Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Štvrťročné súhrnné správy

Rok 2019

Súhrnné správy zverejnené na portály UVO

Rok 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (4.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (4.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (3.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (3.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (2.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (2.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (1.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (1.Q 2018)

Rok 2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (4.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (4.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (3.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (3.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (2.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (2.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (1.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (1.Q 2017)

Rok 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (4.Q 2016)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (4.Q 2016)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (3.Q 2016)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (3.Q 2016)

Súhrná štvrťročná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 2.Q 2016 (do 18.4.2016)

Súhrná štvrťročná správa k zákazkám nad 5.000 Eur za 2.Q 2016

Súhrná štvrťročná správa k zákazkam z e-trhoviska za 2.Q 2016 (do 18.4.2016)

Súhrná štvrťročná správa k zákazkam z e-trhoviska za 2.Q 2016

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 1.Q 2016

Sťvrťročná súhrnná správa k zákazkám z EKS za 1.Q 2016

 

Rok 2015

Štvrťročná súhrnna správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 4.Q 2015 

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám z EKS za 4.Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 3.Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám z EKS za 3.Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkam nad 1.000 Eur za 2.Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám z EKS za 2.Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 1.Q 2015    zverejnené 21.4.2015

 

Rok 2014

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 4.Q 2014  zverejnené 30.1.2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 3.Q 2014   zverejnené 08.10.2014

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 2.Q 2014   zverejnené 07.07.2014

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 1.Q 2014   zverejnené 14.04.2014

 

Rok 2013

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 4.Q 2013   zverejnené 14.01.2014

Súhrná štvrťročná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 3.Q 2013   zverejnené 21.10.2013