Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Mesto Hanušovce nad Topľou zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámení o voľbu poštou a hlasovacie preukazy:

eva.hudakova@hanusovce-nad-toplou.dcom.sk

 

ďalej odkazy na stránky:  

http://www.minv.sk/?nr20-info1,   https://volby.srdcomdoma.sk


 

Stránka

  • 1

Oficiálne výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020


VOLEBNÁ ÚČASŤ V MESTE

58,71 %

 

Súhrnné výsledky hlasovania pre Mesto Hanušovce nad Topľou
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2 776
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 630
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1 614
Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny 16
Počet platných hlasov 1 599

 

Politický subjekt Počet hlasov %

SMER - SD

433 27,07
OĽaNO 396 24,76
KDH 142 8,88
ĽS Naše Slovensko 133 8,31
SME RODINA 106 6,62
ZA ĽUDÍ 80 5,00
SNS 71 4,44
DOBRÁ VOĽBA 59 3,68
PS / SPOLU 57 3,56
SaS 52 3,25
VLASŤ 37 2,31
Slovenská ľudová strana (SĽS) 11 0,68
MÁME TOHO DOSŤ ! 8 0,50
Slovenská liga 4 0,25
MOST - HÍD 3 0,18
PSN 2 0,12
Socialisti.sk 2 0,12
DS 1 0,06
HLAS ĽUDU 1 0,06

Magyar Közösségi Összefogás
- Maďarská komunitná spolupatričnosť

1 0,06
Hlas pravice - -
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - -
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby - -
99 % - občiansky hlas - -
Slovenské Hnutie Obrody - -

 


2. 3. 2020

Menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a zverejnenie elektronickej adresy


Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií a zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií k voľbám do Národnej rady SR:
 

Primátor mesta PhDr. Straka Štefan podľa § 170 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval  zapisovateľky okrskových volebných komisií takto:

 

Okrsková volebná komisia č. 1: Benčová Vlasta

Okrsková volebná komisia č. 2: Mgr. Hudáková Eva

 

Vo veci doručenia delegačných listín člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie zapisovateľovi okrskovej volebnej komisie č. 2 – Hudákovej Eve, oznamujeme politickým subjektom a petičným výborom, že delegačné listiny do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady SR je možné doručiť v pracovných dňoch počas úradných hodín mestského úradu, a to:

 

Pondelok 

7:30 - 12:00  13:00 - 15:30

Utorok

7:30 - 12:00  13:00 - 15:30

Streda

7:30 - 12:00  13:00 - 17:30

Štvrtok

Nestránkový deň

Piatok

       7:30 -12:00   13:00- 13:30 

 

a  posledný deň lehoty na predkladanie delegačných listín (pondelok, 08.01.2020)

od 17:30 do 24:00 hod.:

MIESTO DORUČENIA:  Záhradná 185, Hanušovce nad Topľou

 

Mesto Hanušovce nad Topľou v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2020, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií a podaní žiadosti o volebný preukaz:

eva.hudakova@hanusovce-nad-toplou.dcom.sk


27. 11. 2019

Utvorenie volebných okrskov


V zmysle Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

utváram na území Hanušovce nad Topľou 2 volebné okrsky takto:

 

Volebný okrsok č. l:       ulice Bukovské, Dukelská, Garbiarska, Jarmočná,
                                         Kláštorná, Komenského, Kukorelliho,
                                         Počekanec, Pod Šibenou, Prešovská, Slovenská,
                                         Šarišská, Štúrova od č. 342 – 343, Zámocká,
                                         Železničiarska

 

Volebný okrsok č. 2:      ulice Budovateľská, Mierová, Sadová, SNP,
                                         Širiava, Štúrova od č. 335 – 340, Tehelná,
                                         Záhradná

 

Volebné miestnosti:       pre obidve volebné komisie budú zabezpečené
                                         priestory na prízemí v budove Základnej školy
                                         v Hanušovciach nad Topľou, Štúrova 341/5


                      PhDr. Straka Štefan
                          primátor mesta

 

 

 


27. 11. 2019

Stránka

  • 1