Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.09.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2419/2020

0,00 EUR

Izvorská Terézia

Hanušovce nad Topľou

11.09.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2367/2020

0,00 EUR

Cibrik Marián

Hanušovce nad Topľou

11.09.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2321/2020

0,00 EUR

Ing. Liška Anton

Hanušovce nad Topľou

08.09.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2399/2020

0,00 EUR

MCOM-NET s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

08.09.2020

Nájomná zmluva

2369/2020

0,00 EUR

Hajníková Mária

Hanušovce nad Topľou

03.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP "Modernizácia a rekonštrukcia CIZS"

2296/2020

0,00 EUR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Hanušovce nad Topľou

31.08.2020

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - tlačiareň bizhub C250i

2376/2020

0,00 EUR

Konica Minolta spol. s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

26.08.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku obce)

2347/2020

0,00 EUR

VVS, a.s. Košice

Hanušovce nad Topľou

24.08.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2246/2020

0,00 EUR

Vargová Eva

Hanušovce nad Topľou

19.08.2020

Dohoda o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 40/2007

2255/2020

2 500,00 EUR

Občianske združenie Pod Šibenou Roma

Hanušovce nad Topľou

19.08.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

1930/2020

0,00 EUR

Horvátová Jarmila

Hanušovce nad Topľou

17.08.2020

Dohoda o splátkach PD "Protipovodňová ochrana na vodných tokoch Hanušovský a Medzianky potok"

2300/2020

8 750,00 EUR

Ing. Mosný Vladimír, HYCOMP

Hanušovce nad Topľou

14.08.2020

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce František Hlucho Horvát

2215/2020

Neuvedené

Okresný súd Vranov nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

14.08.2020

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce ml. Čikala Dávid

2212/2020

Neuvedené

Okresný súd Vranov nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

12.08.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2194/2020

0,00 EUR

Juhas Marián

Hanušovce nad Topľou

12.08.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2193/2020

0,00 EUR

Juhasová Viera

Hanušovce nad Topľou

10.08.2020

Nájomná zmluva

2175/2020

0,00 EUR

Hobľaková Gabriela

Hanušovce nad Topľou

06.08.2020

Nájomná zmluva

2160/2020

0,00 EUR

Fejková Anna

Hanušovce nad Topľou

05.08.2020

Zmluva o termínovanom úvere č. 867/2020/UZ

2163/2020

100 000,00 EUR

VUB a.s.

Hanušovce nad Topľou

04.08.2020

Dodatok č. 3 k Zmuve o poskytnutí NFP - Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

2159/2020

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Hanušovce nad Topľou

03.08.2020

Zmluva o partnerstve Mesto Vranov nad Topľou a Mesto Hanušovce nad Topľou

2154/2020

0,00 EUR

Mesto Vranov nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

23.07.2020

Zmluva o dielo "Rekonštrukcia elektroinštalácie Materskej školy"

2101/2020

58 287,70 EUR

Kočiško Jozef

Hanušovce nad Topľou

23.07.2020

Zmluva o dielo "Oprava havarijného stavu podláh v triedach materskej školy"

2100/2020

65 770,18 EUR

EKO SVIP s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

21.07.2020

Zmluva o poskytnutí NFP "Podpora triedeného zberu KO v meste"

1918/2020

240 424,73 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Hanušovce nad Topľou

21.07.2020

Dohoda o splátkach "Parkoviská a spevnené plochy v meste"

2001/2020

4 337,65 EUR

MINARD SLOVAKIA s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: