Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2910/2020

0,00 EUR

Puľová Monika

Hanušovce nad Topľou

20.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2879/2020

0,00 EUR

Glodová Iveta

Hanušovce nad Topľou

20.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2861/2020

0,00 EUR

Töröková Anna

Hanušovce nad Topľou

18.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2863/2020

0,00 EUR

Čurlíková Mária

Hanušovce nad Topľou

16.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2763/2020

0,00 EUR

Jakubčová Miroslava Ing.

Hanušovce nad Topľou

12.11.2020

Dohoda č. 20/40/010/5 o pomoci v hmotnej núdzi

2920/2020

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

06.11.2020

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 5190041738

2880/2020

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Hanušovce nad Topľou

03.11.2020

Nájomná zmluva

2834/2020

0,00 EUR

Vozárová Ľudmila

Hanušovce nad Topľou

30.10.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

2782/2020

6,64 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Hanušovce nad Topľou

29.10.2020

Dohoda č. 20/40/54X/11 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"

2812/2020

12 299,31 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

29.10.2020

Nájomná zmluva

2785/2020

0,00 EUR

Benča Miroslav

Hanušovce nad Topľou

29.10.2020

Nájomná zmluva

2784/2020

0,00 EUR

Benča Miroslav

Hanušovce nad Topľou

28.10.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2752/2020

0,00 EUR

Orečná Alena

Hanušovce nad Topľou

28.10.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2688/2020

0,00 EUR

Maxinjaková Helena

Hanušovce nad Topľou

27.10.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP "Zvýšenie kapacity MŠ"

2570/2020

199 291,38 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Hanušovce nad Topľou

27.10.2020

Dohoda č. 20/40/054/362 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

2813/2020

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

23.10.2020

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce Fiľo Martin

2740/2020

0,00 EUR

Okresný súd Vranov nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

21.10.2020

Kúpna zmluva - nehnuteľnosť

2822/2020

120,00 EUR

Ing. Andrej Andrej, PhD.

Hanušovce nad Topľou

15.10.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Rekonštrukcia ObZS na CIZS"

2667/2020

620 117,22 EUR

EBC group s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

14.10.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

973/2020

0,00 EUR

Maščuchová Hedviga

Hanušovce nad Topľou

12.10.2020

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

2630/2020

0,00 EUR

Okresný súd Vranov nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

10.10.2020

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov

2827/2020

2 500,00 EUR

Folklórny súbor Oblík

Hanušovce nad Topľou

10.10.2020

Zmluva o dielo "Spevnené plochy v meste" 2. etapa

2760/2020

27 537,49 EUR

KING-Stav s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

06.10.2020

Kúpna zmluva - nehnuteľnosť

2605/2020

785,00 EUR

Puľová Edita

Hanušovce nad Topľou

05.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie "Multifunkčná ľadová plocha"

2585/2020

40 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: