Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2020

Dohoda č. 20/40/054/208 o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2"

1175/2020

7 424,09 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

27.03.2020

Kúpna zmluva - traktorový nosič kontajnerov + kontajnery

1173/2020

37 200,00 EUR

Agratech s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

27.03.2020

Kúpna zmluva - traktor

1172/2020

35 880,00 EUR

MK TRAKTOR s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

23.03.2020

Dohoda č. 20/40/060/30 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne

1174/2020

14 385,20 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

20.03.2020

Dohoda o splátkach

1159/2020

0,00 EUR

Premier Consulting EU, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

10.03.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste"

890/2020

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Hanušovce nad Topľou

09.03.2020

Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP "Podpora opatrovateľskej služby v meste"

780/2020

0,00 EUR

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR

Hanušovce nad Topľou

03.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

630/2020

0,00 EUR

Klimčo Martin

Hanušovce nad Topľou

26.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

672/2020

0,00 EUR

Lukáčová Alžbeta

Hanušovce nad Topľou

25.02.2020

Príkazná zmluva

940/2020

0,00 EUR

Slovenský zväz ľadového hokeja Infra, s. r. o

Hanušovce nad Topľou

25.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

633/2020

0,00 EUR

Baranová Anna

Hanušovce nad Topľou

24.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

631/2020

0,00 EUR

Marinkovičová Marta

Hanušovce nad Topľou

20.02.2020

Zmluva o prenájme - školskej jedálne

737/2020

0,00 EUR

Kovalčíková Iveta

Hanušovce nad Topľou

17.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP "Modernizácia a rekonštrukcia CIZS"

542/2020

659 761,18 EUR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Hanušovce nad Topľou

14.02.2020

Zmluva o dielo "Bezpečnostný obklad stien telocvične ZŚ Hanušovce nad Topľou"

917/2020

22 369,52 EUR

SAGANSPORT s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

14.02.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku obce)

666/2020

0,00 EUR

VVS, a.s. Košice

Hanušovce nad Topľou

06.02.2020

Darovacia zmluva - realizácia projektu "Obnova priestorov telocvične ZŠ"

497/2020

5 400,00 EUR

ZVAR s.r.o.

Hanušovce nad Topľou

06.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

132/2020

0,00 EUR

Lukáč Ján

Hanušovce nad Topľou

05.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

406/2020

0,00 EUR

Mikita Stanislav

Hanušovce nad Topľou

03.02.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu"

313/2020

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Hanušovce nad Topľou

31.01.2020

Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2019 - 2023

918/2020

0,00 EUR

Výbor ZO OZ pri MŠ

Hanušovce nad Topľou

31.01.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

559/2020

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Hanušovce nad Topľou

31.01.2020

Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb

558/2020

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Hanušovce nad Topľou

31.01.2020

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

356/2020

0,00 EUR

Matis Peter

Hanušovce nad Topľou

29.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2020 - denný stacionár

577/2020

47 640,00 EUR

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: