Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.09.2019

Mandátna zmluva o poskytnutí služieb externého projektového manažmentu

2667/2019

6 900,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Hanušovce nad Topľou

05.09.2019

Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru

2620/2019

4 791,60 EUR

JADOZ s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

03.09.2019

Zmluva o dielo "Modernizácia multifunkčného ihriska"

2627/2019

37 421,66 EUR

SAGANSPORT s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

02.09.2019

Mandátna zmluva o poskytnutí služieb externého projektového manažmentu

2584/2019

200,00 EUR

C4A - Consulting 4 Academy, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

30.08.2019

Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 13. 04. 2018

2573/2019

0,00 EUR

Akzent BigBoard, a.s.

Hanušovce nad Topľou

27.08.2019

Dohoda č. 19/40/52A/189

2559/2019

957,78 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

26.08.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

2583/2019

19,92 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Hanušovce nad Topľou

26.08.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127009 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca

2565/2019

0,00 EUR

Implementačná agentúra

Hanušovce nad Topľou

20.08.2019

Rámcová dohoda na kancelárske potreby

2496/2019

5 000,00 EUR

NUSSY, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

19.08.2019

Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP - opatrovateľská služba

2385/2019

0,00 EUR

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR

Hanušovce nad Topľou

16.08.2019

Nájomná zmluva.

1409/2019

0,00 EUR

Vojtko Ján

Hanušovce nad Topľou

14.08.2019

Zmluva o dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ"

2463/2019

135 786,68 EUR

Tesar - Dach s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

12.08.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby : rekonštrukcia kancelárskych priestorov mestského úradu

2585/2019

1 060,00 EUR

ANOSE s. r. o

Hanušovce nad Topľou

12.08.2019

Kúpna zmluva - nákup interiérového vybavenia ZŠ - IKT učebňa a polytechnická učebňa

2429/2019

36 041,76 EUR

Daffer spol. s r. o.

Hanušovce nad Topľou

12.08.2019

Kúpna zmluva - Nákup interiérového vybavenia ZŠ - IKT učebňa a polytechnická učebňa

2428/2019

32 959,20 EUR

PcProfi s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

06.08.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: rekonštrukcia kancelárskych priestorov mestského úradu

2586/2019

2 605,00 EUR

Drotár Lukáš

Hanušovce nad Topľou

01.08.2019

Zmluva o dielo - rekonštrukcia domu smútku

2342/2019

113 399,58 EUR

ATEX-OK, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

01.08.2019

Zmluva č. 879/2019/OF o poskytnutí dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 - Obnova mládežníckeho futbalu v Hanušovciach nad Topľou

2340/2019

2 200,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Hanušovce nad Topľou

30.07.2019

Dohoda č. 19/40/50J/49 - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j

2321/2019

10 105,02 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

26.07.2019

Zmluva o poskytnutí služieb na úseku odpadového hospodárstva

2289/2019

200,00 EUR

ODPADservis s.r.o.

Hanušovce nad Topľou

24.07.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 0933/2018

2264/2019

0,00 EUR

Ateliér Urbeko, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

22.07.2019

Zmluva o dielo - mobilná skartácia dokumentov

2265/2019

90,00 EUR

Green Wave Recycling s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

19.07.2019

Zmluva č WO/2019A6316-1 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa

2233/2019

180,00 EUR

osobnyudaj.sk, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

19.07.2019

Zmluva o poskytovaní výhod

2232/2019

230,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Hanušovce nad Topľou

15.07.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: rekonštrukcia kancelárskych priestorov mestského úradu

2212/2019

4 300,00 EUR

ANOSE s. r. o

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: