Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Štvrťročné súhrnné správy

Rok 2019

Súhrnné správy zverejnené na portály UVO

Rok 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (4.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (4.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (3.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (3.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (2.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (2.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (1.Q 2018)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (1.Q 2018)

Rok 2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (4.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (4.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (3.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (3.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (2.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (2.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (1.Q 2017)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (1.Q 2017)

Rok 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (4.Q 2016)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (4.Q 2016)

Súhrnná správa o zákazkách s využitím EKS podľa § 111 ods. 2 (3.Q 2016)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 (3.Q 2016)

Súhrná štvrťročná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 2.Q 2016 (do 18.4.2016)

Súhrná štvrťročná správa k zákazkám nad 5.000 Eur za 2.Q 2016

Súhrná štvrťročná správa k zákazkam z e-trhoviska za 2.Q 2016 (do 18.4.2016)

Súhrná štvrťročná správa k zákazkam z e-trhoviska za 2.Q 2016

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 1.Q 2016

Sťvrťročná súhrnná správa k zákazkám z EKS za 1.Q 2016

 

Rok 2015

Štvrťročná súhrnna správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 4.Q 2015 

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám z EKS za 4.Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 3.Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám z EKS za 3.Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkam nad 1.000 Eur za 2.Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám z EKS za 2.Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 1.Q 2015    zverejnené 21.4.2015

 

Rok 2014

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 4.Q 2014  zverejnené 30.1.2015

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 3.Q 2014   zverejnené 08.10.2014

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 2.Q 2014   zverejnené 07.07.2014

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 1.Q 2014   zverejnené 14.04.2014

 

Rok 2013

Štvrťročná súhrnná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 4.Q 2013   zverejnené 14.01.2014

Súhrná štvrťročná správa k zákazkám nad 1.000 Eur za 3.Q 2013   zverejnené 21.10.2013