce nad Topľou

10.05.2019

Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP "Podpora opatrovateľskej služby v meste"

1394/2019

0,00 EUR

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: