Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mesto Hanušovce nad Topľou ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dĺžníkov so stavom k 31. 12. 2018, ktorých úhrna výška nedoplatku presiahla u FO 160 eur a u PO 1600 eur.

Právnické osoby nad 1 600 eur

Názov Adresa Suma nedoplatku v eurách
Maveba spoločnosť s ručením obmedzeným Železničiarska 6, 09431 Hanušovce nad Topľou 2 004,13 €

Ján Molitoris - AUTOMONT
reštrukturalizácia

Počekanec 16, 09431 Hanušovce nad Topľou  3 051,99 €
Lanaka Tools spločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 130, 082 12 Kapušany  2 267,10 €
Nikka, spol.s.r.o. Železničiarska 591, 09431 Hanušovce nad Topľou 28 551,46 €
Retop s.r.o. Thurzova 6, 04001 Košice 11 722,00 €
Šľachtiteľská stanica Levočské lúky,a.s.v konkurze Levočské Lúky 2, 05302 Levoča 5 135,93 €
Šoltés Ján Prosašov 30, 09431 Hanušovce nad Topľou 2 687,60 €

 

Fyzické osoby nad 160 eur 
Meno a priezvisko Adresa Suma nedoplatku v eurách
Bambuch Dušan

Pod Šibenou 565/12
094 31 Hanušovce n. T.

425,94 €
Birošová Oľga Komenského 51/50 09431 Hanušovce n. T.  180,00 €
Cibrík Michal Pod Šibenou 575/22
094 31 Hanušovce n.T.
 520,89 €
Čikala Imrich Pod Šibenou 558/5
09431 Hanušovce n. T.
372,00 €
Čikala Miroslav Pod Šibenou 563/10
094 31 Hanušovce n.T.
240,00 €
Fiľová Gizela Pod Šibenou 564/11
094 31 Hanušovce n. T.
240,00 €
Gerhardtová Marta Jarmočná 374/21
09431 Hanušovce n. T.
178,64 €
Hl. Horvát Milan Pod Šibenou 567/14
094 31 Hanušovce n.T. 
206,00 €
Horvát Alexander Pod Šibenou 568/15
094 31 Hanušovce n. T.
716,91 €
Horvát Imrich Slovenská 367/3
094 31 Hanušovce n. T.
724,00 €
Horvát Jaroslav Slovenská 367/3
094 31 Hanušovce n. T.
490,00 €
Horvát Jozef Prešovská 139/6
094 31 Hanušovce n. T.
183,44 €
Horvát Julius  SNP 222/40
094 31 Hanušovce n. T.
436,00 €
Horvát Ladislav Pod Šibenou 562/9
094 31 Hanušovce n. T.
216,00 €
Horvát Ladislav Pod Šibenou 574/21
094 31 Hanušovce n. T.
336,93 €
Horvát Marián Pod Šibenou 563/10
094 31 Hanušovce n. T.
498,68 €
Horvát Michal Pod Šibenou 569/16
094 31 Hanušovce n. T.
328,18 €
Horvát Miroslav Slovenská 368/1
094 31 Hanušovce n. T.
172,96 €
Horvát Peter Pod Šibenou 574/14
094 31 Hanušovce n. T.
252,95 €
Horvát Stanislav Slovenská 367/3
094 31 Hanušovce n. T.
293,44 €
Horvát Stanislav Pod Šibenou 564/11
094 31 Hanušovce n. T.
543,00 €
Horvát Vincent Slovenská 366/5
094 31 Hanušovce n. T.
228,00 €
Horvát Bartolomej Pod Šibenou 558/5
094 31 Hanušovce n. T.
320,00 €
Horvátová Anna  Pod Šibenou 564/11
094 31 Hanušovce n. T.
412,60 €
Horvátová Jana Pod Šibenou 564,11 
094 31 Hnušovce n. T.
180,00 €
Klimčo Havranová Ivana Prešovská 139/6
094 31 Hanušovce n. T.
316,32 €
Králová Jana Tehelná 281/7
094 31 Hanušovce n. T.
288,55 €
Kroka Eduard Pod Šibenou 558/5
094 31 Hanušovce n. T.
512,00 €
Lacko Stanislav Pod Šibenou 557/4
094 31 Hanušovce n. T.
180,09 €
Maščuch Milan Šarišská 524/17
094 31 Hanušovce n. T.
975,00 € 
Muchová Anna - konkurz Kukorelliho 537/33
094 31 Hanušovce n. T.
225,36 €
Ondečková Danka Jarmočná 382/5 
094 31 Hanušovce n. T.
208,00 €
Pirko Puľo Pavol  Slovenská 368/1
094 31 Hanušovce n. T.
188,98 €
Pirko Puľo Jaroslav Slovenská 368/1 
094 31 Hanušovce n. T.
476,00 €
Pirko Puľo Ladislav Pod Šibenou 689/25
094 31 Hanušovce n.T.
609,82 €
Puľo Ján Pod Šibenou 566/13
094 31 Hanušovce n. T.
189,12 €
Puľo Jaroslav

Pod Šibenou 557/4
094 31 Hanušove n. T.

204,00 €
Puľo Miroslav Pod Šibenou 690/23
094 31 Hanušovce n. T.
360,00 €
Puľo Štefan Šarišská 511/43
094 31 Hanušovce n. T.
210,00 €
Rácová Monika Šarišská 511/43
094 31 Hanušovce n. T.
392,00 €
Rjapoš Jozef Štúrova 339/9
094 31 Hanušovce n. T.
228,00 €
Štupák Ľubomír Štúrova 338/11
094 31 Hanušovce n. T.
330,00 €
Slov. Zväz záhradkárov

Štúrova 342
094 31 Hanušovce n. T.

472,16 €
Poliaková Janka Štúrova 340/7
094 31 Hanušovce n. T.
754,17 €