Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.07.2020

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov

1898/2020

1 750,00 EUR

Športový klub Pelikán

Hanušovce nad Topľou

02.07.2020

Nájomná zmluva

1842/2020

0,00 EUR

Vozárová Ľudmila

Hanušovce nad Topľou

30.06.2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 27. 09. 2019 na vypracovanie PD "Vodozádržné opatrenia pre zlepšenie klímy pri KD" vodozádržné opatrenia na zachytávanie zrážkovej vody zo strechy KD

1833/2020

0,00 EUR

Ing. Schlosser Jozef

Hanušovce nad Topľou

30.06.2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 27. 09. 2019 na vypracovanie PD "Vodozádržné opatrenia pre zlepšenie klímy pri KD" výmena nepriepustnej plochy pri KD za priepustnú

1832/2020

0,00 EUR

Ing. Schlosser Jozef

Hanušovce nad Topľou

29.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

1812/2020

0,00 EUR

Tomašková Anna

Hanušovce nad Topľou

19.06.2020

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce Horvát Pavol

1795/2020

0,00 EUR

Okresný súd Vranov nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

19.06.2020

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce Tancoš Imrich

1794/2020

0,00 EUR

Okresný súd Vranov nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

09.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

1657/2020

0,00 EUR

Lacková Jana

Hanušovce nad Topľou

03.06.2020

Zmluva o Elektronickej službe Business24

1634/2020

0,00 EUR

Slovenská sporitelňa a. s.

Hanušovce nad Topľou

03.06.2020

Zmluva o Balíkovom účte

1633/2020

0,00 EUR

Slovenská sporitelňa a. s.

Hanušovce nad Topľou

03.06.2020

Zmluva o úvere č. 501/CC/20

1632/2020

193 000,00 EUR

Slovenská sporitelňa a. s.

Hanušovce nad Topľou

02.06.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

1629/2020

0,00 EUR

Kolesár Ondrej

Hanušovce nad Topľou

28.05.2020

Nájomná zmluva

1582/2020

0,00 EUR

Gajdoš Ľuboslav

Hanušovce nad Topľou

27.05.2020

Dohoda č. 20/40/060/156 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne na rok 2020

1573/2020

2 697,21 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

27.05.2020

Dohoda č. 20/40/060/155 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne na rok 2020

1572/2020

2 697,21 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

25.05.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

1542/2020

0,00 EUR

Torok Andrej

Hanušovce nad Topľou

25.05.2020

Nájomná zmluva

1530/2020

0,00 EUR

Orečná Alena

Hanušovce nad Topľou

22.05.2020

Nájomná zmluva

1529/2020

0,00 EUR

Šellongová Mária

Hanušovce nad Topľou

19.05.2020

Nájomná zmluva

1477/2020

0,00 EUR

Horvátová Simona

Hanušovce nad Topľou

18.05.2020

Zmluva o dočasnom uložení veci "rolba"

1543/2020

0,00 EUR

Slovenský zväz ľadového hokeja Infra, s. r. o

Hanušovce nad Topľou

15.05.2020

Nájomná zmluva

1455/2020

0,00 EUR

Varga Štefan

Hanušovce nad Topľou

13.05.2020

Nájomná zmluva

1441/2020

0,00 EUR

Anna Adamčíková

Hanušovce nad Topľou

11.05.2020

Nájomná zmluva

1389/2020

0,00 EUR

Peregrínová Viera

Hanušovce nad Topľou

10.05.2020

Zmluva o dielo "Spracovanie PD pre vybudovanie Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím"

1575/2020

19 320,00 EUR

Slovenský zväz ľadového hokeja Infra, s. r. o

Hanušovce nad Topľou

07.05.2020

Nájomná zmluva

1393/2020

0,00 EUR

Novák Peter

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: