Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Mesto Hanušovce nad Topľou zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámení o voľbu poštou a hlasovacie preukazy:

eva.hudakova@hanusovce-nad-toplou.dcom.sk

 

ďalej odkazy na stránky:  

http://www.minv.sk/?nr20-info1,   https://volby.srdcomdoma.sk


 

Stránka

  • 1

Menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a zverejnenie elektronickej adresy


Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií a zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií k voľbám do Národnej rady SR:
 

Primátor mesta PhDr. Straka Štefan podľa § 170 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval  zapisovateľky okrskových volebných komisií takto:

 

Okrsková volebná komisia č. 1: Benčová Vlasta

Okrsková volebná komisia č. 2: Mgr. Hudáková Eva

 

Vo veci doručenia delegačných listín člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie zapisovateľovi okrskovej volebnej komisie č. 2 – Hudákovej Eve, oznamujeme politickým subjektom a petičným výborom, že delegačné listiny do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady SR je možné doručiť v pracovných dňoch počas úradných hodín mestského úradu, a to:

 

Pondelok 

7:30 - 12:00  13:00 - 15:30

Utorok

7:30 - 12:00  13:00 - 15:30

Streda

7:30 - 12:00  13:00 - 17:30

Štvrtok

Nestránkový deň

Piatok

       7:30 -12:00   13:00- 13:30 

 

a  posledný deň lehoty na predkladanie delegačných listín (pondelok, 08.01.2020)

od 17:30 do 24:00 hod.:

MIESTO DORUČENIA:  Záhradná 185, Hanušovce nad Topľou

 

Mesto Hanušovce nad Topľou v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2020, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií a podaní žiadosti o volebný preukaz:

eva.hudakova@hanusovce-nad-toplou.dcom.sk


27. 11. 2019

Utvorenie volebných okrskov


V zmysle Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

utváram na území Hanušovce nad Topľou 2 volebné okrsky takto:

 

Volebný okrsok č. l:       ulice Bukovské, Dukelská, Garbiarska, Jarmočná,
                                         Kláštorná, Komenského, Kukorelliho,
                                         Počekanec, Pod Šibenou, Prešovská, Slovenská,
                                         Šarišská, Štúrova od č. 342 – 343, Zámocká,
                                         Železničiarska

 

Volebný okrsok č. 2:      ulice Budovateľská, Mierová, Sadová, SNP,
                                         Širiava, Štúrova od č. 335 – 340, Tehelná,
                                         Záhradná

 

Volebné miestnosti:       pre obidve volebné komisie budú zabezpečené
                                         priestory na prízemí v budove Základnej školy
                                         v Hanušovciach nad Topľou, Štúrova 341/5


                      PhDr. Straka Štefan
                          primátor mesta

 

 

 


27. 11. 2019

Stránka

  • 1