Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

3364/2019

7 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Hanušovce nad Topľou

18.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

3361/2019

18 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Hanušovce nad Topľou

13.11.2019

Nájomná zmluva.

3296/2019

0,00 EUR

Kuča Miroskav

Hanušovce nad Topľou

12.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

3198/2019

0,00 EUR

Onder Milan

Hanušovce nad Topľou

05.11.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Projekt zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

3218/2019

98 658,59 EUR

Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka

Hanušovce nad Topľou

04.11.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2342/2019 - Rekonštrukcia domu smútku v Hanušovciach nad Topľou

3362/2019

37 797,79 EUR

ATEX-OK, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

04.11.2019

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie "Obnova grófskeho parku"

3212/2019

29 700,00 EUR

AEROATELIÉR s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

28.10.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

3234/2019

6,64 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Hanušovce nad Topľou

28.10.2019

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

3233/2019

0,00 EUR

Staviteľ Stavebno - obcodbá a inžin činnosť

Hanušovce nad Topľou

28.10.2019

Rámcová dohoda na čistiace a hygienické potreby

3232/2019

12 000,00 EUR

Kokoruďová Magdaléna-REPROS

Hanušovce nad Topľou

21.10.2019

Dohoda č. 19/40/52A/224 - o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

3168/2019

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Hanušovce nad Topľou

21.10.2019

Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru

3104/2019

10 800,00 EUR

Staviteľ Stavebno - obcodbá a inžin činnosť

Hanušovce nad Topľou

21.10.2019

Nájomná zmluva.

3046/2019

0,00 EUR

Hreha Ján

Hanušovce nad Topľou

16.10.2019

Nájomná zmluva.

2700/2019

0,00 EUR

Horvát Pavel

Hanušovce nad Topľou

15.10.2019

Zmluva o prenájme - chodby na prízemí základnej školy

3211/2019

400,00 EUR

K-discont, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

07.10.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ"

2969/2019

84 210,53 EUR

Tesar - Dach s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

03.10.2019

Kúpna zmluva - nehnuteľnosť

2945/2019

305,00 EUR

Tabaka Ľubomír

Hanušovce nad Topľou

02.10.2019

Kúpna zmluva - nehnuteľnosť

2946/2019

505,00 EUR

Molitoris Ján + Molitorisová Silvia

Hanušovce nad Topľou

30.09.2019

Dodatok č. 3 k dohode o poskytnutí stravy

2927/2019

0,00 EUR

Spojená škola

Hanušovce nad Topľou

27.09.2019

Zmluva o prenájme - veľká telocvičňa ZŠ

2963/2019

0,00 EUR

Športový klub Pelikán

Hanušovce nad Topľou

27.09.2019

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie "Vodozádržné opatrenie pre zlepšenie klímy pri kultúrnom dome" - zachytávanie zrážkovej vody zo strechy KD

2916/2019

3 000,00 EUR

Ing. Schlosser Jozef

Hanušovce nad Topľou

27.09.2019

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie "Vodozádržné opatrenia pre zlepšenie klímy pri kultúrnom dome" - výmena nepriepustnej plochy pri KD za priepustnú

2915/2019

1 000,00 EUR

Ing. Schlosser Jozef

Hanušovce nad Topľou

26.09.2019

Zmluva č. 140278 08U02 - o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu - Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ V Hanušovciach nad Topľou

2911/2019

80 000,00 EUR

Enviromentálny fond

Hanušovce nad Topľou

23.09.2019

Zmluva o dielo "Obnova priestorov telocvične Základnej školy"

2856/2019

89 809,82 EUR

SAGANSPORT s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

18.09.2019

Zmluva o dielo "Rekonštrukcia ObZs na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti"

2787/2019

543 481,20 EUR

EBC group s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: