Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.07.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: rekonštrukcia kancelárskych priestorov mestského úradu

2212/2019

4 300,00 EUR

ANOSE s. r. o

Hanušovce nad Topľou

15.07.2019

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce - Fiľo Marcel

2149/2019

0,00 EUR

Okresný súd Vranov nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

11.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019 - ÚPD

2119/2019

12 288,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Hanušovce nad Topľou

03.07.2019

Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 800 400 2042

2082/2019

14 765 695,15 EUR

ČSOB poisťovňa a.s.

Hanušovce nad Topľou

03.07.2019

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP - Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

1977/2019

0,00 EUR

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR

Hanušovce nad Topľou

03.07.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 40/2007

2052/2019

2 000,00 EUR

Občianske združenie Pod Šibenou Roma

Hanušovce nad Topľou

02.07.2019

Zmluva o prenájme - učebňa ZŠ a veľká telocvičňa

2083/2019

0,00 EUR

Jedinečnosť, s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

02.07.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 40/2007

2051/2019

3 100,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

Hanušovce nad Topľou

01.07.2019

Zmluva o dielo - stavebnotechnické úpravy "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ"

2009/2019

26 000,00 EUR

MINARD SLOVAKIA s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

01.07.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: oplotenie areálu Materskej školy Hanušovce

2007/2019

8 377,80 EUR

ANOSE s. r. o

Hanušovce nad Topľou

28.06.2019

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu

2213/2019

0,00 EUR

innogy Slovensko s.r.o.

Hanušovce nad Topľou

26.06.2019

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve

2061/2019

0,00 EUR

ZO Slov. odbor. zväzu verejnej správy pri MÚ

Hanušovce nad Topľou

25.06.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

1941/2019

0,00 EUR

Angela Smiková

Hanušovce nad Topľou

24.06.2019

Nájomná zmluva.

1419/2019

0,00 EUR

Lukáč Zdenko

Hanušovce nad Topľou

20.06.2019

Zmluva o prenájme - ihrísk, malej a veľkej telocvične a zadného areálu základnej školy

1958/2019

0,00 EUR

Športový klub Pelikán

Hanušovce nad Topľou

13.06.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2214/2019

0,00 EUR

VOP Agentúra s. r. o.

Hanušovce nad Topľou

10.06.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

567/2019

0,00 EUR

Ferko Andrej

Hanušovce nad Topľou

06.06.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127009 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca

1714/2019

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Hanušovce nad Topľou

06.06.2019

Zmluva o poskytnutí NFP - Miestne občianske poriadkové služby v meste

1713/2019

122 683,20 EUR

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR

Hanušovce nad Topľou

04.06.2019

Dodatok č. N20160302003D04 - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

1655/2019

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Hanušovce nad Topľou

04.06.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 25. 09. 2018

1733/2019

637 871,38 EUR

EURO-BUILDING, a. s.

Hanušovce nad Topľou

04.06.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste"

1567/2019

88 336,80 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Hanušovce nad Topľou

04.06.2019

Nájomná zmluva.

1415/2019

0,00 EUR

Straka Štefan

Hanušovce nad Topľou

30.05.2019

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

1718/2019

500,00 EUR

Kučinský Ján

Hanušovce nad Topľou

29.05.2019

Nájomná zmluva.

1414/2019

0,00 EUR

Horvátová Simona

Hanušovce nad Topľou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: