Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020“

Mesto Hanušovce nad Topľou v súlade s § 11 ods. 1 zákona týmto informuje verejnosť, ktorá môže do Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť na zverejnenej internetovej stránke MŽP SR

Zuzana Sotáková, 3. 1. 2018 Zobraziť viac

Matričný úrad zatvorený

Oznam pre občanov

Zuzana Sotáková, 11. 12. 2017 Zobraziť viac

Oznam o výberovom konaní

Oznam o výberovom konaní - 5 pracovných miest člena miestnej občianskej poriadkovej služby

Zuzana Sotáková, 27. 11. 2017 Zobraziť viac

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Zuzana Sotáková, 22. 11. 2017 Zobraziť viac

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Zuzana Sotáková, 22. 11. 2017 Zobraziť viac

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Zuzana Sotáková, 22. 11. 2017 Zobraziť viac

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Zuzana Sotáková, 22. 11. 2017 Zobraziť viac

Oznam o výberovom konaní

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zuzana Sotáková, 20. 11. 2017 Zobraziť viac

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa (ky) Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa (ky) Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou

Zuzana Sotáková, 14. 11. 2017 Zobraziť viac

Upozornenie všetkým občanom

Upozornenie všetkým občanom

Zuzana Sotáková, 14. 11. 2017 Zobraziť viac
Správy

Stránka