Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

  • 1

Oznámenie o strategickom dokumente


28. 6. 2020

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS


7. 5. 2020

Krízový plán KC Hanušovce nad Topľou


7. 5. 2020

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou


Mesto Hanušovce nad Topľou od januára 2018 zahajilo realizáciu projektu s názvom „Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Foto M. Mucha
MOPS majú zriadené priestory v Obvodnom zdravotnom stredisku na 2.poschodí (bývalé priestory MUDr. Vargovčíka, vedľa ADOSu).

Pracujú len v pracovné dni v dvojiciach a striedajú sa v dvoch smenách.

Ranná smena rozdelená od 7:00-8:00 hod a od 13:00-20:00 hod.

Poobedňajšia smena od 14:00-22:00 hod.

V čase školských prázdnin sú hliadky iba v poobedňajšej smene.

Kontakt
koordinátor
Jaroslav Mucha

0902970868

hliadka č. 1
Miroslav Mucha a Rudolf Puľo
0910970020
hliadka č. 2
Peter Horvát a Roman Horvát
0910970212

logo

 


22. 2. 2018

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program energetického manažmentu PSK"


Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

 

Oznam

Program energetického manažmentu PSK


22. 10. 2015

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti


Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

 

Oznam

Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK


22. 10. 2015

Lukáš Knašinský na 2. mieste na Slovensku


Knašinský

Dňa  2. mája 2015 na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov v Sabinove získal Hanušovčan Lukáš Knašinský 2. miesto na Slovensku !!! 

Jeho výkon: drep 245 kg, tlak 155 kg a mrtvý ťah 230 kg.           

Gratulujeme !!!

Mgr. Pavol Minár
06.05.2015


13. 5. 2015

Jozef Pankuch na 90. ročníku MMM v Košiciach


pankuch

Jozef Pankuch, 26 ročný  výborný  športovec, hokejista a hokejbalista

odbehol svoj   prvý maratón (42 195 metrov)  a s celkovým  časom 03:54:54  hod  skončil na 669. mieste.  Jeho slová v cieli boli: ,, bolo to náročnejšie ako som si myslel nielen po fyzickej stránke, ale hlavne po psychickej,  mal som voči tomu rešpekt...“ Medzinárodný maratón mieru Košice 2014/10/05. Jožko to zvládol a preto mu Gratulujeme!!!

Mgr. Pavol Minár

6.10.2014


8. 10. 2014

Hanušovčan Dominik Glod majstrom sveta !!!


Náš 21-ročný Domino to dokázal !!!  Na 36. majstrovstvách sveta v armwrestlingu (pretláčanie rukou), ktoré sa konali  vo Vilniuse, hlavnom meste Litvy (Litovská republika), získal dňa 18.9.2014  vytúžené ZLATO  medzi mužmi v kategórii do 70 kg na ľavú ruku, náš  DOMINIK GLOD. A naviac pridal striebornú medajlu pravou rukou. Máme veľkú radosť a srdečne gratulujeme! (oficialne výsledky na www.armwrestling.sk )

 glod                                ilustračné foto

21 MEN LEFT 70


1. DOMINIK GLOD. SLOVAKIA
2. LENUR KATAIEV. UKRAINE
3. VALENTIN GOSPODINOV. BULGARIA
4. HAMZA ZIYPAK. TURKEY
5. GLEB ANDRIISHIN. RUSSIA
6. ALIAKSANDR HARLENKA. BELARUS
7. ANDREY ALIFEROV. KAZAKHSTAN
8. OLEKSANDR KOROLCHUK. UKRAINE
9. JOHANNES ANDERSSON. SWEDEN
10. INGARS STRAZDINS. LATVIA
11. MATEUSZ POPIELARCZYK. POLAND
12. ALEXANDER BARZSO. HUNGARY
13. MICHAEL RABINER. ISRAEL
14. ROKAS GRIGALIUNAS. LITHUANIA
15. STEFANO CRISTOIU. ITALY
16. MARIO METRICO. ITALY

21 MEN RIGHT 70


1. ARTUR MAKAROV. RUSSIA
2. DOMINIK GLOD. SLOVAKIA
3. GLEB ANDRIISHIN. RUSSIA
4. YERASSYL SHARIPKHANOV. KAZAKHSTAN
5. VALENTIN GOSPODINOV. BULGARIA
6. JOHANNES ANDERSSON. SWEDEN
7. ROMAN MAKARENKO. UKRAINE
8. ROKAS GRIGALIUNAS. LITHUANIA
9. HAMZA ZIYPAK. TURKEY
10. ALIAKSANDR HARLENKA. BELARUS
11. ALEXANDER BARZSO. HUNGARY
12. MICHAEL RABINER. ISRAEL
13. MATEUSZ POPIELARCZYK. POLAND
14. IVAN KHARKEVYCH. UKRAINE
15. INGARS STRAZDINS. LATVIA
16. STEFANO CRISTOIU. ITALY

Mgr. Pavol Minár

22.9.2014


25. 9. 2014

Stránka

  • 1